Mülakat Teknikleri Nedir ? Mülakat Örnekleri Nelerdir ?

Mülakat Teknikleri Nedir ? Mülakat Örnekleri Nelerdir ?

Mülakat ve Mülakat Teknikleri Nedir?

Mülakat Nedir?

Mülakat,  çalışan alımı yapan firma yöneticileri ve işe başvuran adayların birbirleri hakkında bilgi edinmelerini sağlayan, başvuran adayın  eğitim geçmişi, çalışma koşulları, adayın karakteri, geçmiş iş tecrübeleri, bilgi, birikimi ve hedeflediği kariyer durumunu içeren konuların paylaşıldığı, mülakatın süresini işveren firmanın belirlediği  kısa bir toplantıdır. Bu tip toplantılarda başvuran aday da başvurduğu firmanın çalışma koşulları, firmanın yönetim politikası ve çalışma yöntemleri hakkında fikir sahibi olur.

Mülakat teknikleri için sorular hazırlanırken işveren firma mümkün olduğunca net ve dolaysız sorular sormaya meyillidir. İşveren firmaların başvuran personel adaylarından beklentileri genel olarak;  sorun çözme karşısındaki becerileri, kendine güvenen ve kendini motive etme konusunda sıkıntısı olmayan kişiler, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek bireyler, öğrenme hevesini yitirmemiş profesyonel çalışan liderlik vasfına sahip ve esnek çalışabilen bireylerdir.

Başvuran adayların, işe başvurduklarında mülakatlarda başarılı olabilmeleri için öncelikle kendilerini, yeteneklerini çok iyi tanımaları gerekmektedir. Başvuran adaylar işle ilgili istekleri konusunda kendinden emin olmaları ve bu işi isteyip istemedikleri sorusuna net cevap vermeleri gereklidir. Mülakattaki başarının gerçek sırrı başvuran adayın istediği ve amaçladığı meslekte çalışıyor olmasıdır.

Firmaların insan kaynakları birimlerinde çalışan kişilerin hazırladıkları sorulardan oluşan mülakat tekniklerini yakından inceleyecek olursak;

Mülakat Örnekleri

Davranış belirleyici mülakatlar

İş görüşmesinde oldukça yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkan davranış belirleyici mülakatlar adayın geçmiş işyerlerindeki davranışlarını ve deneyimlerini değerlendirerek adaydan beklenilen başarı durumunun değerlendirilmesini sağlar.Adayın geçmişteki iş başarısının gelecekteki iş başarısının göstergesi olduğu görüşüne dayanan bu iş görüşmesi çeşidi işe almada personelin başarısının  %55 oranında gerçekleşmesini sağlar.

Panel Mülakatlar

Davranış belirleyici mülakatlar ve geleneksel mülakatlara benzer özellik gösteren bu iş görüşmesi çeşidinde adaya soru soran kişilerin sayısı artmıştır ve farklı kişilerden farklı sorular gelerek beyin fırtınası yapılır.

Geleneksel Mülakatlar

Mülakata gire personel adayına genel sorular sorularak hazırlanan mülakat çeşididir. Standart olarak bilinen ve başarı yüzdesi %10 larda kalan bu mülakat çeşidi, personel hakkında genel bilgi verici niteliktedir.

Mülakat tekniklerinde başarılı olmak ve istenilen işe girmek için uzaktan eğitim alarak kendinizi yetiştirmeye bir adım atabilirsiniz.

Hemen bir mülakat teknikleri eğitimine katılın.

Katılıma açık eğitimler

ID Kurs Adı Süre Başlangıç Tarihi
PFD5537 360° Performans Değerlendirme 1 Hafta 26/02/2018
BOR3929 Bordro ve Bordro Uygulamaları Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
MİY5452 CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
CVH7822 CV Hazırlama ve İş Görüşmesine Hazırlık Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
BED5485 Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
ETS5215 Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
YÖN3020 Etkin Yönetici Asistanlığı 1 Hafta 26/02/2018
FİY4333 Finansal Yönetim 1 Hafta 26/02/2018
GEM2211 Genel Muhasebe 1 Hafta 26/02/2018
İLT4557 İletişim Teknolojileri ve Toplum 1 Hafta 26/02/2018
İKY4552 İnsan Kaynakları Yönetimi 1 Hafta 26/02/2018
GOR9393 İş Analizi ve Görev Tanımı Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
İYT4896 İş Hayatında Yazışma Teknikleri 1 Hafta 26/02/2018
İSH1253 İş Hukuku Uygulamaları 1 Hafta 26/02/2018
SUY6548 İş Süreçleri Yönetimi Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
ETK2920 İş Yerinde Görgü Ve Etik Kuralları Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
İDİ67455 İşaret Dili Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
MBA2258 İşletme Yönetimi Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
TSE900 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
LİD8282 Liderlik ve İşletme Yöneticiliği 1 Hafta 26/02/2018
MOB145 Mobbing 1 Hafta 26/02/2018
MLK1455 Mülakat Teknikleri 1 Hafta 26/02/2018
SPT1653 Satış ve Pazarlama Teknikleri 1 Hafta 26/02/2018
STR4826 Stratejik Yönetim 1 Hafta 26/02/2018
STY2845 Stres Yönetimi Eğitimi 1Hafta 26/02/2018
TKY556 Toplam Kalite Yönetimi 1 Hafta 26/02/2018
DOK1351 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
TEM6848 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
TUK2134 Tüketici Davranışları Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
URT2233 Üretim Yönetimi Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
YET3929 Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
YON2211 Yönetim ve Organizasyon Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
ZAM1644 Zaman Yönetimi Eğitimi 1 Hafta 26/02/2018
ZOR2932 Zor Müşterilerle Başa Çıkma Yöntemleri 1 Hafta 26/02/2018

Yorum yaz

Yorum yaz