Kurumsal Eğitimler

Trainings

Modern iş dünyasında işletmeler kurumsallaşma yolunda ciddi adımlar atıyorlar. Bu sebeple her çalışanın hatta şirket yöneticilerinin kurumsal eğitimler yolu ile bu konudaki bilgilerini geliştirmeleri çağın bir gerekliliği haline geldi. Her alanda eğitimin önemine dikkat çeken İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından sunulan ücretsiz eğitimler sayesinde iş yaşamınıza yeni bir yön getirebilir ve çalışmalarınızı çok daha profesyonel bir boyuta taşıyabilirsiniz.

Sektörde Kurumsal Eğitimler

Bu alanda sunulan uygulamalar, işletmelerin devamlılığını sağlama açısından büyük değer taşımaktadır. Günümüzün çalışma dünyasında büyük bir rekabet söz konusudur. Bu rekabet ortamında ayakta kalmanın en güçlü yolu profesyonel bilgilerin ışığında çalışmaları sürdürmektir. Edinilen bu bilgiler, işletmelerin hata yapma ihtimalini en aza indirir. Gerektiğinde riskli kararlar alırken en doğru seçeneği tercih etmek, tamamen alınan eğitimlerin verdiği güven duygusuyla ilgilidir. Bunun dışında sürekli olarak büyüyen gelişen sektörlerde pazar gücünü yükseltmek, az maliyet ile kaliteli ve aranılan ürünlerin, hizmetlerin üreticisi olmak, sermaye yönetimini en doğru şekilde sağlamak gibi bilgiler, çağımızda altın değerindedir.

İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından verilen tüm bu konulara yönelik olan uygulamalar, sizlerin dilediğiniz birçok alanda kendinizi geliştirmenizi sağlamaktadır. Bunlar, öğrendiğiniz değerli bilgileri çalışma yaşamınızda kullanarak hem kendi kariyerinizi güçlendirmeyi hem de işletmelerin sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirmelerini hedeflemektedir.

Kurumsal Eğitimler Nelerdir?

Kurumsal eğitim programları farklı ve çok çeşitli konulara yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bunların başında insan kaynakları konusunda kazandırılan bilgiler gelmektedir. Son yıllarda oldukça hız kazanan insan kaynakları çalışmaları, günümüzde hemen her şirkette sağlanan faaliyetler arasında yer almaktadır. İnsan kaynakları faaliyetlerinin amacı bir işletmede çalışan kimselerin performanslarını yükseltmek ve bunu yaparken çalışanların ihtiyaçlarının gerektiği gibi karşılanmasını sağlamaktır. Başka bir deyişle insan kaynakları yönetimi bir işletmede çalışanların ve işverenlerin karşılıklı olarak istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bu sayede daha yüksek performanslı bir çalışma ortamı sunmaya yönelik olarak yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

İnsan kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak, yalnızca bu departmanda çalışan kimselerin değil, şirket yöneticilerinin ve hatta diğer şirket çalışanlarının da ihtiyacı olan bir durumdur. Böylelikle çalışanlar ve iş verenler kendilerinden beklentilerin neler olduğunu bilerek, daha yüksek performanslı bir çalışma sunabilirler.

Kurumsal öğrenim programlarında işletmelerin yönetimleri, proje ve danışmanlık gibi konularda da bilgiler sunulmaktadır. Yapılan araştırmalar bu tür süreçlerden geçen çalışanların iş performanslarının yükseldiğini ortaya koymaktadır. Hatta bu performansın yüzde 30'lara varan bir artış gösterdiği istatistikler ile tespit edilmiştir.

Kurumsal eğitimler, şirket çalışanları üzerinde daha bilinçli olarak hareket etmeyi ve bunu çalışmalarına yansıtmalarını hedeflemektedir. Ayrıca bu tür kişisel eğitimlerin verildiği kurumlarda, kurumlara olan bağlılık artmakta, çalışanlar işlerini çok daha fazla sahiplenerek yapmaktadır. Hatta bu eğitimlerin sürekli olarak verildiği şirketlerde birkaç ay sonra çalışma performansının %90 oranında yükseldiği tespit edilmektedir. Çalışanlar ve yöneticiler aldıkları tüm bu süreçlerden sonra sertifika alma hakkı kazanırlar. Alınan sertifikalar kendi kariyerleri için de önemli bir artı puan oluşturmaktadır.

Özel Kurumsal Eğitimler

İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından verilen özel kurumsal eğitimler, istenildiği takdirde şirkette veya enstitü bünyesinde verilmektedir. Bunun dışında uzaktan öğrenim biçiminde de derslere katılmak mümkün olabilir. Bu süreçlerin planlamasını yaparken, şirket çalışanlarınızın en çok ihtiyaç duyduğu konular gözetilerek, sürecin planı sizlerle birlikte yapılmaktadır. Bunun için sizlerle yapılan görüşmede iş yerinizde hangi sorunların olduğu, bunların giderilmesi için nelere ihtiyacınızın olduğu, derslerin örgün mü yoksa uzaktan olarak mı verileceği gibi soruları yanıtlamanız istenecektir. Ayrıca dersler için ayırabileceğiniz süre ve hangi saatlerin uygun olduğu, bu program için ayırabileceğiniz bütçenin ne kadar olduğu gibi bilgileri de belirtmeniz gerekmektedir. Sizler bu sorulara yanıt verdikten sonra sizin için en uygun olan programı ve içeriği sizlerle beraber belirlemekteyiz. Bu belirlemelerin üzerine sizin istediğiniz zamanda başlatılacaktır.

Günümüzde şirket çalışanlarının sürekli olarak programlara tabi tutulması, modern çağın bir gerekliliği olarak kabul edilmelidir. Her geçen gün teknolojinin, yaşam koşullarının değiştiği ve geliştiği gözden kaçmamaktadır. Bu değişime ayak uydurmanın en etkili yolu, alınan eğitimlerden geçmektedir. Çalışma dünyasının son yirmi yıl içerisindeki seyri gözden geçirildiğinde, bahsedilen değişimlerin en çok bu alanda etkili olduğunu görebiliriz.

Artık eskiye göre çok daha geniş bir satış ve pazarlama ağı mevcut. Çünkü internet teknolojilerinin her alanda etkin şekilde kullanılmaya başlanması, insanların her yerden tek bir tıklama ile ürün satın almalarını sağlıyor. Böyle bir ortamda da daha güçlü bir şirkete sahip olarak daha çok kazanmak için işletmelerin kendilerine en doğru çalışma yolunu belirlemesi şart. Sunulan derslerde hem çalışanlar hem şirket sahipleri ve yöneticileri için bu değişime ayak uydurmanın, en doğru ve etkili yöntemleri seçmenin metotları en ince detayları ile aktarılmaktadır. Sizler de sertifikalı eğitimler sayesinde iş dünyasında başarılı olmak için önemli bir adım atabilirsiniz. İçerikler ve süreçler hakkında detaylı bilgi için bizlerle iletişim kurun.

See More…