Çevre Bildirisi

Çevre Bildirisi

Çevre Bildirisi

İstanbul İşletme Enstitüsü (IIE) eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve işletme bilimine katkıda bulunmak için çalışan bilimsel eğitim ve araştırma kuruluşudur.

2012 yılında ülke sınırlarımızın dışına çıkmak, daha kamusal bir organizasyon haline gelmek, insanları işletme ve insan kaynakları bilimini öğretmeye teşvik etmek ve bu amaçla toplum refahını arttırabilmek, girişimcilerin bilgi eksikliğini giderebilmek amacıyla ücretsiz online eğitim programlarımızı başlattık.

Bu programımızın ilk aşaması Avrupa yakasında bulunan ofisimizden daha küçük bir yere taşınarak iş platformlarımızı internet ortamına taşımak olmuştur. Bu attığımız ilk adım fiziki çevremizi küçültmüş olsa da temas ettiğimiz kişi sayısını arttırmıştır.

Çevre Sorumluluklarımız

Çevresel sorumluluklarımızı biliyoruz ve yerel, ulusal ve küresel çevresel zararların azaltılmasına katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz. 2012 yılında internet mecrasında daha aktif rol alarak çevre bilincimizin arttığını göstermek amacıyla dijital sertifika uygulamasını hayata geçirdik. Kağıt israfını önlemek için dijital eğitimde başat rol üstlendik. Günümüzde faaliyet gösteren birçok uzaktan eğitim işletmesinin uzaktan eğitim sistemi kurmalarına ön ayak olduk, teknolojik destek verdik ve online eğitim altyapısı kurulmasını sağladık.

Örgün eğitimde kağıt israfının önüne geçtik ve 5 milyon kağıdın geri dönüştürülmesine gerek bile kalmadan hiç kullanmadık. Eğer 2012 yılında bu kararı almamış olsaydık katılımcılara asgari düzeyde eğitim notu ve kitap vererek yaklaşık 5 milyon kağıdı yok ederek doğaya ciddi zararlar verebilirdik.

Bu çevre bildirisi, çevre bilincinin arttırılması, personelin faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin değerlendirilmesi, olumsuz etkilerin azaltılması ve çevresel performansın iyileştirilmesi için yollar aradığımızı anlatmak için hazırlanmıştır.

Ayrıca çevre bilincinin kazandırılması için online eğitim programları düzenleyeceğiz ve kamuya açık halde sunacağız.

Kararlıyız!

  1. Enerji tasarrufuna; yenilenebilir enerji kaynaklarına ve ilgili malzemelere öncelik vereceğiz.
  2. İlgili tüm çevre mevzuatına ve ilgili kurallarına uyacağız.
  3. Tüm öğrencilerimizin çevreye karşı farkındalıklarını arttırmak ve daha çevreci olmaları için teşvik edeceğiz

Bunu başarmak için şunları hedefliyoruz:

  1. Yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla enerji kullanımımızı azaltmak.
  2. Tüketimi azaltarak ve etkili atık yönetimi ve geri dönüşüm prosedürleri geliştirerek atıkları en aza indirmek.
  3. Tüm öğrencilerimize çevresel uygulamaların uygulanmasında aktif rol alma fırsatı verilmesini sağlamak.
  4. Enerji verimliliğimizi optimize etmek için enerji tüketimimizi ölçmek.

5 Haziran Çevre Günü Kutlu Olsun.

Bu haberi görmek isteyen arkadaşların olabilir. Hemen paylaş!