Online Eğitim Almak İçin Yapılması Gereken Masraflar

Online eğitimin de klasik eğitimde olduğu gibi bazı masrafları bulunmaktadır. Bu masraflar katıldığınız eğitim programına ve bazı özel durumlara göre değişmektedir. Online eğitim kurs ücretinin yanı sıra daha birçok madde altında masraf bulunmakta ve bu masrafların hepsi değerlendirildiği zaman neredeyse normal örgün öğretim masrafı kadar bir harcama gerektirmektedir. Bahsedilen masraflardan kısaca bahsetmek gerekirse;

  1. Online eğitim programları için gereken masrafların en önemlisini derslere katılım için yapacağınız masraflar ve kursa katılım ücreti oluşturmaktadır. Kursa katılım ücretleri her program için farklı olmakla birlikte, derse katılım masraflarını ders kitapları, kurs için gereken diğer malzemeler ve son olarak da sözü edilen malzemelerin kursiyerlere ulaştırılması sırasında yapılan posta giderleri oluşturmaktadır.
  2. Her eğitim programında olmamakla birlikte staj sırasında yapılacak masraflar ya da yurtdışına gönderen bir programsa seyahat masrafları yine en büyük giderleri oluşturmaktadır.
  3. Son olarak, eğitim programından başarılı olunması durumunda verilecek sertifikaya ait masraflardır.

Online eğitim görüldüğü gibi belli başlı masrafları olan bir eğitim şeklidir. Sözü edilen masraflar örgün öğretime göre her ne kadar daha az olsa da sertifika programına kayıt olmadan önce sözünü ettiğimiz masraflarında göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sayede daha sağlıklı bütçe planlaması yapılabilmektedir.

Eklenme Tarihi: 06 Kasım 2014


  • online eğitim ,
  • online eğitim giderleri ,
  • online eğitim masrafları ,
  • online eğitim programları
Blog Yazarı