Published on: 06 Aralık 2014 Beyza Keskin 0 Yorum
Okuma Sayısı : 440

Sertifika eğitimi, sadece çalışanlar için değil, işverenler patronlar için de önemlidir. Bir görüye göre, patronlar için bu eğitimler, çalışanlardan çok daha fazla gereklidir.

Sertifikalı Eğitimler

İşyeri sahipleri, patronlar ya tüm yönetimi bir CEO'ya bırakarak yönetime karışmazlar, ya da her sabah dükkanı kendi açan akşam da kendi kapatan olarak ifade edilen, tüm işyerini kendi yöneten, bir takım alt yöneticileri bulunan fakat, en son karar verici olanlar, gibi bir kaç kategori de değerlendirilir. Hangi sınıfa giren patron olursa olsun, sektörüyle alakalı bir çok şeyi bilmek zorundadır. Karar verici bir patronsa, daha doğru daha bilimsel kararları verebilmek, işini CEO'ya devreden bir patron ise CEO'yu denetleyebilmek, yöneticiler bulunduran bir patronsa yöneticileri yönlendirmek , değerlendirmek ve denetlemek için sektörüne hakim olmalıdır.

Patron, hiç eğitim almadığı bir alanda da yatırım yapabilir. Bu nedenle de Sertifika Eğitim Programı almak, patrona eğitim almadığı sektörde daha başarılı işler yapmasını sağlar. Sertifika Eğitim Programlarının bir çoğu hemen her sektörde geçerliliği olan hukuk, işletme, iletişim, finans, insan kaynakları gibi konuları içerir. Bu eğitimleri alan patron hangi sektörde olursa olsun, hangi akademik eğitimi alırsa alsın, çok daha başarılı olacaktır. Uzaktan eğitim yöntemi ile verilen, online Sertifika eğitim programları ile patronlar işlerinin başından ayrılmadan de bu eğitimleri tamamlama imkanına sahiptir.

Şirket Yönetmek İçin Patron Tüm Bölüm Bilgilerine Sahip Olmalıdır.

Bir şirketi yönetmek için bir CEO veya patronun muhasebe, finans, pazarlama ve satış, insan kaynakları, kalite, üretim yönetimi, satınalma konularında bilgi sahibi olması gereklidir. Tüm bu disiplinleri yönetebilmek için her bölümün performans gösterileriyle ilgili veriler olması, bu veriler aracılığıyla da bilgilendirici tablolara ulaşabilmesi gerekir. Ancak bu şekilde bölüm yöneticilerinin performansları hakkında ve şirketin gidişatı hakkında fikir sahibi olabilir.

Hızla Değişen Dünyada Bilgiye Yetişmek Çok Önemlidir.

Bir patron mezunu olduğu bölümde, işletme yönetimi ile ilgili her dersi almamış olabilir. İşletme, İktisat veya Endüstri Mühendisliği kökenli değilse işletme yönetimi ile ilgili kök bilgilere yabancı olabilir. Bunun yanı sıra günümüz enformasyon çağıdır. Her gün birçok yeni teknoloji ve bilgi üretilmektedir. Dolayısıyla eskiden öğrenilen bazı bilgiler günümüz işletmelerini yönetebilmek için yetersiz kalabiliyor; ya da bilgiler gelişiyor, değişime uğruyor.

İşletmelerin yönetim yaklaşımı değişiyor. Örneğin son yıllarda toplam kalite yönetimi modeli çıktı. Bu yaklaşımda herkes kendi işini yönetmekten, sorgulamaktan, iyileştirmekten sorumlu oldu. Bir nevi kendi yaptığı işle ilgili yönetime katıldı, bölümlerin performans sorgulamalarıyla yöneticiler kendi bölümlerinin hesaplarını vermek zorunda kaldı. İşletmeyi bir gemiye benzetirsek, geminin gidişatından sadece kaptan değil tüm çalışanlar sorumlu tutuldu.

Sertifikalı Eğitimler Patron Ve Personele Aynı Bakış Açısını Kazandırır.

Patronlar değişen bilgiyi hızla yakalamak ve işlerini etkili yönetebilmek için ihtiyaç duydukları bilgiyi hızlı bir şekilde almak isterler. Online eğitimler de patronun bilgiyi elde etme süresini kısaltır. Kendilerinin yanında çalışanlarının da bu eğitimleri almaları kendi bakış açısı personelinde de olduğu için, personeline anlatmak aynı bakış açısını kazandırması için vakit kaybettirmez. Bu nedenledir ki sertifika eğitimleri önemlidir.

  • online sertifika eğitim programları ,
  • patronlar için eğitim ,
  • Sertifika Eğitim Programı ,
  • sertifikalı eğitimin önemi ,
  • sertifikanın önemi ,
  • uzaktan eğitim
Yazar
    Sosyolog, Blog Yazarı
Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji bölümünden sonra Ege Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji bölümünden de mezun olmuştur. Sonrasında Marmara Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji bölümünü bitirmiştir. 

Devamı