Nevzat Yüksel | Blog Yazarı |

Nevzat Yüksel

Blog Yazarı

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 

1. Yüksel Nevzat A Study of Opinions of Healthcare Professionals on Health Transformation Program Example Kırklareli. The Journal of International Social Research 9 (46), 905-913. (Yayın No: 2934173) 2016
2. Gençer Arzu Akar, Yüksel Nevzat (2016). Sağlık Personelinin Hastanede Görev Yapan Çocuk Gelişimcilere Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. The Journal of International Social Research, 9 (43), 2531-2537. (Yayın No:2725216)
3. Cihan Alper, Yüksel Nevzat (2016). Sağlık Hizmetini Alan Kişilerin Sağlık Reformuna İlişkin Görüşleri. International Journal of Healty Managment and Strategies Research , 1 (4), 1-11. (Yayın No: 2729335)

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1. Bıkmaz Zülfiye, Yüksel Nevzat (2016). Bir Üniversite Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Yaz Stajı Deneyimlerine İlişkin Görüşleri. International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya-Turkey, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3028376)
2. Bıkmaz Zülfiye, Dığın Figen, Özdemir Özlem, Yüksel Nevzat (2016). Social Gender Perceptions of Child Development and Midwifery Department Students in a University. 1 St. International Women's Congress (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3036276)

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler: 

C2. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler: 

1. Yanık Aygül, Yüksel Nevzat, Education in the 21st Century Theory And Practice, Chapter 48) (2015), St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Irina Koleva, Recep EFE, Emin Atasoy, Zdravka Blagoeva Kostova, Basım Sayısı:1 , Sayfa Sayısı 759, ISBN :978- 954- 07- 4000-3, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2067477)
2. Zülfı̇ye Bıkmaz, Fı̇gen Dığın, Özlem Özdemı̇r and Nevzat Yüksel Innovations in Health Sciences Social Gender Perceptions of University Child Development and Midwifery Department Students: A Case Study, (Chapter 43) ISBN 978-5275-5524-2 page 522-536

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: 

1. Bıkmaz Zülfiye, Yüksel Nevzat (2016). Öğrenci Hemşirelerin Kişilik Özellikleri ile Çatışma Çözme Stillerinin Belirlenmesi. 2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü̈ Sunum) (Yayın No:3033942)

Üniversite Dışı Deneyim 

2015-2016 Kırklareli Yeşilay Şubesi, (Sivil Toplum Kuruluşu) Kırklareli Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi

Evaluations(0)
Average Rating 5
No comments, be the first to do it!