Close
Mobil Menu Bars

İşçi Sınıfı Ve İş Hukuku Eğitimi

30 Temmuz 2019, 2429 defa okundu.
İşçi Sınıfı Ve İş Hukuku Eğitimi
iş hukuku, işçi sınıfı, online eğitimler, hukuk, işçi, işveren,

Tarihin tanıklık ettiği mücadelelerden biri işçilerin bireysel hakları için verdikleri mücadelelerdir. Uzak Doğu’da Yin-Yang adıyla ortaya çıkan zıtlık ilişkisini hatırlayacak olursak dünya iyinin ve kötünün beraber dans ettiği bir sahnedir. İşçi sınıfı haklarını sömürmeye teşebbüs edenlere karşı verdiği mücadelede belli başlı haklar edinmiştir. Eğitim toplumsal hafızanın muhafazası için önemli bir ihtiyaçtır. İşçi sınıfının verdiği mücadele sonucunda elde ettiği hakların devamlılığını sağlamak da gerek işveren gerekse işçilere, iş hukuku adına verilecek eğitimle sağlanabilir.

İşçi Sınıfının Oluşumu 

İşçi-işveren ilişkisi asırlar öncesine dayanır. Kapsamlı tanımlamalarla işçi sınıfının oluşumu ise XVII. yüzyıldaki Sanayi Devrimi’ne rastlar. Sanayi Devrimi’nin ardından yükselen endüstriyel atılım ile fabrikaların çoğalması işçi ihtiyacını arttırdı. Artan işçi sayısıyla yeni bir sınıf oluşmuş oldu. Söz konusu sınıf şehirlere göç etmenin bir sonucu olarak belli başlı nitelikler kazandı. Bu sınıf sosyal alanlarda fikirlerini paylaşan haklarını arayan ve yer yer kolektif bir bütünlük sağlayan özelliklere sahip oldu.

Sanayi Devrimi’nin temelinde eşitlik ve özgürlük kavramlarını içerisinde bulunduran İktisadi Liberalizm ilkesi olsa da uygulamalar söz konusu ilkeyi yansıtmadı. Çalışma saatleri verilen maaş veya işçi sınıfına yapılan muamele bu ilkenin ihlal edilmesinin bir ürünü oldu. Bunun üzerine işçi sınıfı ayaklanmaya başladı. Bu ayaklanmalardan birisi 1758 yılında İngiltere’de oldu. 1758 Ayaklanmasının ardından işverenler Fabrika Yasasını çıkarmaya razı oldu.

Fabrika yasasıyla hangi kararlar alındı?

Bu yasada 10 yaşının altındaki işçi çocukların çalıştırılmaması ve 13-18 yaş aralığındaki işçilerin 12 saatten fazla çalışmaması gibi daha çok çocuk işçilere yönelik kararlar alındı.

Alınan kararlar bile durumun vehametini göstermektedir. Bu ve bunun gibi pek çok ayaklanma olsa da günümüzde dahi işçi haklarına dair ideal seviyeye gelindiğini söylemek mümkün değildir. 

İş Hukuku Nedir? 

Avrupa’daki Sanayi Devrimi’nin ardından gündeme gelen işçi haklarını kapsayan işçi-işveren ilişkisindeki hukuksal düzeni sağlamayı amaçlayan yasaların tamamına iş hukuku denir. İşçinin işverene olan maddi ve hiyerarşik bağlılığından dolayı daha çok işçi haklarını korumaya yönelik yasalar bütünüdür. Ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu ile işçi haklarının korunması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu kanunun 2003 yılında kabul edilmesi bile bu konunun gelişmesindeki noksanlığın göstergesidir. Gerek hukuksal gerekse bilinçsel alanda iş hukuku ve işçi hakları kategorisinin geliştirilmesi sosyal bir hukuk devletinin sorumluluklarından biridir. 

İş Hukuku Eğitimi Ve Önemi 

İş hukuku eğitimi işçi statüsündeki insanların ve işverenlerin hukuksal hak ve hürriyetlerini konu edinen eğitimdir. Ülkemizde İş Hukuku Eğitimi, Hukuk veya İşletme gibi ilgili alanlarda ders olarak verilir. Bunun dışında Galatasaray Üniversitesi başta olmak üzere belli başlı üniversitelerde açık öğretim sistemi usulüyle iş hukuku dersi halihazırda verilmektedir. 

Ayrıca İstanbul İşletme Enstitüsü de online eğitimler programlarında ücretsiz İş Hukuku Uygulamaları Eğitimi ve Temel İş Kanunu ve İş Hukuku Eğitimi veriliyor. Eğitim veren kurumlar çoğunlukla avukatları hedef kitle olarak belirlediği için İstanbul İşletme Enstitüsü daha büyük bir kitleye ulaşması açısından önemli bir yere sahip. Bu eğitimin yaygınlaşması işçi haklarının önlenmesini engeller niteliktedir. İşçi statüsündeki insanların bu eğitimi almasını kolaylaştırmak hatta mümkünse bütün şirketlere İş Hukuku Eğitimi verdirme zorunluluğu getirilmek yerinde olacaktır. 

Hukuk alanını oluşturan hakları savunduğu sürece değerini yerine getiren bir alan olur. Yin-Yang teorisinde tanımlanan zıtlık dünyası hakkı ve haksızlığı içinde barındırırken haksızlığa karşı baş kaldırmak yalnızca mağdur olanların değil insan olan herkesin sorumluluğudur. Bu bağlamda endüstriyel dünyada yaşayan bizlerin kendimizi yahut mağdur olan başka işçileri savunabilmesi için iş hukuku eğitiminin yaygınlaştırılması elzem bir ihtiyaçtır.

İş hukuku eğitimi ne zaman başlıyor?

Eğitimler iki haftada bir başlamakta ve uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmaktadır.

Yazar: Medine Yokuş

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı
İlgili Eğitim
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!