Close
Mobil Menu Bars

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Kimler Alabilir?

13 Aralık 2019, 4834 defa okundu.
İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Kimler Alabilir?
iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı,

İş sağlığı ve güvenliği yapılan iş nedeniyle meydana gelen her türlü uzun ve kısa vadeli sağlık problemlerini ortadan kaldırmayı amaç edinen bir disiplindir. İş süreci devam ederken en önemli olay işçinin sağlığıdır. Ülkemizde iş sağlığı, yalnızca iş anında oluşabilecek problemler olarak algılanmaktayken dünyada bu durum daha farklıdır. Dünyada bu kavram ister ücretli ister ücretsiz olsun yapılan tüm işleri kapsayan daha genel kavramı ifade etmektedir.

Tedbir almak her zaman için hazırlıklı olma durumudur. İş sağlığı ve güvenliği içinde gerekli tedbirlerin alınması ve istenmeyen her türlü olumsuz olayların önüne geçilmesi hedeflenir. Bu alanda gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra çalışanlara da bu alanda gerekli bilgilerin verilmesi de çok önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alarak çalışma hayatında yer alan tüm bireyler bilinçlendirilmelidir. Bu durum önemli bir ihtiyacı da doğurmaktadır. Bu alanda nitelikli eleman yetiştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde 2012 yılında yayınlanan 6631 sayılı Kanun ile bu alan iş sağlığı ve güvenliği olarak tanınmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Amacı

iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı,

İş sağlığı ve güvenliği bölümü amacı işçinin güvenliğini sağlamayı hedef edinmektir. Bu konuda kursiyerlerine sağlıklı ve güvenli çalışacakları bir ortam hazırlama hakkında bilgi vermeyi hedefler. İşçileri, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruma ve bu alanlardaki riski en düşük seviyeye indirme hakkında bilinçlendirmeyi hedefler. Aynı zamanda güvenli çalışma ortamları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Çalışanların, çalışmaya başlamadan önceki sağlık durumları ve güvenliği nasılsa çalışma bittikten sonra da aynı sağlık ve güvenlik durumunda olmaları gerekmektedir. Bu alan sadece çok tehlikeli ya da orta derecede tehlikeli çalışma ortamları için geçerli değildir. Daha geneli kapsayarak bütün iş sahalarında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için geçerlidir. Temel gayesi çalışma hayatının her alanında insan sağlığının ve güvenliğinin korunması ve uygun ortamların yaratılmasını sağlamaktır.

Çalışanların can güvenliğini sağlayarak ana amacını gerçekleştirir. İşçilerin kazalara ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak sağlık ve güvenlikleri sağlanır. Üretim güvenliğini sağlamak ise ikinci amacıdır. Bir çalışma ortamında üretim güvenliğinin sağlanması verimin artmasını sağlayacağından ekonomik olarak önemlidir. İşletme güvenliğini sağlamak ise diğer amaçlarından biridir.

İş yerinde tedbir alınarak, güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından doğabilecek her türlü durum ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur. İş sağlığı ve güvenliği çok yönlü bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu da birçok disiplinin birbiri ile ortak çalışmalar sergilemesini sağlar. Tıp, sosyoloji, psikoloji, iktisat, işletme vb. disiplinlerden yararlanılır. Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yukarıda bahsedilen bilgileri kursiyerlerine vermeyi hedefleyerek onları bu olay hakkında bilinçlenmelerini sağlamaktır.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası Almalıdır?

 • Kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes
 • İlgili bölümde okuyanlar
 • Teknikerler, teknisyenler
 • Mimarlar
 • Mühendisler
 • