Aslıhan Şahan
Blog Yazarı

İstanbul’da Bilgisayar Mühendisliğin’den mezun olmuştur. Aktif olarak bilgisayar mühendisliği yapmakta ve yüksek lisans çalışmasını bilişim üzerine yapmıştır.

İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir.

Aslıhan Şahan | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü


Enstitu Aslıhan Şahan | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü