Aliye Rabia Sönmez
Blog Yazarı

Marmara Üniversitesi'nde Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezundur. Birçok yerde editör, içerik editörü olarak görev almıştır.

İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Mülakat tavsiyeleri, sertifika programları, kişisel gelişim gibi birçok konuda yazılar yazmaktadır.

Aliye Rabia Sönmez | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü


Enstitu Aliye Rabia Sönmez | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü