Published on: 25 Eylül 2014 Konuk Yazar 0 Yorum

Tüm dünyada yaşanan küreselleşmenin ve de gelişen dengelerin bir gereği olarak daha donanımlı ve yetkin bir genç nüfus yetiştirmek önemli ve gerekli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna somut örnekler vermek gerekirse eskiden bir yabancı dil ya da bilgisayar bilen birçok işe rahatlıkla girebilirken günümüzde bu yeterli olmayıp kişilerin birçok donanıma sahip olması gerekmektedir. Hal böyle olunca da kişisel gelişim oldukça önemli bir konu olarak önemini her platformda göstermektedir. Herhangi bir pozisyona başvuracağınızda ya da kendinizi herhangi bir kariyer basamağı için hazırlamak istediğinizde hemen karşınıza diğer adaya göre üstün yönlerin ya da becerilerin neler sorunsalının çıkması da hep bu yüzden oluyor. Bu nedenle kişisel gelişim kurslarına iş düşüyor.

Kişisel Gelişim Kursları

Kişisel gelişim kurslarından kastın sadece kendinizi nasıl geliştireceğinize dair teknik bilgi veren kurslar değil, aynı zamandan kişisel gelişiminizi sağlayacak teknik kurslardır. Bu kurslara örnekler vermek gerekirse özellikle iş dünyasında en çok ihtiyaç duyulan kalite yönetimi, iş hukuku, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, finansal yönetim, iletişim ve performans değerledirme şeklindedir. Sözü edilen kişisel gelişim kurslarının hem kursları alan kişilerin bireysel eğitimine hem de küresel iş çevrelerinde meydana gelen nitelikli eleman algısına büyük katkıları olmaktadır. Böylece hem iş dünyası ve ülkemiz hem de toplumsal yapımız yeni bir ivme kazanmaktadır. Bu gelişime katkı sağlamak için kişisel gelişim kursları ve sertifika programlarının rolü büyüktür.

  • kişisel gelişim kursları ,
  • kişisel gelişim kurslarının avantajları ,
  • kişisel gelişim kurslarının kariyere etkisi
Blog Yazarı