Close
Mobil Menu Bars

Sağlık Yönetimi Bölümü Neden Önemli?

13 Mayıs 2020, 1558 defa okundu.
Sağlık Yönetimi Bölümü Neden Önemli?
sağlık yönetimi, sağlık yöneticisi, sağlık bakanlığı, sağlık kurumları, yönetim

Her alanda olduğu gibi gün geçtikçe sağlık alanında da meydana gelen değişimler, hastanelerde başhekimler tarafından yürütülen yönetim işlerinin, verimliliği istenen oranda sağlamadığı için yerini sağlık yönetiminin idaresine bırakmıştır. Başhekimlerin asıl görevinin hastalarla ilgilenmek olduğu düşünüldüğünde aynı zamanda yönetim işlerini de yapmaya çalışması beraberinde gittikçe artan iş yükü ve aksaklıklar getirmektedir.

Sağlık yönetimi, hastane olanaklarının en verimli şekilde hastalara sunulması için gerekli organizasyonun gerçekleştirilmesidir. Bu organizasyonun içinde; kurumların personel ihtiyaçlarının yönetimi, personel verimlilik ölçümlemesi, gerekli olan araç gerecin temin edilmesi, planlama ve etkin yürütme görevlerinin yerine getirilmesi bulunmaktadır. Sağlık yönetimi, üniversitelerin sağlık yönetimi bölümlerinde yetişen nitelikli sağlık yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Kamu ve özel hastanelerde görev alabilecek niteliklere sahip olan yöneticilere her geçen gün çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

sağlık yönetimi, sağlık yöneticisi, sağlık bakanlığı, sağlık kurumları, yönetim

Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir?

Sağlık yönetimi, gelişen teknolojilerinde etkisi ile üniversitelerde tercih edilen bölümlerin başında yer alıyor. Öğrenciler, sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi hakkında gereken bilgileri almak, işletme ve planlama organizasyonları için gerekli beceriyi elde etmek amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konuları kapsayan, tüm bu eğitimleri içeren meslek dalında eğitim alırlar.  Bu bölümden mezun olan öğrenciler “Sağlık Yöneticisi” unvanını alırlar.

Sağlık yönetimi meslek dalında eğitim almak isteyenler, eğitim tamamlandığında ekonomik değerlendirme yöntemlerini kullanarak, sağlık hizmetleri sunumlarını yapabilecek ve finansmanını analiz edecek, doğru kaynak kullanımı ve teknoloji takibi hakkında kararlar verecektir. Kaynakları maliyetine uygun olarak kullanarak hem doğru işi yapmış olacak hem de yaptıracaklardır. Bu düzenlenen organizasyon yapısı sayesinde sağlık sektörüne önemli katkılar sağlanacaktır.

Ekip ruhu ile çalışmanın zorunlu olduğu sağlık sektörünün, bu yaşanan gelişmelerden etkilenmesi ile bilginin gücü bir kez daha değerli varlığını ortaya koymuş olacak. Sağlık hizmetlerinin sunumu sürecinde, finansman ve organizasyonu aynı zamanda mevzuatıyla kendine özgü ortaya çıkan kısıtlı davranışlarına yönelik de doğru müdahale yapılmış olacaktır. Akılcı yöntemler oluşturulacak, dolayısıyla da insan sağlığına yönelik başarılı işlere imza atılacaktır.

Sağlık Yönetimi Bölümü Dersleri

Sağlık Yönetimi Bölümünü tercih eden öğrenciler, temel bilimler ve mesleğe yönelik derslerin yanında iş yaşamının içinde de yer almayı hedefleyen yaz stajı ve alan uygulama derslerini almaktadır. Buradaki amaç, öğrencilerin iş yaşamına hazır olması ve özel ve kamu sektöründe yer alan işletmelerde aktif rol oynayarak, tecrübe elde etmelerine yönelik uygulamalarla buluşmalarını sağlamaktır.

sağlık yönetimi, sağlık yöneticisi, sağlık bakanlığı, sağlık kurumları, yönetim

Bu dersleri incelediğimizde “Genel İşletme, İktisat, Hukuk, Temel Sağlık Bilgisi, Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Finansal Yönetim, Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Biyoistatistik, Sağlık Kurumlarında Pazarlama, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sağlık Sigortacılığı ve Aktüerya, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Kalite Yönetimi, Sağlık Ekonomisi gibi öğrencilere hem yönetime hem de sağlık alanına yönelik derslerle birlikte; Pozitif Psikoloji, Girişimcilik, Sosyal Sorumluluk, Üretim Yönetimi, Örgütsel Davranış, İş Sağlığı ve Güvenliği, Halk Sağlığı, Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri, Tıbbi Dokümantasyon ve Bilgi Yönetimi, Sağlıkta Halkla İlişkiler” gibi çok sayıda seçmeli derslerle birlikte öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönelik derslerde olmaları sağlanmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümünün Önemi Nedir?

Dünyanın gelişmiş hemen hemen tüm ülkelerinde ve gelişmeye devam eden ülkelerinin çoğunda, sağlık yönetimi konusunda büyük oranda bir profesyonelleşme meydana gelmektedir. Dünyada; ABD, Kanada, İngiltere, Belçika, Brezilya, Şili ve Filipin gibi ülkelerde sağlık yönetimi alınan yüksek lisans düzeyindeki eğitimlerle kazanılırken, bu ülkelerin bir kısmında ve diğer ülkelerde, lisans düzeyinde alınan eğitimlerle sağlık yönetimi uzmanlığı programları ile sağlık yöneticisi ünvanı kazanılmaktadır.

