İş Hukuku Eğitimi Kimler İçin ?

Bu eğitim iş kanunu, yönetmelikler, bilimsel araştırmalar, akademik çalışmalar, yeni iş kanununu ve uygulamada yaşanan sorunlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Eğitimin amacı kamu ve özel sektörde çalışan İnsan Kaynakları Uzmanının bilgisini güncel tutmak, sorun yada sorunlar karşısında nasıl davranması gerektiği, ne yapması ve nasıl yapması gerektiğini konusunda çerçeve sunmaktır.

Eğitimde iş kanununa bağlı kalınmış ve kaynaklar özenle seçilmiştir. Seçilen kaynakların titizliği, uygulamada yaşanan sorunların ilk ağızdan mülakat yoluyla öğrenilmesi eğitimin hassasiyeti konusunda bilgi vermektedir. Eğitimin sonunda bulunan yargı kararları ve örnek olaylar, teoriyle uygulamada yaşanan zıtlıklara ilişkin bilgilere ışık tutmaktadır.

İş Hukuku Eğitimi

İş Hukuku Eğitimi İçeriği

10 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı iş yasası kanun, yönetmelik ve ek olarak çıkartılan tüzüklerle mevzuat olarak bu derste kısa kısa değinilmiştir. İnsan kaynakları yönetimini ilgilendiren tüm süreçlere iş hukuku gözüyle bakılmıştır. Bu eğitimde tam olarak değinemesek de insan kaynaklarının hukuk kaynakları sadece iş kanunuyla sınırlı değildir.

Kimler Katılıyor ?

İş hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenler
İnsan kaynakları uzmanları
İnsan kaynakları uzman yardımcıları
Şirketlerin işe alım birimleri

İş hukuku eğitimi yalnıca ik uzmanlarına değil, herkese yönelik olarak tasarlanmıştır.

Günümüzde teknoloji ve üretim sistemlerinin gelişmesi, ar-ge harcamalarının artması, şirketlerin artık yeniliğe önem vermesi ve bu alanda yoğunlaşmaları şirketlerin değişen ve gelişen farklı hukuk sistemlerinden de etkilenmelerini sağlamıştır. Bu sebeple şirketlerin insan kaynakları birimleri bu değişmelerden oldukça etkilenmiştir.

İnsan kaynakları yönetimi de iş hukuku düzenlemelerinden ve iş kanununda yapılan değişikliklerden etkilenmektedir. Özellikle insan kaynaklarının işe alım ve işten çıkarma konularında iş hukukunun önemli rol oynaması iş hukukunun insan kaynakları için ne kadar etkin ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi ile iş hukuku birbirine entegredir. İnsan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinin hemen hemen hepsinin iş kanununda açıklaması vardır. İnsan kaynakları uzmanları da iş kanununu baz alarak işlemlerini yaparlar. Çalışanların işe alınmasından, performans değerlendirmesine, işten çıkarılmasından iş sağlığı güvenliğine kadar gerek çalışma bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikler, tüzükler ve gerek yüksek mahkeme tarafından verilen emsal kararlar mevcuttur.

Bu etkiler insan kaynakları yönetiminin bürüneceği şekilde kalıp oluşturur. İnsan kaynakları yöneticileri ve insan kaynakları uzmanları da eylem ve işlemlerinde bu kalıba uymak zorunda olduğu gibi iş hukukunun ilkelerini ve iş mevzuatını bilmek zorundadır.

Uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmektedir.

Eğitim ücretsiz olarak yapılmaktadır.

En lise mezunu olan herkes katılabilir.

Eğitim sonunda sınav yapılır ve başarılı olanlar ücretsiz sertifika kodu alabilir.

Eğitime Katıl

İş Hukuku Eğitimi, sertifika programları içerisinde bir çok yönetici, işveren tarafından tercih edilen bir eğitim programıdır. İş Hukuku eğitimi dersleri, yüksek lisans düzeyinde hazırlanan içeriği ile sertifika alanı gerçek bir iş hukuku uzmanı haline getirir.

Sertifikanın Programlarının Faydaları Nelerdir?

Sertifika programları ile becerilerinizi arttırabilir ve profesyonel iş yaşamınızı geliştirerek aranan elemanlardan birisi olabilirsiniz.

Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi Teknikleri

Zaman Yönetiminde yapılmaması gereken şey, yerine getirebileceğinizden daha fazla sorumluluk almaktır.

Üniversite Diplomasına Gerek Duymadan Yapabileceğiniz İşler

Üniversite diplomanız olmadan iş bulamıyor musunuz? Lise diplomasıyla hangi işlere girilebilir? Kolay iş bulabileceğiniz meslekler nelerdir?

Performans Yönetimine Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Performans yönetimi yıllık bir değerlendirme toplantısı değildir. Bu sistemin işe yaramasını sağlamak sürecin en zor olan yanıdır.

Özgeçmiş Nasıl Hazırlanmalıdır? Hangi Yazı Fontu Kullanılmalı?

Özgeçmiş hazırlarken kullanılması gereken yazı tipi ne olmalıdır? Yazı boyutu nasıl olmalıdır? İş dünyasına uygun yazı tipi nasıl olmalıdır?

Mülakatlarda Referans Önemli mi?

Mülakatlarda referans neden önemlidir? İş görüşmesi için yazdığımız referanslar işe alımda ne kadar etkili? İşe girmek için referans şart mı?

Mülakata Davet Edilmemenizin 25 Sebebi 

Mülakata davet edilmemenizin nedenleri nedir? Neden mülakata çağırılmadınız? Özgeçmiş gönderdiğiniz işletme sizi neden aramadı?

İş Hayatını Kolaylaştırmak

İş hayatını kolaylaştırmak için yapmanız gereken ilk şey pazartesi sendromunun olmadığını bilmektir. İş hayatını kolaylaştırmak için tavsiyelere göz atın.