Ulaş Cemil Türkoğlu
Blog Yazarı

Celal Bayar Üniversitesi'nde İşletme ve Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Kariyeri boyunca çeşitli sektörlerde çalışma fırsatı buldu.

Bu süre zarfında, tazminat işi, eşitlik çalışması, sendika örgütü, alt-işveren, kısa çalışma gibi örgütsel yapının gelişiminde aktif görev ve sorumluluklar aldı.

İstanbul İ��letme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. İş hayatı, geleceğe dair planlamalar, hayat yönlendirme gibi birçok konuda yazılar yazmaktadır.

Ulaş Cemil Türkoğlu | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü


Enstitu Ulaş Cemil Türkoğlu | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü