1 Koçluk (Özel Ders) | Online Eğitim - Canlı Ders | IIENSTITU
Koçluk (Özel Ders)


31.25$62.38$

5
Türkçe

Koçluk

"Dünyayı hazine bulmak için araştırıyorsun, ama gerçek hazine kendinsin. Eğer ekmekle kandırılıyorsan, sadece ekmek bulursun. Ne ararsan ona dönüşürsün." Rumi

Ne güzel söylemiş Rumi,

Sadece kelimelerinizi değil, aynı zamanda onların arkasındakileri sessiz sözcükleri dinleyen birini hayal edin, kelimelerinizin arasındaki boşlukları da dinleyen birini.  Duygularınız, enerjinizle uyumlu olan, iletişim kurduğunuz her şeyi almaya kararlı ve sizin duyamadığınız zaman bile sizdeki ''Ben''i en iyiyi dinleyen birisi bu kişi. Dünya üzerinde ufkunu bilinmeyen alanlara doğru geliştirirken, bazı konularda ikilemlerde kalabilir, zorlanabilirsin. Çoğumuz, kendi hedeflerimizi belirler ve ilerlerken böyle hissedebiliriz. Bizi engelleyen bu yükü beraberimizde oradan oraya taşırız. Bu yüklerinizi görmek, farkına varmak, yüzleşmek ve hedefinize ulaşmak için kararlı adımlar atmak ister misiniz? Bu adımları atarken yanınızda sizi anlayan bir yoldaş ile gelişim ve değişim yolculuğunda artık ne mümkün?

 • Bugünden geleceği konuşuyoruz.
 • Hedeflerinizi ve hedeflerinize giden yolu birlikte aşıyoruz.
 • Gelişim ve değişim süreçlerinizde farkındalık odak alanlarımız ile yol alıyoruz.

Neden Koçluk?

Koçluk sürecinde, farklı bakış açılarına sahip olarak iletişim içerisinde olduğunuz insanlar ile sınırlarını kendinizin belirlediğiniz mükemmel köprüler kurabilirsiniz. Var olan yetilerin parlatılmasını amaçlar. Bunun için 4 temel adımı bulunmaktadır:

 1. Adım; Hedefleri Netleştirir - Koçluğun ilk adımı, bireylerin ya da kurumların mevcut durumlarını fark etmelerini, kendilerini keşfetmelerini sağlar. Kendinin farkına varan birey ulaşmak istediği noktayı daha kolay belirleyebilir.
 2. Adım; Harekete Geçirir - Koçluk almak fikri ile gelmiş bir danışan için ilk ve en önemli adım atılmıştır. Yapılandırılmış her görüşmenin başında ulaşmak istediği hedefi danışan kendisi belirler. Görüşme sonunda o hedefi için hareket adımı tasarlar, karar alır, uygulama planı yapar.
 3. Adım; Daha Derin Bir Düşünme Sağlar - Kişinin koçluk seansları sürecinde birçok konuda kendisi ve çevresi ile ilgili keşifleri olur. Bu keşifler oluşabilecek durumlar karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği, nasıl düşünmesi gerektiği konusunda yol gösterir. Doğru kararlar alabilmesinde etkili olur. Büyük resmi hızlı bir şekilde görünür hale gelir.
 4. Adım; Sürekli Bir Özgürlük Sağlar - Kişinin koçluk seansları sürecinde birçok konuda kendisi ve çevresi ile ilgili keşifleri olur. Bu keşifler oluşabilecek durumlar karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği, nasıl düşünmesi gerektiği konusunda yol gösterir. Doğru kararlar alabilmesinde etkili olur. Büyük resmi hızlı bir şekilde görünür hale gelir.

Koçluk Nedir?

Koçluk kişiyi düşündürerek beynin sağ ve sol fonksiyonlarının birlikte kullanılmasını ve geliştirmesini destekler. Koçluk felsefesinin amacı, arkasındaki en önemli bilimlerden biri olan beyni anlamak ve gelecek odak alınarak çalışmak bunun bireyde sağlayacağı sonuçları kavramaktır. Koçluk, bireylerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır. Tarihinin çok eski olduğu bilinmekle birlikte 1960’lı yıllarda iş dünyası spor koçluğunun etkinliğine ilgi duymaya başladığında, koçluk başka alanlarda da görünür olmuştur. Koçluk sanatı, teknikleri geliştirilerek birçok alanda bireye odaklı olarak gelişim ve değişim stratejileri oluşturmuştur.

Koçluk yaklaşımının özünde insan olmanın dinamiklerine ilişkin felsefi bir varsayım yatmaktadır. Birey ve kurumların, içinde bulundukları durumlar hakkında yeni bakış açıları oluşturarak kendilerini geliştirecek, hedeflerine ulaştıracak stratejiler bulmaya yardımcı olarak katma değeri yaratmaktadır. Değişimi yaratmak amacıyla bireyleri geliştiren, çeşitli beceriler kazandıran programlı bir süreçtir. Koçluk bireylerin mevcut durumlarından ulaşmak istedikleri hedeflerine hızlı ve etkin bir şekilde götüren bir süreçtir. Pozitif psikolojiden faydalanır.

Koçluk Hangi Konularda Yararlı Olur?

 • Yaratıcılığı arttırmak,
 • Performansı ile yeni stratejiler geliştirmek
 • Kişinin kendi üzerinde kaliteli zaman ayırarak nitelikli düşünmesini sağlamak
 • Koçluk araçları, daha önce fark edilmeyen bir pencereden bakılmasına olanak sağlayarak farklı bakış açıları kazandırmak
 • Potansiyelini arttırmak
 • Kararlılıkla değişim süreçlerini yönetmek
 • Değişime ayak uydurmak,
 • Kendini geliştirmek
 • Daha iyiye ulaşmak
 • Hayat kalitesini arttırmak
 • Bugünden başlayarak gelecekte ulaşmak istediği noktaya varmak
 • Yaşam değerlerini belirlemek
 • Davranış değişiklikleri oluşturmak, süreci yapılandırmak
 • Gelecek kaygısından uzaklaşmak
 • Tutkularına ulaşmak için gerçekçi gelecek planı yapmak
 • İş ve özel yaşamda bir denge oluşturmak
 • Hayır diyebilmek
 • İlişkilerini yönetebilmek
 • Kariyer planlaması yapmak, kariyer oluşturmak
 • Kararsızlık yaşanan konuları netleştirmek
 • Duygularını yönetebilmek
 • Özgüvenini arttırmak
 • Yaşam amacını bulmak
 • İş performansını arttırmak
 • Liderlik becerilerini geliştirmek
 • Zaman yönetimi yapabilmek
 • Güçlü kararlar verebilmek

Koçluk Süresi

Koçluk, bireylerin gelişimini hızlandırmak amacıyla yapılandırılmış bir süreçtir. Var olan potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkarılmasını kolaylaştırır.

 • Bu süreçte ücretsiz keşif görüşmesi ile bir program oluşturulur.
 • Kişi koçluk almak istediği konu ya da konuları netleştirdiğinde koçluk görüşmesi başlar.
 • Bu görüşmede koç kişiye odaklanır. Güçlü soruları, koçluk araçları ve geri bildirimi ile kişinin hedefinin netleşmesinde ve bu hedefe ulaşmasında yol arkadaşlığı yapar.
 • Görüşmeler belli bir konu çerçevesinde başlar. Kişiye ayna tutarak kendi kendini engelleyen inançlarını, davranışlarını, düşünme kalıplarını gösterir.
 • Koçluk, aktif ve etkin dinleme ile kişinin söylemek istediklerinin de arkasındaki değerlere odaklanır. Kişinin güçlü yönlerini tespit ederek kendini tanımasına olanak sağlar.
 • Bireyin bulunduğu mevcut durumundan değişimden sonra olmak istediği kendisine doğru ilerlemesinde motivasyonu sağlayan yapılandırılmış görüşmelerdir.

Ücretsiz Keşif Görüşmesi; Koç ile danışanın 60 dakika görüştüğü, birbirini tanıdığı ve danışanın gelişmek istediği konuların konuşulduğu, programın yapıldığı ücretsiz seanstır. Bu görüşmede seanslar arasındaki süreler, genel koçluk programı planlanır. Program sürecinde danışanın geliştirmek istediği konular tek tek ele alınarak hedeflerine ulaşması için stratejiler ve eylem adımları geliştirilerek takibi yapılır.

Koçluk Seans Ücreti: Seans başına 250 TL

Topics of Education

Koçluk Verilen Alanlar

Bireysel Koçluk

 • Gelişim ve Değişim Koçluğu
 • Kariyer Koçluğu
 • Yönetici Koçluğu
 • Girişimci Koçluğu

Kurumsal Koçluk

 • Kurum İçi Gelişim Koçluğu
 • Yönetici Koçluğu
 • Çalışan Geliştirme Koçluğu
 • Takım Koçluğu
 • Çevik Koçluk
 • Grup Koçluğu
More
Comments(0)
Course Rating 5
No comments, be the first to do it!