Kübra Kulaca
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. İnsan kaynakları ve iş hayatı üzerine yazılar yazmaktadır.

Kübra Kuluca | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü


Enstitu Kübra Kuluca | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü