Close
Mobil Menu Bars

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nedir? Neden Gereklidir?

09 Aralık 2019, 2639 defa okundu.
İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nedir? Neden Gereklidir?
İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, iş sağlığı ve güvenliği amaçları, iş sağlığı ve güvenliği alanları, sertifika,

İş sağlığı ve güvenliği, bir işin yapılması sırasında şartlara bağlı olarak işçilerin etkilenebilecekleri mesleki risklerin ortadan kaldırılması ve işçi sağlığının ön planda tutularak gerekli önlemlerin alınması ile ilgilenen çalışma alanıdır. İş süreci devam ederken en önemli şey işçi sağlığıdır. Bir şirketin gerçekleştirdiği çalışma faaliyetlerinde yer alan ve bu faaliyetlerden etkilenen işçilerin, gerekli önlemlerin alındığı ortamlarda görevlerini yapmaları önemlidir.

Önlemler alınarak koşullar bu önlemlere göre hazırlanmalıdır. Böylece iş sağlığı ve güvenliği sağlanarak istenmeyen iş kazalarının önüne geçilebilir. Bu alanda gerekli önlemleri almanın yanında işçileri iş güvenliği ile ilgili bilgilendirmekte önemlidir. Alınacak önlemleri tespit edebilecek ve bu alanda işçileri bilgilendirebilecek donanıma sahip insanlara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca yönelik olarak düzenlenen eğitimler sonucunda başarılı olan kişilere iş sağlığı ve güvenliği sertifikası verilmektedir.

Bu sertifika sayesinde eğitimli kişiler, iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkin olduklarını kanıtlayarak görev alabilmektedirler. Sertifika, bu yetkinliği kanıtlayabilmek ve bu alanda çalışabilmek için gereklidir. İnsan sağlığının ön planda tutulduğu bu önemli alanda konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerle çalışmak çok önemlidir. Bu sertifikaya sahip kişiler, işçiler için hangi koşulların tehlikeli olduğunu bilerek çalışma alanlarının düzenlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olurlar.

İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, iş sağlığı ve güvenliği amaçları, iş sağlığı ve güvenliği alanları, sertifika,

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanının Amaçları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacını çalışanların güvenliğini sağlamak oluşturur. İş kazalarını önlemek ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek en önemli amaçlardır. İşçilerin bir işe başlamadan önceki sağlık durumları nasılsa iş bittiğinde de aynı şekilde sağlıklı olmalarını sağlamak hedeflenir. Her iş dalı için alınacak tedbirler farklıdır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, sadece tehlikeli ya da ağır işlerde çalışan işçiler için değil her türlü iş sahasında görev yapan kişilerin iş güvenliğini sağlamaktadır. İş hayatının her alanında insan sağlığını korumayı ve uygun çalışma ortamlarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İş güvenliği ve sağlığı çalışmaları işçi sağlığını koruyarak üretim güvenliğini sağlamayı da amaçlar. Bir iş yerinde iş güvenliğini sağlayarak üretim güvenliği de sağlanmış olur. Bu sayede üretimin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. İşçilerin kendini güvende hissederek çalışmaları iş verimini arttırır. Hem işçi sağlığı korunmuş hem de işin verimliliği arttırılmış olur. Bu açıdan da iş güvenliği son derece etkilidir.

İşletmenin güvenliği de bir diğer amaç olarak karşımıza çıkar. Bir iş yerinde alınacak doğru tedbirler ile birlikte sağlıksız ve güvenliksiz çalışma ortamlarından doğabilecek makine kazalarının önüne geçilebilir. Makinelerin arızalanması, patlamalar yaşanması, yangın gibi korkunç durumlarla karşılaşılmasının engellenmesi ile işçi güvenliğinin yanı sıra işletmenin de güvenliği sağlanmış olur.

Bu amaçlar göz önünde bulundurulduğunda iş güvenliği ve sağlığı alanının çok yönlü çalışmalar gerektirdiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında da sosyoloji, psikoloji, fizik, ergonomi gibi pek çok farklı disiplinden de yararlanmak gerekmektedir. Çalışma alanının geniş olması nedeniyle tüm iş kollarını kapsamına almaktadır. Bu nedenle alanında uzman, iyi eğitim almış, aldığı eğitimleri sertifikalarla kanıtlayabilen nitelikli kişiler ön plana çıkmaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hangi Alanları Kapsar?

iş sağlığı ve güvenliği amaçları, iş sağlığı ve güvenliği alanları, sertifika,

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. İş sürecinin içinde yer alan iş veren ve işçiler, iş kanunlarını belirleyen devlet önemli aktörler olarak öne çıkmaktadır. Tüm bu aktörlerin birbirleri ile olan kanuni temeldeki ilişkileri ve genel kurallar da bu alanın içinde yer almaktadır.

 • İşverenin bu alandaki sorumlulukları
 • İşçilerin bu alandaki sorumlulukları
 • Devletin bu alandaki sorumlulukları
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurullar ve kurulların sorumluluk alanları
 • İşyerlerindeki sağlık birimleri, iş yeri hekimliği ve bu birimlerin sorumluluk alanları
 • Çocuk işçilerin korunması ile ilgili yükümlülükler

Genel hatlarıyla iş sağlığı ve güvenliği alanının ilgilendiği ve düzenlediği konular bu şekildedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye'deki Gelişimi

Avrupa’yı önemli şekilde etkileyen sanayi devriminin Osmanlı Devleti içerisinde karşılık bulmaması iş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmelerin diğer ülkelere göre daha geç başlamasına neden olmuştur. Buna rağmen Cumhuriyet döneminden önce Tanzimat süreci içerisinde bazı uygulamalar görülmektedir. Bu dönemde çalışma düzeninin usta – çırak ilişkisi üzerinden devam etmesi nedeniyle işçilerin karşılaşabileceği tehlikeli durumlar, her işletmenin kendi içinde aldığı önlemler oranında ilgi görmektedir. Genellikle alınan önlemler oldukça kapsamsız ve edinilen tecrübelere göre şekillenmektedir. Bir ustanın çırağına işi iyi öğretmesi ile çalışanın karşılaşacağı kötü durumların aza indirileceği düşünülmektedir.

 • Bu dönemde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 1865 tarihli “Dilaver Paşa Nizamnamesi” ilk düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düzenleme Ereğli kömür havzasında uygulanmıştır. İşçilerin günlük çalışma saatleri, çalışma saatleri dışında dinlenme süreleri verilmesi, işçilerin barınma koşulları ve ücretlerin düzenli olarak ödenmesi ile ilgili yüze yakın maddeyi içermektedir. 1869 yılında ise “Maadin Nizamnamesi” ile birlikte önceki nizamnamenin eksikleri giderilmeye çalışılmıştır.
 • Osmanlı Devleti’nde batılılaşma çalışmalarının bir yansıması olarak ortaya çıkan ilk medeni kanun Mecelle’ de, işverenin kusuruna bağlı olarak işçinin zarara uğraması durumunda, işverene bu zararı tazmin etme yükümlülüğü getirilmiştir.
 • 1921 yılında kabul edilen 151 sayılı kanun ile madenlerde 18 yaşından küçük işçilerin çalıştırılması yasaklanmıştır. Günlük çalışma saatleri 8 saat olarak belirlenmiştir.
 • 1923 tarihinde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresinde işçi hakları ile ilgili kararlar alınmış, 1924’ de “Hafta Tatili Kanunu” ve 1925’ de “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. 1926 yılında ise “Borçlar Kanunu” ile işverenlerin işçilerin uğrayabileceği zararlara karşı önlem almaları gerektiği aksi taktirde işçilerin gördüğü zararı tazmin edecekleri kabul edilmiştir.
 • 1930 yılına gelindiğinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler genişlemiştir. Bu yıl kabul edilen “Hıfzıssıhha Kanunu” ile kadın ve çocuk işçilerin korunması, 50’ den fazla işçi çalıştıran işletmelerde hekim bulundurma zorunluluğu, daha büyük işletmelerde ise revir ya da hastane kurulması gibi düzenlemeler getirilmiştir.
 • Türkiye’ de iş hayatını düzenlemek için oluşturulan ilk iş kanunu 1936 yılında “3008 sayılı iş kanunu” ile gerçekleşmiştir. Daha sonra bu kanunun uygulanması için çok sayıda tüzük düzenlemesi yapılmıştır. 2003 yılında “4857 sayılı İş Kanunu” çıkarılarak AB’ ye uyum sürecine de paralel olarak pek çok düzenleme yapılmıştır. Son düzenleme olarak 2012 yılında “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kabul edilmiştir. Bu kanunla beraber 4857 sayılı kanuna ait maddelerde düzenlemeler ve çıkarmalar yapılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, iş sağlığı ve güvenliği amaçları, iş sağlığı ve güvenliği alanları,

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmak ve eğitim almak isterseniz, Enstitü tarafından verilen ücretsiz Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almanız faydalı olacak. Eğitim sayesinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olarak iş süreçlerinde riskleri belirlerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Önlemlerin hangi öncelik sırasına göre alınması gerektiğini hesaplayabilecek bilgilere sahip olabilirsiniz. Eğitimi alabilmek için internet bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon yardımıyla kayıt olabilirsiniz. Canlı yapılan derslerin bir avantajı olarak anlayamadığınız konuları doğrudan eğitimcilere sorarak bilgilendirme alabilirsiniz. Kurs sonunda yapılan değerlendirme sınavını başarı ile tamamladıktan sonra size verilecek olan sertifika ile bu alandaki uzmanlığınızı kanıtlayabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Gerekli midir?

Eğer bu alanda görev yapmak ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız sertifika sahibi olmak sizi diğer adayların önüne taşıyacaktır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği sertifikası oldukça önemlidir.Bu sertifika sayesinde eğitimli kişiler, iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkin olduklarını kanıtlayarak görev alabilmektedirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Onaylı mı?

Evet. Sertifika, bu yetkinliği kanıtlayabilmek ve bu alanda çalışabilmek için gereklidir. Eğitim sonunda elde edeceğiniz sertifika Enstitü tarafından onaylı ve damgalı bir şekilde tarafınıza gönderilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşletmelerin İhtiyaçları Ne Durumda?

İş ve çalışma alanında sektörlerin çeşitlenmesi ile birlikte her geçen gün farklı alanlarda ihtiyaçlar doğmaktadır. Bu alandaki gelişmeler de işletmelerin alanında uzman iş güvenliği uzmanlarına olan ihtiyaçlarını arttırmaktadır.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!