Close
Mobil Menu Bars

Online Hasta Kayıt Kabul Kursu Nedir?

11 Aralık 2019, 2210 defa okundu.
Online Hasta Kayıt Kabul Kursu Nedir?
hasta kayıt, hasta kayıt kabul kursu, online hasta kayıt kabul kursu, online eğitim, tıbbi sekreterlik, hasta kabul danışmanı

Geçmişten günümüze toplumlar yaptıkları hemen hemen bütün uygulamaları kayıt altına almışlardır. Bu sayede işlemlerini daha sistematik ve düzenli hale getirmişlerdir. Bu anlayış günümüzde de devam etmektedir. Bu yüzden bu alanda nitelikli elemanlar yetiştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dokümantasyon işlemlerinde bu ihtiyaç ortaya çıkmıştır.

Sağlık alanında var olan verilen işlenmesi, kayıt altına tutulması oldukça önemli bir gerekliliktir. Bu sayede hasta verileri ve sağlığı koruma altına alınarak bu veriler doğru bir şekilde işlenmektedir. Bu işlerin sistematik ve düzenli bir şekilde yapılması ihtiyacı tıbbi sekreterlik ihtiyacını gerekli kılmıştır. Hasta kabul danışmanı olarak da anılan bu mesleği yapabilmek için sertifika zorunluluğu bulunmaktadır.

Hasta kabul danışmanı olmak isteyen ve bu alanda yetkinlik kazanmak isteyen kişiler hasta kayıt kabul kursu eğitimi almaları gerekir. Eğitimi başarı ile tamamlayan kişiler sertifika alarak hasta kayıt kabul kursu bitirmiş olurlar. Tıbbi sekreterlik kursu online eğitim ve yüz yüze yapılan eğitimleri alarak verilir. Biz online hasta kayıt kabul kursu eğitimini detaylı bir şekilde inceleyelim.

Online Hasta Kayıt Kabul Kursu ve Amacı

hasta kayıt, hasta kayıt kabul kursu, online hasta kayıt kabul kursu, online eğitim, tıbbi sekreterlik, hasta kabul danışmanı

Hasta kayıt kabul kursunun amacı; tıbbi sekreter olmak isteyen, bu alanda yetkinliklerini geliştirmek isteyen, daha etkili çalışma performansı sergilemek isteyen kişileri hedeflerine ulaştırmayı amaçlar. Bu kursun amacı; hastane vb. sağlık kuruluşlarında hasta kabulü, hastaların yönlendirilmesi, hasta dosyalarının oluşturulması, kayıt güncellemesi, tıp terminolojisinin öğrenilmesi, çıkış kayıtlarının yapılması vb. işlemlerin görülmesini sağlamaktır. Hasta kabul danışmanın çalışmış olduğu kurumun politikaları doğrultusunda çalışmasını ve yasal sürece göre hareket edilmesini sağlama amacı taşır. 

Hastalara iyimser, güler yüzlü ve ihtiyaçları doğrultusunda davranacak elemanlar yetiştirilmesini sağlar. Sağlık kuruluşlarında var olan stres ve panik ortamını en az seviyeye indirgemeyi amaçlar. Hastaların gerekli işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini amaçlar. Özetleyecek olursak bu eğitim sayesinde bahsedilen bu politikalar doğrultusunda nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi amaçlanır. Bu eğitim kursiyerlerini tıbbi sekreterlik alanına hazırlar ve bu doğrultuda beceri ve bilgi donanımları kazanılmasını sağlamaktadır.

Bu Kurs Size Neler Katacak?

Online hasta kayıt kabul kursu eğitimini başarı ile tamamlayan bireyler sağlık alanında nitelikli elemanlar olarak çalışmaya başlayabilirler. Bu eğitimden aldığınız sertifika; hasta kabul danışmanı özelliklerini doğru şeklide ayırt edebilmenizi sağlayacaktır. Bu meslek alanı için protokol kurallarını bilmenizi sağlar. Aynı zamanda hasta hakları, hasta kayıt işlemleri, dosya düzenleme ve daha birçok alanda bilgi sahibi olacaksınız. Bu eğitim sonunda kazanmış olduğunuz yetkinlikler sayesinde bir sağlık kuruluşunda çalışabilecek yetkinliklere sahip olacaksınız. Bu eğitimle hedeflediğiniz kariyer çalışmalarınıza başlayabileceksiniz.

