Published on: 14 Ocak 2015 Konuk Yazar 0 Yorum
Okuma Sayısı : 712

Mülakat Nedir?

Mülakat,  çalışan alımı yapan firma yöneticileri ve işe başvuran adayların birbirleri hakkında bilgi edinmelerini sağlayan, başvuran adayın  eğitim geçmişi, çalışma koşulları, adayın karakteri, geçmiş iş tecrübeleri, bilgi, birikimi ve hedeflediği kariyer durumunu içeren konuların paylaşıldığı, mülakatın süresini işveren firmanın belirlediği  kısa bir toplantıdır. Bu tip toplantılarda başvuran aday da başvurduğu firmanın çalışma koşulları, firmanın yönetim politikası ve çalışma yöntemleri hakkında fikir sahibi olur.

Mülakat teknikleri için sorular hazırlanırken işveren firma mümkün olduğunca net ve dolaysız sorular sormaya meyillidir. İşveren firmaların başvuran personel adaylarından beklentileri genel olarak;  sorun çözme karşısındaki becerileri, kendine güvenen ve kendini motive etme konusunda sıkıntısı olmayan kişiler, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek bireyler, öğrenme hevesini yitirmemiş profesyonel çalışan liderlik vasfına sahip ve esnek çalışabilen bireylerdir.

Başvuran adayların, işe başvurduklarında mülakatlarda başarılı olabilmeleri için öncelikle kendilerini, yeteneklerini çok iyi tanımaları gerekmektedir. Başvuran adaylar işle ilgili istekleri konusunda kendinden emin olmaları ve bu işi isteyip istemedikleri sorusuna net cevap vermeleri gereklidir. Mülakattaki başarının gerçek sırrı başvuran adayın istediği ve amaçladığı meslekte çalışıyor olmasıdır.

Firmaların insan kaynakları birimlerinde çalışan kişilerin hazırladıkları sorulardan oluşan mülakat tekniklerini yakından inceleyecek olursak;

Mülakat Örnekleri

Davranış belirleyici mülakatlar

İş görüşmesinde oldukça yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkan davranış belirleyici mülakatlar adayın geçmiş işyerlerindeki davranışlarını ve deneyimlerini değerlendirerek adaydan beklenilen başarı durumunun değerlendirilmesini sağlar.Adayın geçmişteki iş başarısının gelecekteki iş başarısının göstergesi olduğu görüşüne dayanan bu iş görüşmesi çeşidi işe almada personelin başarısının  %55 oranında gerçekleşmesini sağlar.

Panel Mülakatlar

Davranış belirleyici mülakatlar ve geleneksel mülakatlara benzer özellik gösteren bu iş görüşmesi çeşidinde adaya soru soran kişilerin sayısı artmıştır ve farklı kişilerden farklı sorular gelerek beyin fırtınası yapılır.

Geleneksel Mülakatlar

Mülakata gire personel adayına genel sorular sorularak hazırlanan mülakat çeşididir. Standart olarak bilinen ve başarı yüzdesi %10 larda kalan bu mülakat çeşidi, personel hakkında genel bilgi verici niteliktedir.

Mülakat tekniklerinde başarılı olmak ve istenilen işe girmek için uzaktan eğitim alarak kendinizi yetiştirmeye bir adım atabilirsiniz.

Hemen bir mülakat teknikleri eğitimine katılın

  • mülakat nedir ,
  • mülakat örnekleri ,
  • mülakat soruları ,
  • mülakat soruları ve cevapları ,
  • mülakat teknikleri
Yazar
    Blog Yazarı
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı