Published on: 11 Aralık 2014 Konuk Yazar 0 Yorum
Okuma Sayısı : 1951

Finans yönetimi, direkt parayla ilgilidir. İşletmenin faaliyetlerini sürdürmesi, gelişmesi, yaşaması, parayla, mali yönetim ile alakalıdır. Bu da finans yönetimi alanına girer. Finans yönetimi, işletmeye mali kaynak yaratılması, yaratılan mali kaynağın başarılı kullanılması, işletme faaliyetlerinden elde edilen gelirin başarılı dağıtımının sağlanması, yatırıma pay ayrılması gibi işlemleri yürütür.

Finans Yönetimi Eğitimi Konuları Nedir?

Finansal Yönetim eğitiminde; Giriş, Değerlendirmenin Temelleri, Proje Değerlendirme, Firma Değerleme, Risk ve Getiriye Giriş, Portföy Teorisi, Uygulamada İskonto Oranları, Sermaye Artırımı ana konularında dersler verilmektedir.

Finans yönetimi eğitimi, hem çalışanlar, hem finans biriminde görev alanlar,  em tüm yöneticiler ve işverenler tarafından alınması gereken bir eğitimdir. Bu eğitim ile alacağınız dersler, hem işinizde yükselmenize, hem daha işletmenin daha verimli olmasına yol açacaktır. Finans yönetimi eğitimini, online sertifika eğitimi programları içerisinde yer alır. Bu eğitimi ücretsiz olarak alabilme imkanına sahipsiniz. Böylece online olarak dilediğiniz yerden, ücretsiz olarak finansal yönetim sertifikası almaya hak kazanabilirsiniz.

Üst ve Orta Kademe Yöneticileri Finans Eğitimi Almalıdır

Finans eğitimi şirketin genel müdür, genel müdür yardımcısı gibi üst yönetimin kesinlikle alması gerekli bir eğitimdir. Bunun yanı sıra bölüm yöneticilerinin de aynı temel finans yönetimi bilgilerine sahip olması gerekir. Çünkü günümüzde işletme mali yılbaşında bölüm yöneticilerinden kendi bölümü için bütçe oluşturmasını beklemekte ve yıl içinde de bu bütçeye uygun harcama yapmasını beklemektedirler. Planlanan bu giderler işletmenin nakit akış tablosuna işlenmekte ve işletme bu giderleri sağlayacak şekilde satış hedefleri oluşturarak, satış- pazarlama ekiplerinden bu hedefleri tutturmasını talep etmektedir.

Finans Bilgisi Olan Personelin İşletmedeki Rolü Nedir?

Günümüzde tüm faaliyetler parayla ilintilidir. Eğer bütçeler çıkarılmaz, gelir- gider hesapları sağlıklı yapılamaz ise işletme fırtınaya tutulmuş gemiye benzer şekilde yol alır; yalpalar. Böyle bir işletmede çalışanlar uzun süreli çalışamayacağı için kurumsal kültür oluşamaz. Tedarikçilerine borçlarını zamanında ödeyemez, personelinin maaşlarını zamanında ödeyemez.

İşletmeler o nedenle alacakları bölüm yöneticileri kadrolarına temel finans terimlerini bilen ve mali tabloları yorumlayan kişiler olmalarını beklerler. Temel niteliklerde örtüşen adaylar içinden finans eğitimini almış adaylar her zaman ön plana geçerler.

Özellikle yeni mezunsanız, veya deneyimli bir çalışan olsanız dahi finans eğitimi almayan iş arayışına geçmeyiniz. Bir işletmenin en önemli olan para kaynağını etkin yönlendirmesi, gelir-gider dengesini oturtması nakit ihtiyacını kendi faaliyetlerinden karşılayarak bankalara yüksek faiz ödememesi günümüz dünyasında önemlidir. Bunu da ancak çalışanlarının finans konusunda bilinçli olması ile başarabilecektir.

  • finansal yönetim ,
  • finansal yönetim eğitimi ,
  • Online Finansal Yönetim Eğitimi Sertifika Programları ,
  • blog
Yazar
    Blog Yazarı
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı