Close
Mobil Menu Bars

Mesleki Etik Nedir?

07 Ocak 2019, 16512 defa okundu.
Mesleki Etik Nedir?
Mesleki Etik Nedir?

Mesleki etik nedir? Mesleki etik kavramına değinmeden önce etik kavramının ne olduğunu anlamamız gerekir. Yunanca “ethos” kelimesinden türeyen etik, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, haklı ile haksızı ayırt etmek olarak tanımlanabilir. Çoğu zaman “ahlak” ile birbirine karıştırılsa da temelde birbirinden çok farklı kavramlardır. Ahlak daha çok toplumsal değerler ile çevriliyken etik mantık çerçevesinde ilerler.
Mesleki etik ise iş hayatında davranışlarımızı yönlendiren, onları mantık sınırları içerisine alan hareketler topluluğudur. Meslek etiği o meslek grubuna ait kişilerin belli kurallar içerisinde kalmasını sağlar.

Meslek Etiğinin İlkeleri Neler?

Meslek Etiği kavramı belli ilkeler altında açılım gösterir. Bu ilkeler bütünü meslek etiğini ayakta tutar. Bu ilkeleri beş ana başlıkta inceleyebiliriz.

Mesleğe Bağlılık İlkesi

Meslek etik ilkelerinden birisi mesleğe bağlılıktır. Kişinin yaptığı mesleği benimsemesi, önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalışmasıdır. Mesleğe bağlılık kişinin mesleği sevmesine, daha rahat yapmasına ve gelişmek için çaba göstermesine yardımcı olur.

Yasallık İlkesi

iş hukuku, mesleki etik kuralları, mesleki etik

İş hayatında çalışan haklarından üretim süreçlerine kadar her aşamada yasalara bağlı kalmak meslek etiğinin bir ilkesidir. Günümüzde gerek çalışan haklarını, gerek üretim ve pazarlama süreçlerini düzenleyen yasalar mevcuttur. Çalışma hayatında bu yasalara uyulması keyfi davranışlardan kaçınılması meslek etiği kapsamında dikkat edilmesi gereken konulardandır.

Doğruluk İlkesi

Doğruluk ilkesine bağlı kalmak istiyorsak, iş birliklerinde ya arkadaşlıklarında kurduğumuz ilişkilerde samimiyetten, içtenlikten söz etmemiz gerekir. İş ilişkilerinde en önemli şeylerden birisi de güven unsurudur. Güven unsurunu zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmalı herkes tarafından kabul görmüş doğrulardan ayrılmamalıyız. İş hayatı içerisinde doğru davranışlarda bulunmak, yalandan uzak durmak, iş kurallarına uymak ve dürüst olmak dikkat edilmesi gereken meslek etiği ilkelerindendir.

Yeterlilik İlkesi

teknolojik gelişim, mesleki gelişim, mesleki etik kuralları

İş dünyasında her gün her şey değişmektedir. Yeni bir gelecek inşa olurken teknolojinin hızla ilerlemesi, dünya trendlerinin değişmesi iş dünyasında var olan sisteme ayak uydurabilmek için kişileri değişmeye zorlamaktadır. Bu noktada meslek ilkelerine bağlı kalmak isteyen bireylerin bu değişime ayak uydurması, yetersiz olduğunu düşündüğü noktalarda gelişmeye çalışması meslek etiğinin bir gerekliliğidir.

Güvenilirlik İlkesi

Meslekten öte insan ilişkilerinin en temel unsurlardan birisi güvendir. İlişkiler güven temelinde gelişirse olgunlaşabilir. İş hayatı için de bu geçerlidir. Yaptığınız iş ne olursa olsun ilişki kurduğunuz kişilerin güvenini sağlamak ve bu güveni korumak asli görevlerimizden biri olmalıdır. 

Meslek hayatınızda, mesleki etik kurallarına uymak size bir çok şey kazandırır. Ekip çalışmasının gücünü ve verimini artırır. Çalışanlar birbirine saygı duyarken kuruma bağlılık geliştirirler. Özdenetim mekanizmasını geliştireceği için sürekli denetleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. İstanbul İşletme Enstitüsü'nde Kariyer, iletişim konularında yazılar yazmaktadır.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!