Published on: 07 Aralık 2014 Meryem Winstead 0 Yorum

Örgün eğitim, kurumuz tarafından, kurumumuz salon, derslik ve amfilerinde en fazla 20 kişi ile sınırlandırılmış katılımcılara, alanında uzman, profesyonel eğitimciler tarafından verilmektedir. Hizmet içi eğitim çalışması içerisinde de değerlendiren örgün eğitim hizmetinde, firmalar personelinin tamamının bu eğitimi almasını sağlamayı istemektedir.

Örgün eğitimin Personel Özlük İşleri, Çalışma Hukuku ve Bordrolama, İşçi- işveren- devlet ilişkisi ana konularında verilmektedir.

Örgün Eğitim İçeriği, Belirli, belirsiz, kısmi süreli ve deneme süreli iş sözleşmeleri, İşçi veya işveren tarafından tazminatlı tazminatsız fesih çeşitleri, Hafta tatili, genel tatil ve fazla mesai hesaplamaları, Sözleşmelerde rekabet yasağı, İşçinin yetersizliği, davranış ve işletmenin, işyerinin veya işin gerekleri ile fesih, Yıllık ücretli izin konularını içermektedir. İçeriğin belirlenmesinde tüm işletmelerde tüm personelin, tüm yöneticileri ilgilendiren ana konular seçilmiştir. Bu eğitimden tüm çalışanlar faydalanacak, görevlerinde yararlanacaktır.

  • İstanbul eğitimler ,
  • Örgün eğitim ,
  • Örgün Eğitim İçeriği ,
  • örgün eğitimler ,
  • profesyonel eğitimler
Blog Yazarı

Özgeçmiş