Funda Yılmaz
Pazarlama Profesyoneli

Eğitim Bilgileri

(2016-2018) - Yüksek Lisans Öğrenimi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı-Üretim Yönetimi ve Pazarlama

(2011-2016) - Lisans Öğrenimi: Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F.- İşletme