Published on: 02 Aralık 2014 Meryem Winstead 0 Yorum

İşyerleri için hem cezalar ile ekonomik kayba, hem de müşteride işyeri algısının olumsuz değişmesiyle müşteri kaybına neden olan hukuki anlamda yapılan yanlışlıklar, sıklıkla yaşanan sorunlardır.

Hem patron, hem yönetici, hem de çalışanların özellikle bulundukları sektör ile ilgili olarak kitabın ne yazdığını bilmeleri gerekir. Temel anlamda iş hukuku uygulamaları bilgisine sahip olmak önemlidir. Bu nedenle alınacak İş Hukuku Uygulamaları eğitimi, firmanın yasal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmesi için önemlidir. Özellikle işçi ve işveren arasındaki ilişkide, yanlış uygulamalar, yönetici ya da patronun eksik bilgileri gibi nedenlerle doğan hukuki süreçlerde, işveren önemli maddi yükümlülükler altına girmektedir.

İş Hukuku Eğitimi Sertifika Programı ile öncelikle personel ile işveren arasındaki insan kaynakları politikaları, uygulamaları süreci hukuki açıdan değerlendirilmektedir. İş Hukuk Eğitimi içeriği; İş Hukuku, İş Sözleşmesi, İş Güvencesi, İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshi, İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi, Sözleşmenin feshinde usul gibi ana konulardan oluşmaktadır. Online İş Hukuku Eğitimi almak, hem yönetici hem de patron için bulunmaz bir fırsattır. Online eğitim ile hem işinin başında olmak, hem de eğitimini tamamlamak büyük bir avantaj yaratmaktadır.

  • İş Hukuk Eğitimi içeriği ,
  • İş Hukuku Eğitimi Sertifika Programı ,
  • iş hukuku uygulamaları ,
  • iş hukuku uygulamaları eğitimi ,
  • online eğitim ,
  • Online İş Hukuku Eğitimi
Blog Yazarı