Published on: 04 Mart 2015 Konuk Yazar 0 Yorum
Okuma Sayısı : 1129

Stratejik yönetim küçük işletmeler için vazgeçilmez bir unsurdur. İşletme yöneticisi çalışanları denetlemek ve değerlendirmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini öğrenir. Aynı zamanda daha fazla kar elde edebilmek ve daha verimli iş süreçleri oluşturabilmek için neler yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur. Bu eğitim işletme yöneticilerine bir yatırımdır. Hem maddi hemde maddi olmayan ve karşılığı alınabilecek bir eğitim yatırımıdır.

Stratejik Yönetim Eğitiminin Kazandırdığı Özellikler Neler?

Hedef odaklı olmak, motivasyon, karar verme yeteneği, etkili organizasyon, kâr.

Hedef Odaklı

Stratejik yönetim bilincine sahip bir yöneticinin çalışanları yönlendirmedeki başarısı artacaktır. Tüm işletmelerin ortak bir hedefi vardır: müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek. Bu bilinci aşılamak için çalışanların kendi görevleri dışında ayrı bir sorumluluk hissetmesi gerekir. Stratejik yönetimin hedeflerinden biri de bu sorumluluğu yönetici ve çalışanlara empoze etmektir.

Motivasyon Ustası

Motivasyon işletmelerin hedeflerine ulaşabilmede ki en büyük yardımcısıdır. Stratejik yönetim eğitimi almış bir yönetici çalışanları nasıl motive etmesi gerektiğini ve hedef odaklı çalışmanın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilere sahip olur. Böylece çalışanların performansını üst düzeye çıkarabilir.

Karar Verme Yeteneği Neden Önemli?

Stratejik yönetim eğitimi almış bir kişi işletmede gerçekleştirilebilecek hedefler üzerine yoğunlaşır. Gerçekçi hedefler koyarak iş planlarını oluşturur ve işlerin daha hızlı yürümesini sağlar. Ayrıca hızlı karar alma becerileri geliştiğinden işletmenin zaman yönetimine de katkı sağlamış olur. İş dinamikleri hakkında bilgilidir. Çalışanların saygısını kazanarak işyerinde güven tesis eder. Onların moralini cirolar azalsa dahi üst düzeyde tutmayı hedefler.

Etkili Organizasyon Neden Gerekli?

Çalışanlar  iş tanımlarını, görevlerini ve sorumluluklarını tam olarak bilmediğinde ya da görev ve sorumlulukların dışından işler yaptıklarında işyerinde bir çatışma ortamı çıkar. Bu çatışma ortamı çalışanın görevlerini yapmamasına ya da özensiz yapmasına neden olur. Bu da çıktıların ya da hizmetin kalitesine büyük oranda olumsuz etki yaratır. Stratejik yönetim eğitimi almış bir yönetici, bu çatışma ortamını önleyici tedbirlerle iş tanımlarını iyi şekilde oluşturur ve çalışanlar arasında ara buluculuk görevi üstlenir. Birbirlerini yanlış anlamalarına mahal verecek sorunları ortadan kaldırır.

Kâr Amaçlı

Şirketin hedef ve amaçlarına ulaşabilmesinin yanında daha fazla kâr elde etme gibi istekleri vardır. Stratejik yönetim eğitimi almış olan bir yönetici bu hedefleri yetkinlikleriyle gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptir. Çünkü tüm iç ve dış tehlikeleri, pazar durumunu ve şirketin mali yapısını iyi bilmektedir.

  • işletmelerde stratejik yönetim ,
  • stratejik yönetim ,
  • Stratejik yönetim faydaları ,
  • stratejik yönetim süreci
Yazar
    Blog Yazarı
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı