Ayşegül Bektaş
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Kişisel gelişim, özgüven oluşturma, olumlama teknikleri gibi birçok konuda yazılar yazmaktadır.

Kendini katıldığı birçok eğitimle geliştirmeye ve gelişim sırasında izlediği yollar hakkında yazılar yazmaya devam etmektedir.

Ayşegül Bektaş | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü


Enstitu Ayşegül Bektaş | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü