Close
Mobil Menu Bars

Mobbing Ne Demektir?

04 Aralık 2019, 1609 defa okundu.
Mobbing Ne Demektir?
Mobbing Ne Demektir?

Mobbing, bir kişiyi taciz etmek, korkutmak veya kızdırmak için iş birliği yapan bir grup insanı ifade eder. Gözdağı, zarar, tehdit, şantaj, yoğun baskı, saldırgan davranış ve rahatsızlık gibi kavramları içerisinde barındıran bir terimdir. Mobbing aslında bir çeşit psikolojik şiddet olarak tanımlanmaktadır ve günümüzde genellikle meslek hayatında karşımıza çıkar.

Bir iş yerinde mobbing, bir grup çalışanın belirli bir çalışanı hedef alması anlamına gelmektedir. Bu grup, çalışana karşı düşmanca davranışlarda bulunurken, bu çalışanın kendini güvende hissetmesini ve görevlerini yerine getirmesini zorlaştırır. Amaçları kişinin şirketten veya meslekten ayrılmasını sağlamaktır. Mobbing yapan kişiler meslektaş ya da yönetici konumundadır. Bu davranış açık seçik ya da gizli, doğrudan veya dolaylı olabilir.

Mobbing Oluşturan Davranışlar Nelerdir?

Bir durumu mobbing olarak tanımlanmak için bir veya birden fazla insandan oluşan bir grup olmalıdır. Bu grup birlikte tehditler, hakaretler ve taciz edici ifadeler yoluyla çaresiz bir hedefe acımasız bir psikolojik ve/veya fiziksel şiddet saldırısı düzenler. Mobbing mağdurları dini inançlarına, ırklarına, sakatlıklarına ya da diğer özelliklerine göre sosyal bir ortamdaki diğer insanlardan farklı kişilerdir. Bu nedenle, mobbing yapan insanlar genellikle ayrımcılık yapmaktadırlar.

Mobbing olarak nitelendirilebilecek davranışlar arasında hedefe yönelik sözel saldırganlık ilk sıralarda gelir. Saldırganlık, kurbanla konuşurken hoş olmayan bir tonda konuşma şeklinde gerçekleşir. Ayrıca, hedef hakarete ve alaycı sözlere maruz kalabilir. Sözlü saldırganlık cinsel tacizi de içerebilir. Mobbing bazen sözel saldırganlık yanında fiziksel saldırganlığa kadar da tırmanabilir. Mobbing uygulayan bireyler hukuki anlamda ceza almaktan korktukları için fiziksel saldırganlık ile fazla karşılaşılmaz.

Dışlanma, mobbing hedeflerinin sıkça karşılaştığı bir durumdur. Dışlanma, mağdurun bir e-posta zinciri dışında bırakılması, özel toplantılara davet edilmemesi veya iş yeri gibi herhangi bir ortamda sosyal olarak reddedilmesi şeklinde olabilir. Bazı durumlarda mobbing hedefi kendisini fiziksel olarak da dışlanmış bulabilir. Bir iş yerinde, çalışma masasının veya ofisinin diğer çalışanlardan en uzak köşeye taşınması fiziksel dışlanmaya bir örnek olarak verilebilir.

Mobbing hedefleri, önerdikleri projelerinin veya yaptıkları çalışmalarının iş arkadaşları tarafından göz ardı edildiğini görebilirler. Geri bildirimler veya destek talepleri cevapsız kalır. Hatta yaptıkları işler baltalanmaya başlar. Mobbing hedefini küçük düşürmek için kötü niyetli dedikodular başlatılabilir. Sadece mesleki yeterlilik ile ilgili değil, iftira seviyesinde kişisel bilgiler ortaya koyarak da mobbing yapılabilir. Bu durum ofis dışına ve tüm sektör çalışanlarına yayılabilir.

İş Yerinde Neden Mobbing Yapılır?

İş yerinde gerçekleşen çatışmalar aslında normal karşılanan durumlardan biridir. Çalışanlar arasındaki sağlıklı çatışmaların hem çalışanlara hem de şirkete faydalı olabileceğine dair birçok kanıt vardır. Bununla birlikte, bazen bir çalışan başka bir çalışana karşı psikolojik şiddet kampanyası başlattığında çatışmalar daha da kötüleşebilir. Bireysel zorbalık ile mücadele eden çalışan diğer iş arkadaşlarının da hedefi olduğunda durum ciddi bir hal alır.

Mobbing yapmak için tek bir neden yoktur ama iş yerinde mobbing denildiğinde ilk akla gelen mesleki kıskançlıktır. Bazı araştırmacılar, iş arkadaşlarının mobbing hedeflerini mesleki kıskançlık nedeniyle seçtiklerini düşünüyor. Hedef son derece yetkin ve diğer çalışanlardan daha yetenekli, çekici ve üretken olabilir. Öncü çalışan, bu bireyin özniteliklerini kıskanıyorsa performansının düşmesini sağlamak için şirkette bulunan diğer insanlarla beraber çalışana mobbing uygular. Öncü çalışan yetki sahibi ise, işe başka çalışanlar alarak da çalışana psikolojik baskı uygulayabilir.

Bazen bir çalışan beklenenin üzerinde performans gösterebilir. Böyle bir durumda diğer ekip üyeleri bu standartlara uymaları bekleneceğinden endişelenebilir. Bu çalışanlar standartların değişmesini önlemek ve statükoyu korumak adına performansı yüksek çalışanı sabote etmeye çabalarlar. Böylece mobbing devreye girer. Bazı küçük şirketlerde bu durumun tersi ile de karşılaşılabilir. Yani düşük performanslı çalışan işlerde aksamaya neden oluyor fakat işveren tarafından işten çıkarılmıyorsa diğer çalışanlar tarafından baskı ve taciz yolu ile işten çıkması sağlanabilir. Kişisel sebepler de mobbing nedeni olabilir. Bir çalışandan hoşlanmayan bir iş arkadaşı mobbing uygulamaya başlayabilir. Böyle bir durumda, genelde diğer iş arkadaşları da aynı duruma maruz kalmaktan korktuklarından destek verirler.

Mobbing Hedefleri Kimlerdir?

Mobbing nedenleri değiştiğinden tipik bir mobbing hedef profili çizmek de imkansızdır. Bazı araştırmacılar, bir çalışanın hedef seçilme nedenini diğer iş arkadaşlarının çoğundan farklı olmasına bağlıyor. Bu farklılıklar cinsiyet, ırk, din, cinsel yönelim, yaş, fiziksel özellikler veya sakatlığı içerebilir. Bazı araştırmacılar ise hedefin çalışkan, kibar ve uyumlu çalışanlar olduğunu belirtiyorlar. Bu mobbing hedefleri genellikle en yaratıcı, etik ve yetkin çalışanlardır. Bunlar olumlu özellikler olarak kabul edilmesine rağmen, bu çalışanlar iş yerinde diğer çalışanlar tarafından tehdit olarak görülürler.

Mobbing hedef seçiminde diğer önemli bir husus, hedeflerin kötü davranışlara karşı verdikleri ilk tepkilerdir. Hedef maruz kaldığı mobbinge karşı ilk tepkisini vermediği taktirde mobbing gün ve gün artarak devam edebilir. Böyle bir durumda mobbing yapan grup üyelerinin büyümesi de muhtemeldir. Kadınlar, genç ve yaşlı çalışanların hedef alınma riski daha yüksektir. Özellikle sosyal hizmet, sağlık ve eğitim gibi bazı alanlarda mobbing oranlarında daha büyük artış olduğu görülür.

Mobbing Etkileri Nelerdir?

İş yerinde mobbing etkileri hedef için yıkıcı olabilir ve zamanla diğer çalışanların moraline zarar verebilir. İş yerinde mobbing hedefi olan çalışanlar hem maddi hem de manevi mağduriyet yaşayabilirler. Bu kişiler uzun vadeli duygusal yaralara maruz kalabilir, işten ayrılmak zorunda bırakılabilirler. İş yerinde mobbing, hedef çalışanın kariyerine zarar verebilir, iş fırsatlarının ve mesleki itibarın kaybedilmesi gibi geniş etkilere neden olabilir.

Mobbing hedefi olan insanlar baş ağrısı, kronik ağrı, depresyon ve anksiyete gibi bir dizi olumsuz fiziksel ve psikolojik semptom bildirmektedir. İş performansı düşüş gösterebilir. Bu da şirketten ayrıldıktan sonra yeni bir iş bulmakta zorlanmasına yol açabilir. Bazı durumlarda mobbing hedefin itibarına önemli ölçüde zarar verebilir, hedefin kariyerini etkili bir şekilde sonlandırabilir. Bu durumun sonuçları kendine zarar vermeye, yeme bozukluklarına ve hatta intihara kadar gidebilir.

İş yerinde mobbing yaşandığı taktirde diğer çalışanlarda da hedef olma korkusu baş gösterir. Bu korku kaygıya yol açabilir ve iş performansına büyük etkisi olur. Performansı yüksek çalışanlar mevcut çalışma ortamında rahatsızlık hissederek işten ayrılmaya ve başka işte çalışmaya karar verebilirler.

Mobbing sadece çalışanların değil iş yeri üzerinde de büyük etkilere sahiptir. Olumsuz davranışları tolere edip görmezden gelen şirketler en iyi çalışanlarını kaybetmeye mahkumdurlar. Kalan çalışanları ile devam etmeye çalışırlar ama onların performanslarındaki düşüş de şirket performansına etki edecektir. Mobbing ortaya çıktığı taktirde, şirket bulunduğu sektörde itibarını kaybedebilir ve bu durum da şirketin karlılığını büyük ölçüde zedeleyebilir.

Mobbing Eğitimi

Kabul etmeliyiz ki mobbing günümüzün iş dünyasının en büyük sorunlarından biri. Belki siz de iş yerinizde mobbing olarak adlandırılan bu psikolojik şiddete maruz kalıyorsunuz ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Belki de mobbing ve çözümleri konusunu detaylarıyla öğrenmek istiyorsunuz. Enstitü tarafından sunulan mobbing eğitimi ile bilinçlenmeniz mümkün. Mobbing kavramının ne olduğunu, özelliklerini, türlerini, sebep ve sonuçlarını ve hukuki boyutlarda mücadele yöntemlerini ücretsiz mobbing eğitimi ile öğrenebilir, eğitim sonunda sertifika sahibi olabilirsiniz.

Mobbing nedir?

Mobbing, gözdağı, zarar, tehdit, şantaj, yoğun baskı, saldırgan davranış ve rahatsızlık gibi kavramları içerisinde barındıran bir terimdir. Günümüzde özellikle meslek hayatında bir çalışana diğer çalışanlar tarafından yapılan psikolojik şiddet olarak tanımlanmaktadır.

Kimler mobbing hedefi olabilir?

Mobbing hedefleri genellikle bir iş yerinde diğer çalışanlardan farklı olan bireylerdir. Bu hedef performansı yüksek bir çalışan olabileceği gibi, din, ırk, cinsiyet gibi farklı özellikleri olan bir çalışan da olabilir.

Mobbing kavramını detayları ile nasıl öğrenebilirim?

Enstitü tarafından sunulan ücretsiz mobbing eğitimi ile mobbing kavramının tüm özelliklerini, türlerini, sebep ve sonuçları ile hukuki boyutlarda mücadele yöntemlerini öğrenebilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Adım İrem Elitez. 1984 doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği lisans bölümü mezunuyum. Yaklaşık 6 sene İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Bu süre zarfında çeşitli projelerde yer aldım. Uluslararası dergilerde bilimsel makalelerim yayınlandı. Geçtiğimiz Haziran ayında da doktora derecemi aldım. Okumayı ve yeni yerler keşfetmeyi seven bir insanım. Bunun yanı sıra kendimi farklı yönlerden geliştirme çabasında olmuşumdur hep. Üretkenliğimi yansıtabileceğim bir iş olduğunu düşündüğüm blog yazarlığına merak saldım. İstanbul İşletme Enstitüsü'nde online ücretsiz eğitimlere katıldım. Bu alanda gelişmek arzusundayım.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!