Published on: 23 Eylül 2014 Konuk Yazar 0 Yorum

İnsanlara faydalı olabilmek ürün ve hizmet sağlamak amacıyla kurulmuş birçok işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin hedeflediği başarılara ve amaçlara ulaşabilmeleri ve en önemlisi de insanlara yeterince yararlı olabilmeleri için işletme yönetimi oldukça önem taşımaktadır.

Öyle ki, bu önemli konu zamanla profesyonel bir yüksek öğrenim programı haline gelmiştir. Sözü edilen programın amacı ise her işletmenin ihtiyacı olan küresel dünyanın getirdiği niteliklere uygun kişileri yetiştirmek ve bu nitelikli insanların bilgi ve becerilerini topluma kazandırmaktır. Aynı zamanda böylece güzel bir işletme yönetimi de sağlanmaktadır.

İşletme yönetimi programı birçok konuyu kapsamaktadır. Sorumluluk üstlenen yönetici yetiştirmekten tutun da iş hayatında kendi işyerini açıp çalıştırabilecek kadar yetkinliğe sahip kişiler yetiştirmeye kadar bu kapsam genişlemektedir. İşletme yönetiminde en önemli konulardan bir diğeri de yeterli bilgi ve donanıma sahip kişilerin yönettiği işletmeye yeni ve küresel ölçekte bir vizyon kazandırmasıdır.

Bunun için de klasik işletme yönetimi tekniklerine teknolojinin de entegre edilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle program sadece yönetimin kişilere öğretilmesini değil, aynı zamanda nasıl kullanılacağının ve neyle kullanıldığında bu tekniklerin fayda sağlayacağının da öğretilmesini amaçlamaktadır.

Şu gerçek unutulmamalıdır ki, bir işletmenin ve o işletmeyi yönetenlerin günümüz standartlarına ulaşabilmesi için klasik işletme tekniklerine modern yöntemleri eklemesi şarttır. Ülkemiz dünya ülkeleriyle ancak bu yolla rekabet edebilir ve en önemlisi de dünya standartlarını yakalayabilir.

  • işletme yönetimi ,
  • işletme yönetimi programı ,
  • işletme yönetiminin kapsamı ,
  • işletme yönetiminin önemi
Blog Yazarı