Close
Mobil Menu Bars

Kariyer Yönetimi Nedir?

10 Ocak 2020, 6669 defa okundu.
Kariyer Yönetimi Nedir?
kariyer, kariyer yönetimi, kariyer planlama, kariyer geliştirme, kariyer nedir, online eğitim,

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik anlamda sorumluluklarının ve organizasyona olan katkısının artması sonucu bu bölümün faaliyet kapasitesi de  aynı paralelde genişledi. Bu artış neticesinde oluşan stratejik planlar, büyüme ve yeni iş alanlarıyla birlikte önemi daha da artan yapısal sistemlerle bütünleşmeye başladı. Bu bütünleşme sonunda gelişmiş bir kariyer yönetimi modelinin gerekliliği ortaya çıktı. Böylece şirket kültürünün evrilmesi ve insan kaynakları politikalarında gerçekleşen değişikliklerle birlikte teknolojinin yenilikçi adımlarını da içinde barındıran stratejik insan kaynakları yönetimi ortaya çıktı.

İnsan kaynakları alanındaki gelişmelerde yaşanan hızlı adaptasyon sürecinden sonra bu anlayışa uygun kariyer yönetimi sistemleri oluştu. Bu noktadan sonraki atılan bütün adımlarda kariyer yönetimi kavramı, organizasyonların insan kaynakları politikalarından ayrılmaz bir bir bütün olarak görülmeye başlandı. İşletmelerin günümüz şartlarında en çok önem verdikleri konulardan birisi de şüphesiz insan kaynakları uygulamalarının bir parçası olan kariyer yönetimidir.

İnsan kaynaklarının bu alandaki amacı, kalifiye personeli elinde tutmak, sürekli değişen şartlara karşı hazırlıklı olabilmek ve çalışanlarda aidiyet duygusunun geliştirilmesine zemin hazırlamaktır. Son zamanlarda şirket çalışanlarının, kendisini organizasyonun bir parçası olarak hissetmesini sağlayan kariyer yönetimine ilişkin uygulamalar sadece insan kaynakları tarafından oluşturulan planların bir parçası değil aynı zamanda bireysel bir sorumluluk olarak ta teşvik edilmeye başlanmıştır.

Kariyer Nedir?

Kariyer daha çok ilerleme ya da çalışma hayatında yükselmeye elverişli işleri tanımlar. Bireyin iş hayatındaki faaliyet, sorumluluk, davranış ve tutumlarına ait yaşadığı gelişmelere bağlı edinmiş olduğu deneyimler toplamıdır.Başarılı bir organizasyonun ana unsurunu nitelikli personel oluşturduğundan dolayı yetenekli çalışanların, işletmenin bir parçası olmasının ve şirket kültürüne uygun davranabilmesinin sağlanması bütün organizasyonların hedefleri arasında yer alır. 

kariyer, kariyer yönetimi, kariyer planlama, kariyer geliştirme, kariyer nedir, online eğitim,

Çalışanların temel ihtiyaçları noktasında oluşturdukları hedefler ile şirket hedefleri arasındaki uyumun sağlanması amacıyla ilerleme olanaklarının çalışanlara sunulması gerekir. İşletme personelinin bu olanaklara ulaşma konusunda aldığı yol  kariyer adımlarını oluşturur. Çalışan kariyer adımlarının hangi basamaklarını çıkmayı basarmışsa aynı oranda organizasyona ait hedeflere de katma değer sağlar. Çalışma hayatı, yaşadığımız hayatın sadece mesai saatleri ile sınırlı olan kısmını değil, tamamını etkileyen bir özelliğe sahip olduğu için kariyer bütün insanlar için anlamlı ve önemli bir kavramdır.

Personel açısından kariyer birçok nedenden dolayı önemlidir.

Bu nedenler şöyle sıralanabilir:    

 • Bireyin saygınlık ve statü oluşturmasına aracılık etmesi
 • Hayat için bir hedef, odaklanma ve anlam belirleme aracı
 • Toplumsal ve sosyal anlamda ait olma hissini pekiştirmesi
 • Daha fazla gelir elde etme ve güçlü olma isteği
 • Kişisel gelişim konusunda yeterli olma 
 • İş doyumunun sağlanması doğrultusundaki arzulanana ulaşma isteği

Kariyer Yönetimi Sisteminin Faydaları

Kariyer yönetimi, çalışanlara kendi kariyerlerini yönetme sorumluluğunun verilmesini amaç edinir. Ayrıca bu yönetim, organizasyonun gerekli desteği ve çeşitli kariyer geliştirme araçlarıyla tanıdığı fırsatlarla çalışanların kariyer hedeflerine ulaşması sağlayan süreç ve bu doğrultudaki uygulamalardır.

Günümüzde iş çevrelerinde işletme ve işgücü yapısında yaşanan değişimler, insan kaynaklarının bu anlamda yeni imkanların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Kariyer yönetimi bu imkanları işletmelere sağlarken işletme ile personel arasındaki uyumun sağlanması konusunda organizasyonlara yardımcı olmaktadır. Kariyer yönetiminin sadece organizasyonlara değil çalışanlara da birçok faydası bulunmaktadır. İşletme yapısının biçimlenmesinde ve güçlenmesinde kariyer yönetiminin payı çok fazladır.

kariyer yönetimi, kariyer planlama, kariyer geliştirme, kariyer nedir, online eğitim,

Kariyer Yönetiminin Sağladığı Örgütsel Faydalar

 • İşletmelerin eğitim, oryantasyon programları ile personelin terfi etmesinin sağlanması yetenek potansiyelinin ortaya çıkmasını ve kariyer hedeflerinin çalışanlar tarafından belirlenmesini teşvik eder.
 • Gelecekte insan kaynakları gereksinimlerinin karşılanmasına daha iyi bir zemin hazırlar.
 • Daha kapsamlı çalışmalar yapılarak işletmenin her departmanını içeren ya da kişisel seviyedeki değişim programları sayesinde personel adına daha başarılı sonuçların alınması sağlanır.
 • İşletme ile beraber farklı görev ve sorumluluk tanımları için değişim aşamalarında beklentilerin artmasını tetikleyecek motivasyonunu personele aşılar.
 • Belirsiz ve açığa çıkmamış personel beklentilerinin ortaya çıkarak işlevsel hale gelmesini sağlar.
 • İş motivasyonu ve çalışma verimliliği düşük işletme çalışanlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çeşitli eğitim argümanlarıyla desteklenerek harekete geçmesi sağlanır.
 • Yönetimsel anlamda önemli pozisyonların havuz programlarının hazırlanmasını sağlar.

Kariyer Yönetiminin Sağladığı Kişisel Faydalar

 • Bilinçlenme doğrultusunda doğru ve etkili kariyer seçimlerinin yapılması
 • Örgütte yaşanabilecek hayal kırıklığını en minimal olasılık seviyelerine düşürmek
 • Değişik kariyer fırsatlarını değerlendirmek için gerekli potansiyelin farkına varılması ve güven duygusu
 • Açığa çıkmayan kariyer hedeflerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak personele daha iyi çalışmalar yapması için bir amaç vermesi.
 • Kişisel gelişim fırsatları sunması
 • İş yaşam dengesinin sağlanması ve yaşam kalitesini iyileştirme.

Kariyer Planlama Nelerden Oluşur?

Yakın geçmişte kariyer planlama daha çok bu konuda uzman kişiler ya da mentorluk, koçluk yapan kişilere özgü bir kavramdı. Günümüzdeki kariyer planlama anlayışını psikolojik danışmanlık, meslek alanı tercihleri veya bazı yetkinlikleri daha iyi kullanma gibi kıstaslarla sınırlandıramayız. Kariyer planlama daha çok olaylar dizisinin buraya gelmesiyle ortaya çıkabilecek bir kavramdır.

