İş Hukuku Eğitimi Kimler İçin ?

Bu eğitim iş kanunu, yönetmelikler, bilimsel araştırmalar, akademik çalışmalar, yeni iş kanununu ve uygulamada yaşanan sorunlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Eğitimin amacı kamu ve özel sektörde çalışan İnsan Kaynakları Uzmanının bilgisini güncel tutmak, sorun yada sorunlar karşısında nasıl davranması gerektiği, ne yapması ve nasıl yapması gerektiğini konusunda çerçeve sunmaktır.

Eğitimde iş kanununa bağlı kalınmış ve kaynaklar özenle seçilmiştir. Seçilen kaynakların titizliği, uygulamada yaşanan sorunların ilk ağızdan mülakat yoluyla öğrenilmesi eğitimin hassasiyeti konusunda bilgi vermektedir. Eğitimin sonunda bulunan yargı kararları ve örnek olaylar, teoriyle uygulamada yaşanan zıtlıklara ilişkin bilgilere ışık tutmaktadır.

İş Hukuku Eğitimi

İş Hukuku Eğitimi İçeriği

10 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı iş yasası kanun, yönetmelik ve ek olarak çıkartılan tüzüklerle mevzuat olarak bu derste kısa kısa değinilmiştir. İnsan kaynakları yönetimini ilgilendiren tüm süreçlere iş hukuku gözüyle bakılmıştır. Bu eğitimde tam olarak değinemesek de insan kaynaklarının hukuk kaynakları sadece iş kanunuyla sınırlı değildir.

Kimler Katılıyor ?

İş hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenler
İnsan kaynakları uzmanları
İnsan kaynakları uzman yardımcıları
Şirketlerin işe alım birimleri

İş hukuku eğitimi yalnıca ik uzmanlarına değil, herkese yönelik olarak tasarlanmıştır.

Günümüzde teknoloji ve üretim sistemlerinin gelişmesi, ar-ge harcamalarının artması, şirketlerin artık yeniliğe önem vermesi ve bu alanda yoğunlaşmaları şirketlerin değişen ve gelişen farklı hukuk sistemlerinden de etkilenmelerini sağlamıştır. Bu sebeple şirketlerin insan kaynakları birimleri bu değişmelerden oldukça etkilenmiştir.

İnsan kaynakları yönetimi de iş hukuku düzenlemelerinden ve iş kanununda yapılan değişikliklerden etkilenmektedir. Özellikle insan kaynaklarının işe alım ve işten çıkarma konularında iş hukukunun önemli rol oynaması iş hukukunun insan kaynakları için ne kadar etkin ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi ile iş hukuku birbirine entegredir. İnsan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinin hemen hemen hepsinin iş kanununda açıklaması vardır. İnsan kaynakları uzmanları da iş kanununu baz alarak işlemlerini yaparlar. Çalışanların işe alınmasından, performans değerlendirmesine, işten çıkarılmasından iş sağlığı güvenliğine kadar gerek çalışma bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikler, tüzükler ve gerek yüksek mahkeme tarafından verilen emsal kararlar mevcuttur.

Bu etkiler insan kaynakları yönetiminin bürüneceği şekilde kalıp oluşturur. İnsan kaynakları yöneticileri ve insan kaynakları uzmanları da eylem ve işlemlerinde bu kalıba uymak zorunda olduğu gibi iş hukukunun ilkelerini ve iş mevzuatını bilmek zorundadır.

Uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmektedir.

Eğitim ücretsiz olarak yapılmaktadır.

En lise mezunu olan herkes katılabilir.

Eğitim sonunda sınav yapılır ve başarılı olanlar ücretsiz sertifika kodu alabilir.

Eğitime Katıl

İş Hukuku Eğitimi, sertifika programları içerisinde bir çok yönetici, işveren tarafından tercih edilen bir eğitim programıdır. İş Hukuku eğitimi dersleri, yüksek lisans düzeyinde hazırlanan içeriği ile sertifika alanı gerçek bir iş hukuku uzmanı haline getirir.

İçe Dönük İnsanların İş Hayatında Başarılı Olabilmesinin Yolları

İçedönük insan kahve içmek için biriyle buluştuktan sonra veya bir etkinlikten sonra takipte kalması gerektiğini bilir ve teşekkür kartı gönderir.

Ödüllendirme ve Teşvik

Eğer kriterleri veya süreci gizliyorsanız ve sadece gözde olan çalışanlar için kullanıyorsanız çalışanlarınızı yaptıkları işten soğutma ve morallerini bozma riskini alıyorsunuz demektir.

İş Tanımı Nasıl Yazılır?

İş tanımı nedir? İş tanımı nasıl yazılır? İş tanımı yazma kuralları nelerdir? İş tanımı yazarken nelere dikkat edilmeli? İş tanımı taslak ve örnek iş tanımı

İş Arkadaşlarınızı Sinirlendirmenin 10 Yolu

İş hayatı anlaşmazlıklarla ve sorunlarla doludur. Anlaşmazlıkların ve sorunların tek sebebi insan olduğuna göre çözebilecek olan da insandır.

E-posta Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eposta yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar aslında sadece olması beklenendir. Arkadaşınıza değil, işletme adına eposta gönderdiğinizi bilmelisiniz.

Mülakat Sonrası Teşekkür Mektubu Nasıl Yazılır? 

Mülakat sonrası teşekkür mektubu aynı zamanda ‘satış’ mektupları olarak da görebilirsiniz.

Açık Uçlu Mülakat Soruları ve Cevapları

Açık uçlu mülakat sorularına verdiğiniz cevaplarda mutlaka örnekler verin. Açıklamaya çalıştığınız şeyleri destekleyecek materyaller bulun.

İş Teklifi Nasıl Reddedilir?

Mektubunuzu teklifi reddetmeye karar verdikten hemen sonra gönderin. Zamanında gönderilen bir mektup geç gönderilen bir mektuptan daha anlamlıdır.