Online Eğitim Mezunlarına Başarılı Bir Hayat Sunuyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim alanında da birçok değişiklik meydana gelmiştir. Klasik eğitim sisteminin haricinde farklı sistemler yine teknolojinin gelişimine paralel olarak ortaya çıkmıştır. Sözü edilen eğitim sistemlerinden bir tanesi de online eğitimdir.

Uzaktan Eğitim

Bilgisayar ortamında yapılan eğitim olarak tanımlanan bu sistem uzaktan eğitim, internet üzerinden eğitim, elektronik eğitim (e-eğitim) ve webde eğitim olmak üzere farklı isimlerle de anılmaktadır. Online eğitim sisteminin ortaya çıkış hikayesi 1910 yılında yapılan ilk eğitim videosunun hazırlanmasıyla başlamış ve günümüzde çok çeşitli online araçlarla varlığını sürdürmektedir. Özellikle Amerika’da bulunan uzaktan eğitim sistemleri tamamen internete bağımlı ve teknolojik sistemlerdir. Ülkemizde de bu alanda teknolojik altyapı sağlanmaya çalışılmaktadır.

E-Eğitim

E-eğitim internet ortamından derslerin görsel olarak zenginleştirilmiş bir biçimde işlenmesi ile klasik eğitimden ayrılırken, sınıf ortamının yaratılması için kullanılan chat odaları, forumlar ve farklı tartışma platformları sayesinde klasik eğitimdeki yüzyüze eğitime yaklaşmaktadır. Online eğitim tahmin edilenin aksine daha kolay bir sistem olmayıp, tam başarının sağlanması için eğitim öncesi yapılması gereken ödevler ve araştırmalar düşünüldüğünde klasik eğitimden daha zor bile sayılabilir. Diğer yandan, internet üzerinden eğitim veren kurumların diplomaları klasik eğitimden alınan diplomalardan farklı değildir.

Yani geçerlilikleri aynıdır. Günümüzde yurtiçinde ya da yurtdışında birçok kurum online eğitim vermekte ve farklı derece programlarını bitiren binlerce kişi iş hayatına atılmaktadır. Üstelik webde eğitim alan kişilerin hem eğitim sırasında hem de iş alanında daha başarılı olduğu yapılan araştırmalarla sabitlenmiş bir konudur.

  • online eğitim ,
  • online eğitim programları ,
  • online eğitim sistemi ,
  • online eğitim veren kurumlar
Blog Yazarı

Editör

Özgeçmiş

Enstitü blog yazıları bölümünde yazılan yazıların editör düzenlemelerini yapmaktadır.