Close
Mobil Menu Bars

Online Eğitim Platformu

02 Temmuz 2018, 1933 defa okundu.
Online Eğitim Platformu
Online Eğitim Platformu

Online eğitim platformu zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenme-öğretme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir eğitim sistemidir. Günümüz şartlarında büyük bir avantaj olması aslında ne kadar önemli bir konumda olduğunun kanıtıdır. Online eğitim platformu bireye kendi istediği zamanda, kendi hızında öğrenme olanağı sağlarken, geniş kitlelere de eğitim hizmetleri sunar. Online eğitim, fiziksel koşulların olumsuzluklarını ortadan kaldıracak bir eğitim sistemidir.

Online öğrenme ve online eğitim kavramları birbirlerinin yerine kullanılıyor olsa da, online öğrenme kavramı öğreneni işaret eden bir kavramdır. Temel teknolojik araç-gereçlerin gelişimi ile birlikte online eğitim teknolojileri de büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişim online eğitimi geleneksel eğitime güçlü bir alternatif haline getirmiştir.

Online eğitim platformu, açık öğretimi de içine alan geniş bir kavramdır. Posta, radyo ve tv ile yapılan eğitimler online eğitimin tanımı içerisine yer alıyor olsa da günümüzde uygulamaları neredeyse hiç kalmamıştır. Ben ilgi alanım olan çağdaş teknolojik araçlar ile gerçekleştirilen online eğitim kavramı üzerinde duracağım.

Online Eğitim Platformu

Online Eğitim Platformunun Özellikleri

 • Online Eğitim Öğrenci Merkezlidir: Online eğitim ile öğrenen kendi hızında ve istediği zamanda eğitim alma şansına sahiptir. Bu sebeple online eğitim öğrenci merkezlidir.
 • Online Eğitim Ekonomiktir: Ulaşım, yiyecek, fiziksel imkan ve yurt gibi birçok ekonomik boyuttan arındırılmış olması sebebi ile online eğitim ekonomiktir.
 • Online Eğitim Zaman ve Mekandan Bağımsızdır: Öğrenenler eğer kendi programlarına uygunsa veya istekleri doğrultusunda seçim yaparlarsa karşılıklı ve eş zamanlı yapılan eğitimlere katılabilirler.
 • Online Eğitim Yaşam Boyu Öğrenmeyi Destekler: Zaman, mekan, öğrenci hızı vb. konulardaki esnekliğinin yanı sıra yaş konusunda da bağımsızlık sağlamaktadır.
 • Online Eğitim Geniş Öğrenen Kitlesine Hitap Eder: Online eğitim; eğitimin sınırlarını (zaman, mekan, maliyet) en aza indirmektedir. Eğitim almak için çeşitli sınırlılıklara takılan bireyler online eğitim sayesinde eğitimlerine devam etmektedirler.

Online Eğitim Platformu İle İlgili Temel Kavramlar

Kaynak Tabanlı Öğrenme: Programın en geniş terimidir. Çünkü öğrenenler için her türlü basılı veya elektronik kitap, resim, ses, video, yazılım vb her türlü kaynağı içerir.

Teknoloji Tabanlı Öğrenme: Bir öğrenme ortamında herhangi bir teknoloji aracından faydalanılan öğrenmedir. Teknoloji tabanlı öğrenme sadece Online Egitim ortamlarında değil herhangi bir sınıf ortamında kullanılabildiği için online eğitimi kapsar.

Online Öğrenme: Online öğrenme öğretmen ile öğrenenin fiziksel olarak farklı mekanlar da olduğu durumda yapılan öğrenme etkinliğidir. Bu bakımdan online öğrenme hem elektronik olmayan hem de elektronik olan materyaller kullanılabildiğinden e- öğrenmeden daha kapsamlıdır.

E-Öğrenme: İnternet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden zaman ve mekan sınırlılığı olmayan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel ortamlarla öğrenme olanağı sağlayan modeldir.

E-öğrenme uygulamaları 3 gruba ayrılır;

 • Eş zamanlı(senkron) Eğitim
 • Ayrı zamanlı(asenkron) Eğitim
 • Karma Eğitim

Bilgisayar Tabanlı Öğrenme: Öğrenme sürecinde yararlanılan bilgisayarın bir bilgisayar ağına bağlı olmaksızın öğrenme ortamında kullanıldığı materyallerdir. Bu öğrenme tipinde materyaller yerel yani bireyseldir. O bilgisayardaki kullanıcıya özgüdür.

Çevrimiçi Öğrenme: Öğretim ortamı ve içerik paylaşımı olarak herhangi bir bilgisayar ağının kullanıldığı öğrenmelerdir. Kullanılan bilgisayar ağı internet gibi sonsuz sayıda kullanıcıya sahip bilgisayar ağı olabileceği gibi birkaç kullanıcıdan oluşan internete bağlı olmayan yerel ağlarda olabilir.

İnternet Tabanlı Öğrenme: Öğretim ortamı olarak internetin kullanıldığı öğrenmelerdir. İnternet tabanlı öğrenme web tabanlı öğrenmeye göre daha geniştir. Çünkü internet birbirine bağlı çok sayıda bilgisayar ağının yanı sıra web, e-posta, Telnet, FTP gibi hizmetleri de barındırır. Bu bakımdan web tabanlı öğrenmeyi içine alan bir kavramdır.

Web Tabanlı Öğrenme: Öğretim ortamı olarak web yazılımlarından faydalanılan uzaktan eğitim modelidir. Öğrenme yazılımları, http protokolü gibi birçok bileşeni mevcuttur.

M-Öğrenme (Mobil Öğrenme): Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan ve mobil cihazlar aracılığı ile sunulan online eğitim platformu modelidir.

Sanal Sınıf: Bir öğretici ve öğrenen grubunun özel bir yazılım aracılığı ile eş zamanlı olarak öğrenme-öğretme faaliyetlerini gerçekleştirdiği sınıf modellemesidir.

Online Eğitim Platformu

Online Eğitim Platformu Faydaları ve Avantajları

Online eğitimin faydaları ve avantajları aşağıdaki gibidir;

 • Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.
 • Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.
 • Geniş öğrenen kitlelerine eğitim olanağı sunar.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi destekler.
 • Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bölgesel ve coğrafi engelleri ortadan kaldırır.
 • Çalışıyor olmak, evlilik, çocuk sahibi olmak ya da diğer nedenler uzaktan eğitime engel değildir.
 • Her bir öğrenenin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.
 • Hizmet içi eğitimler için kullanılabilen ekonomik bir alternatiftir.
 • Zengin, gelişmiş ve etkileşimli araçlarla ders işleme imkanı sunar.
 • Öğretim ortamı ve ders materyallerine sınırsız erişim sağlar.
 • Ekonomik ve tekrar kullanılabilir ders materyalleri ile ortak ders içeriği sunar.
 • Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir.
 • Geleneksel eğitimde ortaya çıkan ulaşım, barınma, beslenme gibi harcamaları ortadan kaldırır.
 • Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

Online  Eğitimde Dersler Nasıl İşlenir?

Online eğitim Platformunda dersler eğitim kurumunun ya da eğitim programının benimsediği modele göre 3 farklı yöntem ile işlenebilir.

Eş zamanlı dersler genellikle sanal sınıf ortamlarında öğreten ve öğrenen grubunun aynı anda bulunduğu ve öğretim faaliyetini gerçekleştirdiği modeldir.

Eş zamansız (ayrı zamanlı) modelde ders kitapları, video ve ses dosyaları gibi çeşitli öğretim materyalleri öğrenenlere sunulmuş olur. Öğrenen istediği zaman, kendi hızda öğrenme faaliyetini bireysel olarak gerçekleştirir.

Karma model de eş zamanlı ve ayrı zamanlı modellerin aynı eğitim programı içerisinde uygulandığı modeldir.

Online Eğitim Platformu

Online Eğitim Platformu Üzerinde Sınavlar Nasıl Yapılır?

Online eğitimde sınavlar eğitimi veren kurumun belirlediği usullerle yapılır. Online eğitim programında uygulanan sınav türü programın tasarım aşamasında belirlenen önemli bir unsurdur. Birçok online eğitim programında sınavlar fiziksel ortamlarda gözetmenler eşliğinde (geleneksel yöntemlerle) gerçekleştirilir.

Pek çok eğitim kurumu sınavları derslerde olduğu gibi internet ortamında gerçekleştirir. İnternet ortamında gerçekleşen sınavların yine eğitim kurumu tarafından belirlenen ve önceden duyurulan kuralları mevcuttur. Sınav süresi, soru türleri, sınavın kaç kez tekrar edilebileceği gibi koşullar eğitim kurumu tarafından belirlenir.

Yazar: Hatice Solmaz

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı
Yorumlar(1)
Ortalama Değerlendirme 5,0

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Nurullah Günay
28 Eylül 2018
5.0

çok iyi çook