Close
Mobil Menu Bars

Online Eğitimlerin Faydaları

08 Temmuz 2018, 1271 defa okundu.
Online Eğitimlerin Faydaları
Online Eğitimlerin Faydaları

Online eğitim nedir? Online Eğitim, öğretme ve öğrenmeye internet üzerinden sağlanan bir yaklaşım modelidir. Eğitim-öğretim bağlamında öğretmen, öğrenci gibi paydaşlar arasında işbirliği sağlamayı amaçlar. “Online Eğitim” paydaşlar arasında interaktif ve sağlıklı iletişim modeli kurmak amacıyla internet teknolojilerini kullanır. Online Eğitim, geleneksel sınıf eğitimini tamamlayan ve destekleyen web tabanlı bileşenlerle buna dayalı teknolojik ögelerle oluşturulan öğretim ortamına dayanır. Bu ortam sayesinde öğrenciyi eğitim sürecine hem interaktif olarak katar hem de anlık zamanda gerçekleştirilen öğretim sürecini kayıt altına alarak zamanda süreklilik sağlayarak materyali tekrar tekrar izleme olanağı sunar. 

Akademik ve pedagojik çevreler web tabanlı online eğitime dayalı öğrenme ortamlarının hem resmi eğitim ve öğretime hem de yaşam boyu eğitim ve öğretime süreçlerine pedagojik faydalar sağlar. Online eğitim web ortamında geniş tabanlı katılımlar sağlayarak bilgi aktarımında önemli işlevler, öğrenim için artan fırsatlar ve bilgi edinme için alternatif seçimler sağlar.

Online Eğitim, web tabanlı araçlarla her konuda açılabilecek kurs için eğitim-öğretim avantajları sağladığı gibi öğrenci merkezli eğitimi yaygınlaştırarak öğrencilerin ders materyallerine 7/24 erişebilme olanağı sunar ve öğrenme ortamını bürokratik işlem ve formalitelerden paydaşları kurtaran bir sistem oluşturur.

Online Eğitim Geleceğin Eğitim Modeli Olabilir mi?

Günümüzde en yeni ve en popüler uzak eğitim modeli online eğitimdir. Günümüzde Online eğitim geleceğin eğitim modeli olarak görülmekte ve kabul edilmektedir. Bugün alışık olduğumuz eğitim modellerinin yerini online eğitim modeli alacağını pedagoji uzmanları kabul etmektedirler. Kısaca ifade edersek online eğitim deleceğin eğitim modelidir.

Online Eğitimlerin Faydaları

Online Eğitimin Faydaları nelerdir?

Online eğitim, birincil, orta ve yüksek seviyelerde eğitim, öğretim olanakları sunar. Online eğitim günümüzde herkes tarafından tanınan ve bilinen bir seviyeye gelmiştir. Alternatif bir yöntem olarak online eğitim, bir yandan bina, tesis ve derslik yetersizliği gibi geleneksel eğitim kurumlarının eksikliklerini ortadan kaldırmaktadır. Her ailede bu tür eğitime katılmış en az bir kişiden bahsedebiliriz. Online eğitimin sürekli artan popülerliği ve eğitim kurumlarının karşı karşıya kaldığı ekonomik harcamalar noktasında birçok harcama kalemini ortadan kaldırmaktadır. Özellikle ailelerin öğrencilerini servisle herhangi bir yere göndermeleri gibi harcalar ortadan kalkmakta. Eğitim materyallerine yönelik harcamalar azalmaktadır.

Online eğitim yapan sınıfların tercih sebebi mi?

Online eğitimler hizmeti ayağınıza getirmekte ve eğitim kalitesini artırmaktadır. Ebeveynlerin çocukları ile ilgili kaygı ve merakları ortadan kalkmakta, eğitim harcamaları azalmaktadır. Günümüzde toplumda hızlı değişiklikleri meydana getiren şey bilgi ve iletişim teknolojileridir. Özellikle, son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri, insanların iletişim kurma ve iş yapma biçimlerini köklü olarak değişikliğe uğratmış ve uğratmaya da devam etmektedir. Ayrıca sanayi, tarım, tıp, ticaret, mühendislik vb. her türlü alanda da önemli dönüşümlere yol açmaktadır.

Teknolojik yenilikler geleneksel eğitimin yapısını değişim ve dönüşüme uğratmaktadır. Artık geleneksel eğitim ortaya çıkan yeni durumlara cevap verememektedir. Geleneksel eğitim paradigması günümüzde değişmektedir.

