Başlangıç Seviyesi İnsan Kaynakları Eğitimleri

Trainings

İnsan Kaynakları Yönetimi, işveren ve çalışanlar arasında paylaşılan sorumluluğu üstlenir. Bu sorumluluk, her iki taraf arasındaki iş akdiyle bağlıdır. Çalışanlara adil muamele edilmesi, ödemelerin adil olması, güvenilir bir çalışma ortamı sunulması, saygı ve birçok hak bulunur. İşverenler eğitim, rehberlik ve iyi çalışma koşulları sağlamakla yükümlüdür. 

İnsan kaynaklarının görev ve sorumlulukları ise;

1 - Doğru kişiyi doğru pozisyona yerleştirmek

2 - Kurumda çalışan kişileri geliştirmek

3 - İletişimi kuvvetlendirerek çalışanları motive etmek, onları dinlemek

4 - İş beklentilerini geliştirmek

5 - Çalışanların performanslarını değerlendirmek

6 - Çalışanların işe bağlılığını sağlamak

7 - Çalışanların sağlık, refah, güven ve moralini yüksek tutmak

8 - Organizasyondaki her bir departmanın bütünlüğünü ve koordinasyonunu sağlamak ve arada köprü görevi görmek

9 - İnsan kaynağının verimli kullanılabilmesi için gelecek planlaması yapmak

10 - Uygun İK sistemleri kurmak

Genel çerçevede insan kaynaklarının görevleri bu şekilde sıralanabilir. 

İnsan kaynaklarının görev ve sorumlulukları bir işletmede çok büyüktür. Bir insan kaynakları sorumlusu işletmede departmanlar ve yöneticiler arasında yer alır. Herkese yakındır. Yakın olmalıdır. Çünkü bir işin devamlılığı işin karlılığı kadar çalışanlara da bağlıdır.

Başlangıç Seviyesi İnsan Kaynakları Eğitimleri Nelerdir?

İnsan kaynakları hakkında başlangıç seviyesinde eğitimler almak isterseniz Enstitü’de yer alan bu eğitimlere katılabilirsiniz;

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
  • Bordro ve Bordro Uygulamaları
  • Temel İş Kanunu ve İş Hukuku
  • İş Analizi ve Görev Tanımı
  • İşe Alım ve Mülakat Teknikleri
  • Performans Değerlendirme
  • Kariyer Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Asistanlığı Eğitimi

İnsan kaynaklarını temel seviyede anlamak istiyorsanız ve tüm fonksiyonlarını bilmek isterseniz insan kaynakları yönetimi eğitimine katılabilirsiniz. İK Uzmanı Bilal Şentürk tarafından aldığınız bu eğitimle insan kaynakları hakkında başlangıçtan daha fazlasını uygulamaya yönelik olarak öğreneceksiniz.

Bordro ve bordro uygulamaları eğitimi daha çok personellerin ödemeleri, vergi işlemlerini içermektdir. İşverenlerin kanunen ödemesi gereken primleri kapsayan bir eğitimdir. Son ve güncel parametrelerle eğer insan kaynakları alanında bordro bölümünde çalışacaksanız ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İş analizi ve görev tanımı eğitiminde ise bir personeli seçerken hangi işi yapması gerektiğini ve işin gerekliliklerini doğru bir şekilde tespit edebilmek için anlmanız gereken başlangıç insan kaynakları eğitimlerinden bir tanesidir.

İşe alım ve mülakat teknikleri ise bir ik uzmanı olarak işe alım kısmında olmak istiyorsanız, burada ik sorumlusu olarak göreve başladıysanız kesinlikle almanız gereken eğitimlerden bir tanesidir.


 

Performans değerlendirme, insan kaynakları uygulamaları çerçevesinde çalışanların ne kadar etkili ve verimli çalıştıklarına yönelik iş geliştirme süreçlerine yardımcı olacak bir eğitimdir. İnsan kaynakları politikalarınız doğrultusunda performans değerlendirme ölçümlerinizle çalışanların verimliliğini ölçebilirsiniz. Başlangıç seviye insan kaynakları eğitimleri arasında en önemlilerinden olduğu söylenebilir.

Kariyer yönetimi ise bir çalışanın işletmede kalması için ve onun kendini gerçekleştirme hedeflerine ulaşması yönünde işini yapabilmesi için insan kaynakları sorumluluğunda bulunan bir alandır. Çalışanlara vaatte bulunduğumuz veya onların çalışma hayatından beklentilerini karşılamak üzere alınması gereken başlangıç seviyesi eğitimlerindendir.

İnsan kaynaklarına ilk başlangıçta bir insan kaynakları asistanı olabilirsiniz. Bunun için kesinlikle insan kaynakları asistanlığının da görev ve sorumluluklarını bilmelisiniz. İnsan kaynakları asistanı, asistan olarak geçse de en az bir ik uzmanı kadar bilgiye sahiptir. Çünkü gelecekte insan kaynakları alanında uzmanlaşacak olan kişidir. Asistanlığın, uzmanlıktan tek farkı başlangıç seviyesinde tüm yetkileri devir almadığı durumdur. Kesinlikle bu eğitime katılarak iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

Başlangıç Seviyesi İnsan Kaynakları Eğitimlerinin Sertifikası Ne İşe Yarar?

Eğer uzun süreli kariyer hedefinizde insan kaynakları alanında çalışmak varsa, başlangıç seviyesindeki her bir insan kaynakları eğitiminin kariyer hayatınıza önemli katkıları var. Özellikle insan kaynakları alanı haricinde bir bölümden mezunsanız ve kendinizi insan kaynakları alanında geliştirmek istiyorsanız başlangıç seviyesi insan kaynakları eğitimlerine katılmalısınız.

Eğer insan kaynakları alanında bir iş başvurusunda bulunacaksanız ancak CV’nizde insan kaynakları ile ilgili herhangi bir şey yoksa başlangıç seviyesinde aldığınız insan kaynakları eğitimlerinin sertifikalarını CV’nize yazabilirsiniz.

Enstitü’de aldığınız insan kaynakları sertifikaları, Enstitü veri tabanından sorgulanır ve işverenlerce sorgulama işlemleri yapılabilir. Başlangıç seviyesindeki insan kaynakları eğitimlerinin sertifika sınavlarından başarılı olmanız durumunda ücretsiz sertifika kodları almaktasınız. Eğitimlerin çoğunluğu da ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde sertifika kodlarınızı CV’nizde belirtebilirsiniz. Dilerseniz basılı olarak satın alabilirsiniz. İşverenler asıl belgelerinize daha çok önem verirler. Enstitü sayesinde dilediğiniz şekilde sertifika ve eğitim programlarından yararlanabilirsiniz.

See More…