Bu eğitimle beraber bir sağlık kuruluşunun istediği kriterlere uygun bir nitelik kazanmış olacaksınız. Yüz yüze eğitim veren kurslara gidemeyen, kursa gitmeye vakit ayıramayan bireyler online hasta kayıt kabul kursu eğitimine katılma imkanı bulurlar. Hem vakit kazanırlar hem de kariyerleri için adım atmış olurlar.

Online Eğitimi Almanız İçin Gerekli Olanlar

Online eğitim denildikçe hemen aklımıza internet ve bilgisayar gelmektedir. Canlı veya kayıt videolar üzerinden izleyebileceğiniz bir ders izlencesine göre eğitim sürdürülür. Bu eğitimi alabilmek için bilgisayar, akıllı telefon veya tablet gibi teknolojik aletlere ihtiyaç vardır. Bunların yanında iyi bir internet bağlantısı bulundurmanız gerekmektedir. İnternetten yükleyebileceğiniz Adobe Flash Player da yüklü olması gerekmektedir.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

hasta kayıt, hasta kayıt kabul kursu, online hasta kayıt kabul kursu, online eğitim, tıbbi sekreterlik,

Bu eğitime katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Ama bu tıbbi sekreterlik kursuna katılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler;

 • Kapalı bir ortamda çalışabileceğinin bilincinde olması gerekir.
 • Gece mesaisi yapabileceklerinin farkında olması gerekir.
 • Düzenli bir yapıya sahip olması gerekir.
 • Diksiyon yeteneğinin gelişmiş olması gerekir.
 • İletişim ağı kuvvetli olması gerekir.
 • Stres ve panik yönetimi yapabilecek özellikler taşıdığından emin olması gerekir.
 • Güler yüzlü ve hoşgörülü biri olması gerekir.
 • Sorumluluk sahibi ve verilen işi sistematik biçimde yürütebilen biri olması gerekir.
 • Hastalara karşı sabırlı ve sakin bir yapı gözetmesi gerekir.
 • Herhangi bir fiziksel ya da ruhsal bir sorunun olmaması gerekir.
 • Bilgi ve becerileri gelişmiş ve sürekli gelişime açık olması gerekir.
 • Diğer sağlık personelleri, doktorlar vb. meslek gruplarından bir şeyler öğrenme isteği olması gerekir.

Eğitimin İçeriği Nedir?

 • Temel Bilgisayar Kullanımı
 • Bilgisayardan Doküman Hazırlama
 • Tıbbi Sekreterlik ve Hizmetleri Eğitimi
 • Tıbbi Sekreterliğin Görevleri ve Özellikleri
 • Hasta Dosyası Hazırlama
 • İletişim Becerileri
 • Problem Çözme Eğitimi
 • Hasta Dosyası Hazırlama ve Saklama Eğitimi
 • Arşivleme Eğitimi
 • Tıbbi Terminoloji Eğitimi
 • Randevu Verme ve Hasta Kabulü
 • Hasta İşlemleri
 • Sağlık İstatistiği
 • Hasta Hizmetleri
 • Sağlık Mevzuatı Eğitimi
 • Tedavi Hizmetleri

Genel olarak verilen eğitimin içeriği yukarıda verilen şekildedir. Eğitimin alındığı kuruma göre içerik farklılık göstermektedir. Yukarıda verilen eğitim içerikleri genel olarak verilen ya da verilmesi gereken eğitimleri kapsamaktadır. Hasta kabul kursu eğitimi alarak bu alanda yetkinliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu eğitim içeriklerini öğrenerek sağlık alanı için nitelikli personel olabilirsiniz.

Online Eğitimini Tamamlayanlar Nerelerde Çalışabilir?

hasta kayıt, online hasta kayıt kabul kursu, online eğitim, tıbbi sekreterlik, hasta kabul danışmanı

Online hasta kabul kursu eğitimini başarı ile tamamlayan kişiler hasta kabul danışmanı olmaya hak kazanırlar. Bu hakkı kazan bireylerin kariyer yolculukları başlar. Tıbbi sekreter olarak aşağıda belirtilen yerlerde çalışma olanakları vardır;

 • Sağlık ocağı
 • Özel ve kamu hastaneleri
 • Poliklinik
 • Tıp merkezleri
 • Diş hekimi yanında
 • Özel kliniklerde
 • Aile hekimi yanında
 • Tıbbi laboratuvar
 • Fizik tedavi merkezlerinde
 • Diyaliz merkezlerinde vb. alanlarda çalışabilirler.

Tıbbi Sekreterin Görevleri Nedir?

 • Hastaların sağlık kuruluşlarına giriş, çıkış işlemlerini yapar.
 • Düzenli olarak dosya evrak kontrolü yapar.
 • Gerekli yazışmalar yapar ve bu yazışmaların kontrolünü gerçekleştirir.
 • Arşivleme işlemlerini gerçekleştirir.
 • Sağlık kuruluşunun ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
 • Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmeler yapar.
 • Hastanın sağlığı ve güvenliği için hasta bilgilerini gizli tutar.
 • Doktor ve hasta arasında köprü işlevi görür. İkisi arasında denge sağlamaya çalışır.

Tıbbi Sekreterlik Kursu 

Enstitü üzerinden alacağınız tıbbi sekreterlik kursu sayesinde bu alanın kendine ait terminolojisi hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Alacağınız eğitim ile tıbbi terminolojiyi öğrenme fırsatını yakalayacaksınız. Enstitünün vermiş olduğu bu eğitim ücretsiz bir eğitimdir. Bu eğitimi almak isteyen bireyler, enstitünün web sitesinden kayıt olmaları ardından da eğitime kayıt olmaları gerekir. Enstitünün vermiş olduğu eğitimlere internet üzerinden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz yerden eğitime katılabilirsiniz. Bu özelliği online hasta kayıt kabul kursunun bir avantajıdır.

Hasta kabul sekreterliği eğitimi 1 hafta sürer. Kursiyerler bir hafta boyunca derslere katılabilir, tekrarlarını izleyebilir ve materyallere erişim sağlayabilir. Kursiyerler eğitimi başarı ile tamamladıklarında ücretsiz olarak dijital sertifika kodu alacaklardır. Bu kodu linkedln platformuna ekleyebilir. Aynı zamanda özgeçmişlerine ekleyerek güçlü bir özgeçmiş oluşturabilir. Almış olduğunuz bu eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanırlar. Tıbbi Sekreterlik Sertifikası resmi ve özel kuruluşlarda geçerli bir sertifikadır. Ayrıca almış olduğunuz sertifikayı uluslararası işletmelerde ve yapacağınız iş başvurularında kullanabilirsiniz.

Online Hasta Kayıt Kabul Kursu Nedir?

Sağlık alanında dokümantasyon işlemlerinde sistematik ve düzenli işlemler yapılması ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç nitelikli sağlıklı personeli yetiştirmeyi doğurmuştur. Bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için internet üzerinden yapılan eğitime de online hasta kayıt kabul kursu denir.

Online Hasta Kayıt Kursu Amacı Nedir?

Tıbbi sekreter olmak isteyen, bu alanda kendini geliştirmek isteyenleri hedeflerine ulaştırmayı amaçlar. Tıbbi sekreterlik mesleği ilkeleri doğrultusunda gerekli eğitimleri alarak nitelikli sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlar. Kursiyerlerini bu meslek doğrultusunda hazırlanmasını, bilgi ve becerilerini geliştirmesini hedefler.

Online Eğitim Almanızı Sağlayacak Materyaller Neler?

Akıllı telefon, bilgisayar, tablet gibi aletler bu eğitimi almanız için şarttır. Online veya kayıt videoları izleyebilmek için iyi bir internet bağlantısı gerekmektedir. İnternetten videoları izleyebilmek için Adobe Flash Player yüklü olması gerekmektedir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!