Close
Mobil Menu Bars

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

14 Eylül 2020, 783 defa okundu.
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
jeoloji mühendisliği bölümü, jeoloji mühendisliği, jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları, jeoloji mühendisliği bölümü mezunları, jeoloji mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama

Günümüzde jeoloji mühendisliği, sadece kazı işlerinden sorumlu olan ya da inşaat mühendisliği ile benzer özellikler gösterdiği zannedilen bir mühendislik olarak bilinmektedir. Bu yazı sayesinde jeoloji mühendisliği hakkında bilgi sahibi olup bu disiplini tanıyacaksınız. Hazıranız jeoloji mühendisliği hakkında bilgi sahibi olalım. Jeoloji mühendisliği, yer kürenin oluşumundan günümüze kadar geçirdiği fiziksel ve kimyasal değişimler, yer kabuğunun altını ve yüzeyinin durumunu inceleyen bir disiplindir. Jeoloji mühendisliği, yerleşim yerlerinin ve her türlü mühendislik yer seçimi çalışmalarını yürüten bir disiplindir.

Jeoloji mühendisliği günümüzde doğal kaynak, afet yönetimi ve çevre yönetimiyle alakalı metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddelerinin ve sıcak ve soğuk su kaynaklarının aranmasından sorumludur. Ayrıca belirtilen kaynakların ekonomik kullanımında karar sahibidir. Doğal afet değerlendirmeleri, arazi kullanım planlarının hazırlanması, uygun yer seçimi kararlarının verilmesi işlemleri jeoloji mühendisliği işleri olarak belirtilir. Bunların yanında kütle hareketlerini tanımlama, izleme, sınıflandırma ve duyarlılık analizlerini yapan bir mühendisliktir.

Jeoloji mühendisliği su kirliliği, toprak kirliliği, geri dönüşüm sorunları başta olmak üzere birçok çevresel sorunun çözümü için çalışmalar yürüten bir mühendisliktir. Jeoloji mühendisliği, boru hattı, kara yolu, tünel, baraj, enerji santralleri gibi mühendislik yapıları için jeolojik etütler düzenleyen bir mühendisliktir. Genel anlamıyla jeoloji mühendisliği yerleşim yerlerinde ve her türlü mühendislik yapılarında yer seçimi çalışmalarını yürüten bir mühendisliktir. Jeoloji mühendisliği konusuna giriş yaptıktan sonra şimdi de jeoloji bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeoloji mühendisliği bölümü, yer küreyi oluşturan malzemeyi, o malzeme üzerine etkiyen işlemleri ve ortaya çıkan ürünleri inceleyen bir bölümdür. Yerin tarihini, fosilleşmiş yaşam formlarını ve yer küreyi oluşturan malzemenin kimyasal yapısını inceleyen bir bölümdür. Jeoloji mühendisliği bölümü, yer küredeki su ve maden yataklarını keşfeden, dinamik yer kürenin işleyişini inceleyen ve bununla ilgili bazı zamanlar tehlikeli öngörüleri açıklayan bir bölümdür. Jeoloji mühendisliği bölümü, ana yapılar için duyarlı alan tanımlamaları yapan ve ilksel malzemenin yeryuvarına ait olduğu mühendislik projelerinin planlanması, yürütülmesi ve tasarımını sürdüren bir bölümdür.

Jeoloji mühendisliği bölümü, amacına göre hazırlanmış jeolojik haritalar ve gözlemlerle hareket eden bir bölümdür. Jeoloji mühendisliği bölümü, yer kürenin veri, teknik ve ilkelerini her türlü mühendislik kullanımına sunan bir bölümdür. Uygulanacak olan proje alanının jeolojik verilerini yorumlama çalışmalarını yürütme amacı taşır. Jeoloji mühendisliği bölümü, yer altı suyu ortam ve hareketlerini inceler. Kayaç, zemin ilişkisine ait kavramsal modelleri ortaya çıkarır. Yer kabuğunu oluşturan malzeme özelliklerini inceler ve tanımlamalarda bulunur.

Jeoloji mühendisliği bölümü, arazi ve laboratuvar deneyleri ile jeolojik gözlemler oluşturur. Jeoloji mühendisliği bölümü, bilim ve teknolojinin ilgili alanlarındaki gelişmeleri izleyen, uygulayan ve bunları yayan mühendisler yetiştirir. Bilgi üretip paylaşan ve mesleki etik kurallarına saygılı mühendisler ve araştırmacılar yetiştirir. Jeoloji mühendisliği bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları hem kamu hem özel sektörü kapsamaktadır. Jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları diğer mühendisliklere oranla çok geniştir. Kamu sektöründe genel olarak jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları Devlet Su İşleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Petrolleri gibi kuruluşlar gelir. Bunların yanında jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları arasında yerel yönetimler ve il özel idareleri yer alır.

Jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı vb. yer alır. Madencilik, inşaat ve çimento sektörleri de çalışma alanları içerisinde yer alır. Mermer işletmeleri, enerji sektörü, afet merkezleri, baraj, yol, tünel vb. yapımlarında çalışmak jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları arasında yer alır. Coğrafi bilgi sistemi, ÇED projeleri, sondaj çalışmaları, kentsel dönüşüm alanında çalışmalar yapmak da jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları arasında yer alır. Son olarak üniversitelerde akademik kariyer yapmak yer alır. Jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra jeoloji mühendisliği bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

En genel haliyle jeoloji mühendisliği bölümü mezunları yer kürede meydana gelen değişiklikleri incelerler. Yer yüzeyinin ve altının bugünkü halini inceler ve yerleşim alanları için yer seçim çalışmalarını yaparlar. Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları, zemin etüdü çalışması yaparak binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığını araştırırlar. Bina ve mühendislik yapılarının çevresindeki toprağın yapısı ve su oranı hakkında incelemeler yürütürler. Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları yapılacak inşaat öncesinde uygun saha seçimi için çalışmalar yaparlar.

Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları maden arama çalışmaları ve fizibilite çalışmalarının planlarını yaparlar. Bunun yanı sıra maden arama çalışmaları, maden rezervleri belirleme çalışmaları ve maden işlenmesine yardımcı olma çalışmaları yaparlar. Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları, buldukları fosillerin analizlerini yaparlar. Çevre mühendisliği ile ortak çalışmalar yürüterek çevre kirliliği adına çalışmalar düzenlerler. Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları sondaj çalışmaları yaparak elde ettikleri verileri laboratuvarda değerlendirip rapor yazarlar.

Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları yer altı sularının keşfi ve toprak başta olmak üzere çevre kirliliğinin belirlenmesi işlerini yaparlar. Jeotermal enerji kaynaklarını araştırır ve işletilmesini sağlarlar. Bunların yanı sıra yapılacak olan havaalanı, baraj, gibi büyük yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesinden sorumludurlar. Son olarak jeoloji mühendisliği bölümü mezunları farklı mühendislik disiplinleri tarafındn verileri inceleyerek değerlendirirler. Bu başlığı inceledikten sonra bölüm dersleri hakkında bilgi sahibi olalım.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Jeoloji Mühendisliğine Giriş
 • Kristalografi
 • Fizik
 • Matematik
 • Statik
 • Yer Bilimlerinde Tasarım
 • Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Topografya ve Harita Bilgisi
 • Teknik Resim
 • Olasılık ve İstatistik
 • Mineraloji
 • Yapısal Jeoloji
 • Paleontoloji
 • Fiziksel Jeoloji
 • Türevsel Denklemler
 • Malzeme Mukavemeti
 • Petrografi
 • Diferansiyel Denklemler
 • Jeolojide Kimyasal Denge
 • Optik Mineraloji
 • Ekonomi
 • Maden Yatakları
 • Jeofizik
 • Saha Jeolojisi
 • Tektonik
 • Hidro Jeoloji
 • Tarihsel Jeoloji
 • Tasarı Geometri
 • Zemin Mekaniği
 • Yakıtlar Jeolojisi
 • Kaya Jeolojisi

Yukarıda verilen dersler genel olarak verilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra jeoloji mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Jeoloji mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olmadan önce bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Bu bölümü okuyabilmek için YKS (TYT-AYT) sınavına girilmesi gerekir. Sayısal bölümünden alınan puan doğrultusunda tercih işlemleri yapılabilir. Burada dikkat etmeniz gereken husus tercih yaparken taban puanlardan ziyade başarı sıralamasının daha önemli olduğunu bilmektir. Size hazırladığım liste en güncel verileri içermektedir.

En İyi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama;

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 378,00302 (puan) 83098 (sıralama) İngilizce bölüm.
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 343,47987 (puan) 119057 (sıralama)
 • Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 273,11308 (puan) 257559 (sıralama)
 • Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama:Dolmadı
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: Dolmadı

Yukarıda belirtilen son iki üniversitede yeterli kontenjan sağlanamadığı için jeoloji mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama belirtilmemiştir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Yer küreyi oluşturan malzemeyi inceleyen ve araştırmalar yapan bir bölümdür. Yerin tarihini, fosilleşmiş yaşam formalarını, yer küreyi oluşturan malzemenin kimyasal yapısını, su ve maden yataklarını inceleyen bir bölümdür. Yenilikçi düşünce sistemine sahip ve mesleki etik kurallara uyan mühendisler yetiştiren bir bölümdür.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Kamuda Devlet Su İşleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Petrolleri vb. kuruluşlarda çalışabilirler. Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında çalışabilirler. Üniversitede akademisyenlik yapabilmenin yanında madencilik, inşaat, çimento, kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalarda yer alabilirler.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Yer kürede meydana gelen değişiklikleri incelerler. Yerleşim alanları ve büyük mühendislik işleri için uygun yer seçim işlerini yaparlar. Zemin etüdü, toprak ve su yapısı, inşaat için uygun saha seçimi, maden arama çalışmaları, sondaj çalışmaları vb. işleri yaparlar.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!