Cansu Çalışır
Psikolog, Blog Yazarı

Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. 2016 yılında ikinci üniversite olarak tercih ettiğim Adalet programına başladı.

İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir.

Cansu Çalışır | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü


Enstitu Cansu Çalışır | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü