Close
Mobil Menu Bars

Pazarlama Eğitimi Hangi Yetenekleri Kazandırır

17 Aralık 2019, 1727 defa okundu.
Pazarlama Eğitimi Hangi Yetenekleri Kazandırır
pazarlama eğitimi, satış eğitimi, pazarlama kursu, pazarlama, personel, dijital pazarlama, satış ve pazarlama, 

Gelişen yeni dünya beraberinde pek çok yeni oluşum ile karşımıza çıkıyor. Ülkemizdeki gün geçtikçe genişleyen pazar imkanları, uluslararası pazarlama ağındaki istikrarlı büyüme, pazarlama alanında eskisine nazaran daha fazla uzmanlık gerektiren oluşumlara iyi bir örnek oluşturuyor. Bir firmanın ticari faaliyetlerini istediği ölçülerde sürdürebilmesi için ürettiği ürün veya hizmetleri satabilmesi gerekmektedir. Firmalar ve markaların pazarlama sektöründe çalışacak alanında uzmanlaşmış pazarlama personeline ihtiyaçları günden güne çoğalmaktadır. Geçmişte ne pahasına olursa olsun satmalıyım anlayışı, yerini müşteri memnuniyeti sağlamaya bırakmıştır.

Pazarlama personellerinin müşteri memnuniyeti sağlayabilmek için klasik anlayıştan uzak, yeni pazarlama teknikleri konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Pazarlama eğitimi alan pek çok sayıda personel, eğitimin kazandırdıkları yetenekler sayesinde sektörlerinde diğer pazarlama personellerinin bir adım önüne geçmeyi başarmaktalar. Enstitü aracılığı ile online alabileceğiniz pazarlama iletişimi eğitimi sizi bir adım ileri taşımaya yardımcı olacaktır. Pazarlama eğitimi hangi yetenekleri kazandırır, birlikte inceleyelim.

 • Yaratıcılık; hedef kitlenin ilgisini çekmeniz gerekir. En iyi ürünü veya hizmeti sunduğunuza karşı tarafı yaratıcılık yeteneğiniz ile inandırabilirsiniz. En iyi ürünü veya hizmetli ile karşılaştığını düşünen müşteri, satışa doğru yönelecektir.
 • Merak; pazarlamada insan odaklı çalışırsınız. İnsanı anlayabilmek için meraklı olmanız gerekir. Pazarlama eğitimi sürekli olarak değişim gösteren tüketici davranışlarını sorgulamanızı ve nedenlerini araştırmanızı sağlar. Değişen tüketici tutumlarına göre, sizlerde yeni yol haritaları belirmeyi geliştirirsiniz.
 • Data okumak; yeni nesil pazarlama personelinin en büyük şanslarından biri “big data” kullanmalarıdır. Veriyi doğru okuma yeteneği sayesinde tüketiciye daha rahat ulaşabilir ve başarıyı yakalayabilirsiniz.
 • Duygusal bağ kurmak; zihnimiz gerçeği, kurduğumuz duygusal bağ ile anımsıyor. Pazarlama eğitimi veya pazarlama kursu sayesinde, duyguyu doğru bir şekilde aktarmayı öğrenir, marka ile tüketici arasında kalıcı olan duygusal bir bağ kurarsınız.
 • Kültürel bağ kurmak; global markaların, çok fazla ülke ile iş yapıyor olması, her ülkenin kültürü ile ilişki kurulmasını gerektirir. Pazarlama kursu sayesinde, ortak kültürel değerleri evrensel mesajlara dönüştürmek için yardım almış olursunuz. Aynı duyguları herkese geçirmeyi başarırsınız.

pazarlama eğitimi, satış eğitimi, pazarlama kursu, pazarlama, personel, dijital pazarlama, satış ve pazarlama, 

 • Tutarlı olmak; müşteri üzerinde hep aynı hissi uyandırmayı başararak, süreklilik sağlama yeteneğini edinirsiniz.
 • Doğa bilincine sahip olmak; ekosistemi tehdit altında bırakmayan, doğa dostu ürün ve hizmetleri özümsemeyi öğrenir ve karşınızdaki tüketiciye bilincinizi yansıtabilirsiniz.
 • Hümanist olmak; pazarlamanın asıl amacı haline gelen müşteri memnuniyeti, insanların daha mutlu yaşamasını hedefler. Kişilerin hangi ürün ve hizmet ile mutlu olacağını tespit yeteneği kazanırsınız. İstediği ürün ve hizmetin hızlı algılanması müşteriyi memnun edecektir.
 • Network; iyi ve yoğun bağlantıları olan kişiler az zamanda çok iş bitirebilirler. Networklerini iyi kullanabilen yeni nesil pazarlama personelleri, daha kısa zaman ve daha az emekle hedeflerine ulaşırlar. Pazarlama eğitimi sırasında kazanılan pazarlama yönetimi bilgisi iyi bir network oluşturma yeteneğini ve çevre ile etkileşim halinde olma yeteneğini kazanmanızı sağlar.
 • Umut dağıtmak; yeni nesil pazarlamacılar aldıkları pazarlama eğitimi veya kurslar sayesinde umut dağıtmayı öğrenirler. Tüketiciyi iyi anladıklarını ve firmasını iyi özümsediğini doğru bir şekilde anlatıp, onlara en doğru cevap ile hizmet vereceklerini vadederler.

 Pazarlama Eğitimi Alması Gerekenler Kimlerdir?

Satış ve pazarlama eğitimleri almak isteyen birçok kişinin amacı kendini geliştirmektir. Alınan eğitimlerin kazanımları yeni iş kapılarının aralanması için yardımcı olur. Pazarlama eğitimi alması gerekenler kimlerdir, inceleyelim.

 • Satış ve pazarlama alanında iş hayatına atılmayı hedefleyen öğrenciler veya yeni mezunlar.
 • Firmaların satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmak isteyenler.
 • Kariyerini satış ve pazarlama alanında sürdürmeye karar veren bireyler.
 • Pazarlama bölümünde çalışan, kendindeki eksikleri fark ederek geliştirmek isteyenler.
 • Pazarlama uzmanlık belgesine, pazarlaman uzmanlık sertifikasına ihtiyacı olanlar.
 • Satış ve pazarlama departmanında çalışan orta düzey yöneticiler ve personeller.
 • Pazarlama alanında kariyer hedefi olanlar.

Satış ve Pazarlama Personelinin Görevleri Nelerdir?

pazarlama eğitimi, satış eğitimi, pazarlama kursu, dijital pazarlama, satış ve pazarlama, 

Satış ve pazarlama personeli, yeni müşteri kazanımı, mevcut müşterinin devamlılığı, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, pazar payının büyütülmesi, müşteri ilişkileri ve firma temsilciliği aşamalarını takip eden, yöneten kişilerdir. Büyüme hedefi olan, karlılığını arttırmak isteyen firmaların pek çoğu satış ve pazarlama uzmanlarına ihtiyaç duyarlar. Satış ve pazarlama departmanında çalışmaya başlayan kişiler, kurumun hedeflerini gerçekleştirmek için çalışır. Pazarlama eğitimi, satış eğitimi almış olmaları önemlidir. Kurumsal hedeflerine ulaşmaya çalışırken kendi kariyerlerinde de ilerleyebilirler. İnsan ilişkilerinde başarı sahibi, ikna kabiliyeti olan, sorumluluk sahibi, dış görünüşe önem veren personeller firmalar için değerlidir. Pek çok sektörde çalışma alanı olan pazarlama personeli, ofis içinde aynı zamanda ofis dışında da çalışabilir. Tanıtım ile alakalı çalışanlar, yarım gün çalışabilme imkanına sahiptir. Hepsinin ortak hedefi müşteri memnuniyetini üst düzeyde sağlayarak hizmet sunmaktır.

