Sınav Yönetmeliği Değişti

Sınav Yönetmeliği Değişti

Sınav Yönetmeliği Değişti

İstanbul İşletme Enstitüsü uzaktan eğitim merkezi (UZEM) tarafından, eğitimleri takip eden haftanın son gününde saat 12:00-23:59 saatleri arasında Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği uyarınca ‘’Sertifika Sınavı” yapılacaktır.

GENEL HUSUSLAR

 1. Sınavlar her bir eğitim döneminde uzaktan eğitim sistemi üzerinden bir kez yapılır.
 2. Sınav tarihleri Enstitü yönetimi tarafından belirlenir ve daha önceden bildirim yapılarak sınav tarihleri değiştirilebilir.
 3. Herhangi bir sebeple sınava katılmayan adaylara mazeret sınavı uygulanmaz ve öğrenciler sınava farklı bir tarihte giriş yapamaz. Bu madde bireysel mazeretler için geçerlidir. Sınavın tekrarlanması ve tehiri için toplumsal durumların olması şarttır (büyük illerde elektrik kesintisi vb)

SINAV KURALLARI

 1. Sınavlarda uygulanacak kurallar Enstitü yönetimi tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur.
 2. Öğrenciler, sınavlara sınav programında belirtilen zamanda girmelidir. Yanlış bir sınava girilmesi durumunda öğrencinin sınavı iptal edilir. Öğrencinin yanlış bir sınav oturumuna girmesi sonucu aldığı puanlar ilan dahi edilmiş olsa geçersiz sayılır. Bu konudaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
 3. Herhangi bir sebeple sertifika sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından (0) sıfır puan almış kabul edilir ve buna göre ders ham başarı puanı hesaplanır.

SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI

 1. Sınavda kopya girişiminde bulunan adayların tespiti elektronik güvenlik sistemleri aracılığıyla yapılmaktadır. Herhangi bir kopya girişiminde bulunan adayların sınavları iptal edilir.
 2. Enstitüye kayıtlı öğrenciler, uzaktan eğitim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı adını ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda talep sisteminden başvurması gerekir. Uzaktan eğitim sisteminde gerçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

SINAVLARA VE SONUÇLARA İTİRAZ

 1. Sınav sorularına itiraz, ENSTİTÜ tarafından aksi duyurulmadıkça sınavın bitişini takip eden ilk (5) beş gün içinde yapılır.
 2. İtirazlar, gerçek kişiler tarafından kimliği açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
 3. İtirazlar, ENSTİTÜ yönetimince incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye bildirilir.
 4. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmaz ve cevapların saklandığı dijital belgeler öğrenciye verilmez.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevapları dikkate alınır. Ders eğitmeninin uygun görmesi halinde açık uçlu sorular ve diğer soru yöntemleri kullanılabilir.
 2. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 3. Uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken ders içi etkinliklerin (Ödev vb) etkisi en fazla %40, sertifika sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.
 4. Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse katılımı ile ilgili durum, etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder.
 5. Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınır; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak ve yanlış cevaplardan puan düşülerek test ham puanı oluşturulur.

BAŞARI NOTUNUN BELİRLENMESİ

Uzaktan öğretim öğrencilerinin bir dersten doğrudan geçebilmeleri için sertifika sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları (12 Mart 2018 tarihinden itibaren 70) gerekir.

SINAV TARİHİ, GİRİŞ YERİ VE SAATİ

Sınav, eğitimi takip eden Pazar günü, uzem.iienstitu.com web adresinde her ders için ayrı ayrı belirlenen sertifika sınavı bölümünde, 12:00-23:59 saatleri arasında yapılacaktır.

SINAVA GİRİŞ

Adaylar uzem.iienstitu.com adresinden giriş yapabileceklerdir. Her öğrenci kayıtlı olduğu dersleri profilinde görebilir ve öğrenciler kayıtlı olmadıkları eğitimlerin sınavlarına katılamazlar ve soruları göremezler. Sorumlu oldukları sınav yalnızca kayıtlı oldukları eğitimlerdir.

Bu haberi görmek isteyen arkadaşların olabilir. Hemen paylaş!