Published on: 03 Aralık 2014 Konuk Yazar 0 Yorum

360 Derece Performans Değerlendirme sistemi; özellikle işyerlerinde toplam kalite yönetiminin uygulanmasında ve bu uygulamanın beklene sonuçlarının alınıp alınmadığının ölçülmesi ve değerlendirilmesi yöntemidir. Performans yönetiminin son halkası olan 360° Performans Değerlendirme sistemi, tüm sistemin, tüm unsurlarının, işçi, yönetici ile birlikte tüm çalışanların bütün olarak iş verimliliği, ürün ya da hizmet kalitesi, üretim hattı yeterliliği gibi her yönüyle incelenmesi ve sonuçların yorumlanmasıdır.

Bu geniş ve kesin sonuç veren uygulama alanıyla 360 Derece Performans Değerlendirmesi eğitimi almanın da ortaya çıkmaktadır. Sertifika programlarının bazıları uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Online 360 Derece Performans Değerlendirme eğitimi alma imkanı, önemli avantajlar sağlar. Öncelikle yöneticilerin bu eğitimi mesailerinden arta kalan zamanlarda tamamlaması, eğitim zamanının iş verimine olumsuz etkiyi ortadan kaldırır. Bir işyerini oluşturan tüm unsurların değerlendirilebilmesi o işyerinin hedeflerini belirlemesi, hedeflerini revize etmesi, personel politikasını, tanıtım, dağıtım, üretim politikalarının doğru olup olmadığını, eksik yönlerini ortaya koyacaktır.

  • 360 Derece Performans Değerlendirme sistemi ,
  • 360 Derece Performans Değerlendirmesi eğitimi ,
  • 360° performans değerlendirme ,
  • Online 360 Derece Performans Değerlendirme eğitimi
Blog Yazarı