Ülkemizde bulunan fakültelerde bu alanda önlisans, lisans, yüksek lisans bölümlerinde eğitimler bulunmaktadır. Bunun yanında sağlık yönetimi eğitimine yönelik sertifika programları da sunulmaktadır. Enstitü içinde yer alan sağlık kurumları işletmeciliği eğitimi, alınan temel eğitimleri desteklemek amacı ile yönetimin tarih sürecini ve temel fonksiyonlarını anlatarak, etkin yönetim anlayışının neler olduğu ve sağlık yönetiminin işleyişinin, yönetiminin detayları ile aktarılmasını amaçlamaktadır.

Ülkemizde sağlık yönetimi eğitimi ilk olarak, sağlık hizmetleri veren çeşitli kurumların yönetici ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan ilk yüksek öğrenim kurumu olan Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'dur. Okul 1963 senesinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Mesleki Öğrenim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 3 yıllık eğitim veren meslek okulu olarak kurulmuştur.

Ülkemizde sağlık sektöründe meydana gelen hastane önü yığılmalardan, kaynak israflarından, personel açıklarından, doğru politika üretememekten, her geçen gün artan hastalanma oranlarından pek çok soruna kadar ortaya çıkan yanlış yönetim sorumlu görülmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması amacıyla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün ortaya çıkardığı çalışmalar neticesinde, YÖK'ün tavsiyesi ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın teklif geliştirmesi ile 3 Kasım 1994 tarihli resmî gazetede sunulan Bakanlar Kurulu kararı sonucunda, Ankara Üniversitesine ve Marmara Üniversitesi'ne bağlı olan iki Sağlık Eğitim Fakültesi kurulması sağlanmıştır.

sağlık yönetimi, sağlık yöneticisi, sağlık bakanlığı, sağlık kurumları, yönetim

Sağlık Yöneticisinin Kurumlar İçin Önemi

Sağlık yöneticilerinin, çalışacakları kurumların içinde; planlama, yönetim, idareci olarak görev almaları gerekir. Sağlık endüstrisinin her geçen gün gelişmesine paralel olarak profesyonel sağlık yöneticilerine ihtiyaç aynı oranda artmaktadır. Günümüzde hızla büyüyen endüstrilerin başında sağlık yönetimi gelmektedir. Nüfus artışı, insanların hayatlarındaki beklentilerinin artması gibi neticeler doğuran bilimsel ilerlemeler sebebi ile sağlık yönetimi organizasyonlarına ihtiyaç artmaktadır. Bu durumda sağlık yöneticilerinin sürekli olarak gelişmeleri takip etmeleri ve desteklemeleri gerekmektedir.

Sağlık yönetiminin hızlı gelişimi, halk sağlığına etki edecek farklı konularda tüm gereklerin araştırılıp yerine getirilmesine yönlendiriyor. Halk sağlığına etki edecek, halka yüksek oranda fayda sağlayacak, modern teknikleri uygulama yetisine sahip profesyonel bir sistemin kurulması önemli bir ihtiyaçtır.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile sağlık yönetimini en üst seviyeye taşıyan modern teknolojilerin kullanımının artış gösterdiği görülmektedir. Bu alanda yer alan profesyonellerin, artmaya devam eden bilgi birikimi ve becerilerinin doğru olarak kullanımını sağlamak için rehberlik etmeleri gerekmektedir. Böylelikle tüm halkın yararına en başarılı sonuçları almaları kaçınılmaz olacaktır. Profesyonel sağlık yöneticileri ile çalışan kurumlar halk sağlığı için maksimum faydayı ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Sağlık yönetimi ne demektir?

Sağlık yönetimi, hastane olanaklarının en verimli şekilde hastalara sunulması için gerekli organizasyonun gerçekleştirilmesidir. Bu organizasyonun içinde; kurumların personel ihtiyaçlarının yönetimi, personel verimlilik ölçümlemesi, gerekli olan araç gerecin temin edilmesi bulunmaktadır. Ayrıca planlama ve etkin yürütme görevlerinin yerine getirilmesi üzerinde durulur.

Sağlık yönetimi bölümü nasıldır?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler “Sağlık Yöneticisi” denir. Sağlık yönetimi eğitimi almak isteyenler, eğitim tamamlandığında ekonomik değerlendirme yöntemlerini kullanarak, sağlık hizmetleri sunumlarını yapabilir. Finansmanı analiz eder, doğru kaynak kullanımı ve teknoloji takibi hakkında kararlar verebilir.

Sağlık yöneticisi neden önemlidir?

Sağlık yönetiminin hızlı gelişimi, halk sağlığına etki edecek farklı konularda tüm gereklerin araştırılıp yerine getirilmesine yönlendiriyor. Halk sağlığına etki edecek, halka yüksek oranda fayda sağlayacak, modern teknikleri uygulama yetisine sahip profesyonel sağlık yönetici ile sistemin kurulması önemli bir ihtiyaçtır.
 

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!