Satış Personellerinin Pazarlama Hakkında Bilmesi Gerekenler

Satış ve pazarlama süreci, bir bütün olarak çalıştığında başarılı sonuçlara ulaşılır. Başarılı olma yolunda gözden kaçırılan durumlardan biri her şeyi pazarlama personelinin yapamayacağıdır. Satış personellerinin, pazarlama çalışma alanı hakkında bilgi sahibi olması, olumlu bir adım atmak için gereklidir.

 • Bir ürünü satın almadan önce soruları olan müşteri tüm cevapları alabilecek donanımda pazarlama personeli ile çalışmak ister. Pazarlama personelinin tutumu müşteriyi satışa doğru yönlendirir.
 • Gelişen teknoloji, dijital platformlarda da pazarlama süreçleri başlatmıştır.  İnsanlar ürün veya hizmet satın almadan önce, pazarlama yöntemleri ile karşılaşırlar. Bu durum duygusal alıma zorlar. Pazarlamanın en önemli kısmı ürünün veya hizmetin müşteride satın alma duygusu yaratmasıdır. Dijital pazarlama eğitimi alan personeller, dijital ortamlarda da pazarlamayı, aynı bağları kurarak, başarı ile yürütür.
 • Her markanın kendine has bir hikayesi olur, bu hikayenin güzel anlatılması, çoğunlukla pazarlama kampanyaları ile mümkün olmaktadır. Marka hikayelerinin doğru anlatıldığını hissetmek, müşterileri satın almaya doğru yönlendirir.

pazarlama, personel, dijital pazarlama, satış ve pazarlama, 

 • Müşteriye olan doğru yaklaşım şekli ikna etme konusunda en etkili yöntemlerden biridir. Müşteriyi iyi analiz etmiş bir pazarlama personeli, ona uygun satış yöntemini hızlıca belirler ve satışa yönlendirir.
 • Müşterinin ürünü almadan önce markayı bilmesi, sevmesi ve güvenmesi gerekir. Pazarlama bu konularda çok etkilidir.
 • Doğru iletişim kurarak, müşteriyi anlayabilen pazarlama personeli, müşteriye satın alma için cesaret vermiş olur.
 • Pazarlama ve satış birbirini tamamlar. Pazarlama personelinin emekleri olmadan, satış yapıp, başarıya ulaşmak çok zordur. Firmanın ve markanın büyümesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için satış elamanları belli bir noktaya kadar fayda sağlayabilir. Pazarlama ile birlikte yürüyen satış bölümü, başarıya ulaşmakta zorlanmayacaktır. 

Kendini geliştirmek isteyen bireylere pazarlama eğitimi hangi yetenekleri kazandırır?

Pazarlama eğitimi, müşteriyi iyi bir ürün aldığına inandıracak, yaratıcılık kabiliyetini geliştirir. Müşteri ve marka arasında duygusal bir bağ kurma yeteneğini geliştirir. Yeni nesil pazarlamacılar, pazarlama eğitimi veya kurslar sayesinde umut dağıtmayı öğrenirler.

Pazarlama eğitimini sadece pazarlama sektöründe çalışanlar mı alır?

Satış ve pazarlama alanında iş hayatına atılmayı hedefleyen öğrenciler veya yeni mezunlar pazarlama eğitimi alabilirler. Firmaların satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmak isteyenler, kariyerini satış ve pazarlama alanında sürdürmeye karar veren bireyler de pazarlama eğitimi alabilir.

Pazarlama eğitimi alan ve pazarlama departmanında çalışan personelin görevleri nelerdir?

Satış ve pazarlama personeli, yeni müşteri kazanılmasında büyük rol oynar. Aynı zamanda mevcut müşterinin devamlılığını sağlamaları gerekir. Ürün ve hizmetlerin tanıtımı, Pazar payının büyütülmesi, müşteri ilişkileri ve firma temsilciliği aşamalarını da takip ederler.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!