Kariyer planlamasının 3 ayrı gelişim süreci bulunur;

 • İstek ve ihtiyaçlar
 • Kariyer elde etme fikrinin oluşması
 • Kariyer planlama yöntemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi

kariyer, kariyer yönetimi, kariyer planlama, kariyer geliştirme, kariyer nedir,

Kariyer planlama yöntemlerinin uygulanması noktasında birçok kariyer merkezi ve bu alanda rehberlik yapabilecek birçok danışmanlık firması tarafından hizmet verilmektedir. Ayrıca mentorluk ve koçluk eğitimleri de bu yollardan birisidir. Örgütsel havuz ve yedekleme programları ve buna dair çalışmaların artmasıyla birlikte kariyer planlaması adına önemli gelişmeler yaşanmaktadır.

Ayrıca eğitim ve bu alandaki çeşitli yetkinlik geliştirme programları ya da iş zenginleştirme, rotasyon adımları da bu planların bir parçasıdır. Kariyer planlaması yöntemleri gelecekteki sorumluluklar için kişisel gelişim konusundaki tecrübelerin ve iş başarılarının tasarlanmasına yarayan süreçlerdir.

Kariyer Geliştirme Programları

İşletme personelinin amaç ve beklentileriyle şirket stratejilerini işin içine katan ihtiyaç analizleri ve bu yöndeki değerlendirme unsurlarının şüphesiz pek çok katkısı bulunmaktadır. Kariyer geliştirme konusu hem organizasyon hem de şirket çalışanlarının bireysel anlamda kendilerine yaptıkları katkıları artırmak amacıyla çeşitli eğitim ve gelişim programlarını içerir. Bu alanda danışmanlık hizmeti veren kariyer danışmanlarıyla iletişim kurabilirsiniz. 

Organizasyon içinde atölye çalışmaları yapılarak bireyin kariyer gelişimine uygun zemin hazırlanmaktadır. Çeşitli yazılı kaynaklar ve alıştırma programları da personele, kariyer düşüncelerini şekillendirmek ve bu alanlardaki trendleri yakından takip etme fırsatı verir. İş zenginleştirme, iş rotasyonu koçluk ve mentorluk programlarına dahil edilerek kariyer hedefleri ulaşma konusu hakkındaki yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Bunun dışında Enstitü içerisinde yer alan online eğitim programları aktif olarak yetkinliklerinizi artırmak ve kariyerinize yön vermek isteyenler için eşsiz kaynaklar sunmaktadır. Kariyer değişikliği ve başarılı bir kariyer yönetiminin nasıl planlanacagina ilişkin incelemeler yapabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizi belirlemek ve bu yönde motivasyonunuzu artırmak için kariyer yönetimi eğitimi alabilirsiniz. Ayrıca eğitim sonunda başarılı olmanız durumunda verilen sertifika ile kariyer edinme yolunda başarınızı ispatlayacağınız bir belge almaya da hak kazanırsınız.

Kariyer Yönetiminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi Nedir?

İnsan kaynaklarının şirket kültürüne olan katkıları bu etkili kariyer yönetimi sayesinde biçimlendir. İnsan kaynaklarının bu anlamda yaptığı çalışmalar örgüt kültürünün bir parçasıdır. Kariyer yönetimi insan kaynaklarının stratejilerini oluşturur.

Etkili bir kariyer için neler yapılabilir?

Kisisel gelişiminizi artıracak aktivitelerin içinde olun. Şirketinizin buna uygun fırsatları olduğunu unutmayın. Ayrıca bireysel olarak kendinizi geliştirmek için online eğitim alabilirsiniz.

Kariyer edinmenin amacı nedir?

Toplumda saygın bir çevre edinebilirsiniz. Başarılı olmak özgüveni artırır ve belli bir konuma gelmenizi sağlar. Yaşam kalitesini iyileştirmek herkesin arzusudur.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!