Online Eğitimlerin Faydaları

Geleneksel öğrenme sistemi, eğitilenlerin eksilikleri ve zayıflıkları üzerine kuruludur. Eğitilenler sınıflandırılır ve izlenir. Eğitim zorunlu ve kasıtlıdır. Ancak online eğitim eksiklik ve zayıflıklar üzerine değil farkındalıklar üzerine gelişmektedir. Eğitilenler de kesinlikle sınıflandırılarak izlenmemektedir. Her türü fırsat eşitliği ön plana çıkmaktadır. Geleneksel eğitim sisteminde öğrenme, bilgi aktarımı ve alımı sürecidir. Öğretmenin rolü de bilgi dağıtmadır. Eğitilen kişinin rolü ise pasif alıcı, depolayıcı ve iletilen bilginin tekrarlayıcısı olarak görülmektedir. Online eğitim modeli ise tamamen interaktif bir modeldir. Bu nedenlerle günümüzde farkındalığı gelişmiş kişiler tarafından tercih sebebi olmuştur.

Online eğitimin günümüzde gerekli olduğu da bir gerçektir. Online eğitim ekonomik etkinliği açısından daha çok geçerli olduğu söylenebilir. Online eğitimin ekonomik etkinliğinin sağlanabilmesi için öncelikle değişen öğrenme ve öğretme paradigması ve anlayışlarının dikkate alınması gerekmektedir. Online eğitim uygulamaları, maliyet etkinliğine yönelik değerlendirmeler göstermektedir ki, öğrenci sayısının fazla olduğu eğitimler için uzaktan eğitim olağan biçimdeki yüz-yüze eğitimden daha düşük maliyetle sonuçlanmaktadır. Ayrıca, online eğitim büyük ölçüde bilgi toplumunun oluşmasında en iyi ve etkin bir modeldir. Bu nedenle bu tür sınıflar günümüzde tercih sebebidir.

Online Eğitimlerin Faydaları

Online eğitimin uygulanabilirliği var mı?

Online eğitim ile her düzey ve yaştaki insanlar eğitim ile bilgi ve becerilerini geliştirebilir ve etkin öğrenme ile doğru yönlendirilebilirler. Online eğitimin gereklerini esas alan öğretim stratejileri ve web tabanlı eğitim materyalleri ile daha etkin bir biçimde yapılabilir. İnsanlar öğrenme ihtiyacı duyduğu konuları daha iyi kavrayabilir ve uygulayabilirler. Web tabanlı yeni öğrenme ortamlarını online eğitim programlarına dâhil ederek farklı tasarımlar yapabilirler. Eğitim kurumları online eğitim alanındaki en iyi uygulamaları, stratejileri ve teknikleri kendi bünyelerinde desenleyebilir ve öğrenenlere sunabilirler. Bu nedenle online eğitim uygulanabilirliği olan geleceğin en etkili eğitim modeli olarak görülebilir.

Online Eğitimlerin Faydaları

Online eğitim insanları dünya ölçeğinde entelektüel bir yapıya ulaştırabile özelliğine sahip olması en önemli sonuç olarak karşımıza çıkmıştır. 

Sonuç olarak içinde bulunduğumuz çağ ‘bilgi Çağı’dır. Bilgi, çağımızda en önemli gelişim ve değişim enstrümanı olmuştur. Bilgiye sadece erişmek yeterli değildir. Aynı zamanda bilgiyi üreten, yöneten bir anlayışın toplumsal yapıya yerleşmesi o toplumların gelecekteki hükümranlık amaçlarını boşa çıkarmayacaktır. Bilgisayar ve internet dünya üzerine yayılmış ve mesafeleri ortadan kaldırmıştır. Olaylar hakkında farklı coğrafyalarda eş zamanlı haberdar olma ütopyası gerçekleştirilmiştir. Eğitimde internetin kullanılmasıyla eğitim sistemi dışında kalan birçok kişinin kendi bilgi ve becerilerini okul eğitimlerinden bağımsız olarak kazanabilmeleri mümkün hale gelmiştir.  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanımı toplumlar arasında gelişmişlik farkı meydana getirmektedir. İnternet temelli eğitim geleneksel okul eğitimine alternatif olarak gösterilmektedir. İnsanları kasıtlı olarak eğitme ortadan kalkacak insan fıtratına uygun eğitim modeli ortaya çıkacaktır. Online eğitimde böyle bir potansiyel vardır.

Yazar: Adem Bekçi

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı
Yorumlar(1)
Ortalama Değerlendirme 5,0

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Mehmet Dinç
17 Ağustos 2018
5.0

Faydaları çok gerçekten..