Close
Mobil Menu Bars

Yönetici Ve Liderlik Becerileri

26 Eylül 2019, 3254 defa okundu.
Yönetici Ve Liderlik Becerileri
Yönetici Ve Liderlik Becerileri

İki ya da daha çok kişinin belli bir amaca ulaşmak için bir araya gelerek yaptıkları faaliyetlere yönetsel faaliyetler denilmektedir. Yönetsel faaliyetlerde bulunan kişilere yönetici denilir. Yönetici bir örgüt veya kurum veya kuruluş için son derece önemlidir. Bu nedenle tarih boyunca örgütleri veya kurum veya kuruluşları amacına ulaştıracak iyi yönetici arayışları olmuş, bu sahada sayısız kitaplar yazılmıştır.

Yöneticinin Eğitimi Nasıl Olmalı?

İnsanlık tarihinde toplum olarak yaşantının ortaya çıkmasıyla birlikte yönetim faaliyetinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Eski Mısır, Mezopotamya, eski Çin medeniyetlerinde yöneten-yönetilen ayırımının yapılmakta olduğuna ilişkin kayıtlar mevcuttur. Zamanla yönetim bilim olarak görülmeye başlanmıştır. Bu alanda okullar açılmıştır. Osmanlılarda Enderun Mektebi devlete bürokrat yetiştiren bir okuldu örneğin.

Batı Üniversitelerinde iyi yönetici yetiştirebilmek için 19. yüzyıldan itibaren İşletme Okulları, Kamu Yönetimi Bölümleri açılmıştır. Bu okullarda yönetim bir bilim dalı olarak ele alınmıştır. Yöneticiler bu bölümlerden yetiştirilmiştir. Yaşamakta olduğumuz post modern çağda örgütleri yönetebilmek için iyi bir eğitim almak gerekmektedir. Diğer alanlarda eğitim alınmış olsa bile yöneticilik yapacak kişiler yönetim bilimleri alanlarında da eğitim almış olması gerekir.

Yöneticinin Becerileri Neler Olmalıdır?

İyi yönetici planlama, örgütleme, yöneltme, koordine etme ve denetleme yeteneklerine sahip olmalıdır. Örgütü iyi tanımalı, sahayı bilmelidir. Hızlı kavrayıp hızlı karar verebilen, analitik düşünebilen, ayrıntılarda kaybolmayan, olayı bütün olarak görebilen, empati kurabilen, ekip çalışması yapabilen, dinleyebilen, insanlarla ilişki kurmada başarılı olan, yardım etmeyi seven, dirayetli sorun çözebilen biri olmalıdır.

Hızla değişen dünya koşullarında değişimlere kolaylıkla uyum sağlayabilmeli, duygusal olgunluğa ve yenilikçi bir anlayışa sahip olmalıdır. Özellikle yenilikçilik (inovasyon) günümüzde çok önemli hale gelmiştir. Hızla değişen çağın koşullarına uyarlanamayan yöneticiler iyi yönetici olamazlar. Görev aldıkları örgütün geri kalmasına ve yok olmasına yol açarlar. 

Liderlik Özelliğine Sahip Olmak

İyi yönetici çevresini etkileyip motive edecek liderlik özelliklerine de sahip olmalıdır. Yönetici ve lider arasındaki farklar bulunur. Lider kendi yapısıyla öncü olmuşken yönetici ise başkalarının seçip başa getirdiği kişilerdir. Bugün birçok şirketin başında yönetim kurulu tarafından seçilmiş yöneticiler vardır. Oysa ki bir şirkette örnek verecek olursak greve gidecek işçiler olduğunda bir liderleri olur ve görüşmeleri o yapar.

Liderlik özelliklerine sahip olmak için eğitim var mı?

Bu konuyla ilgili İstanbul İşletme Enstitüsü ücretsiz online eğitimler kapsamında Liderlik Eğitimi ve Liderlik ve İşletme Yöneticiliği Eğitimi veriyor. Ayrıca başarılı olduğunuzda sertifika sahibi oluyorsunuz.

Yöneticiliğin Sanatsal Boyutu Nedir?

Yönetim faaliyetinin kırıp dökmeden yapılması gerekir. Yöneticilik estetik bir şekilde, güzel ve zarif bir şekilde icra edilmelidir. Kararlar ustalık dolu tutum ve davranışlarla alınmalıdır. Yönetilenlerin insan olduğu unutulmamalıdır.  Dolayısıyla yöneticiliğin davranışsal boyutu da bulunmaktadır. Bu alan ise yönetimin sanatsal yönünü oluşturmaktadır. İyi yönetici yönetimin sanatsal boyutunu mutlaka dikkate alır.

Yöneticilikte Ehliyet ve Liyakat 

İyi yönetici ehliyet ve liyakat sahibi olmalıdır. Personeline karşı adil olmalıdır. Yönetici kendisine bağlı çalışanları seçerken ehliyet ve liyakat kriterlerine göre işlem yapmalıdır. İstihdam edeceği personelin pozisyona uygun objektif kriterler belirlemeli ve ona göre eleman alınmalıdır.

Yöneticinin Rolleri 

Yönetici kişiler arası ilişkilerde iyi bir temsilci, iyi bir lider ve birleştirici olmalıdır. Bilgiye dayalı karar almalı, bunun için de iyi bir gözlemci, bilgi toplayabilen ve yayabilen niteliklere sahip olmalıdır. İyi yönetici girişimci, sorun çözücü, kaynak dağıtan ve müzakereci olmalıdır. Karar temelli olmalı, alınması gereken kararları zamanında almalıdır.

Kötü Yöneticiler Kimlerdir?

Kötü yöneticiler genel olarak iyi yönetici olanlarda bulunması gereken niteliklere sahip olmayan yöneticilerdir. İşleri kırıp dökerek yaparlar. Karar alma sürecinde ustalık dolu tutum ve davranışlara sahip değillerdir.  Uzağı görme, çalışanlarını idare edebilme, işleri ahenkleştirebilme, analitik düşünebilme yetenekleri zayıftır. Duygusal açıdan olgun değildirler. Her şeyin doğrusunu kendilerine göre düşünürler.

Ben merkezcidirler. Kuralların, prensiplerin hakimiyetini içlerine yerleştirememişlerdir. Riyakârdırlar.  Dedikodu ile iş yaparlar. Çıkar ortaklıkları oluştururlar, çalışanları kendilerine yakınlıklarına göre kategorize ederler. Kurumlarında adaleti sağlayamazlar. Sorun çözeyim derken sorun üretirler.  Yönettikleri kurumda huzur yoktur, insanlar yoğun bir stres altında çalışırlar.

Kuruma Değer Katmak 

Yönetici yönettiği kuruma değer katabilmelidir. Yönettiği kurumu geliştirebilmeli ve ileriye götürebilmelidir. Kendisinden sonra kurumu daha iyi yönetebilecek birini yetiştirebilmelidir. İşte bu niteliklere sahip yöneticiye iyi yönetici diyebiliriz.

Yazar: Ömer Yürekli
 

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!