Hatice Betül Baştürk
Psikolojik Danışman, Blog Yazarı

Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur.

İstanbul İşletme Enstitüsü blog bölümünde içerik üretmektedir.

Hatice Betül Baştürk | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü


Enstitu Hatice Betül Baştürk | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü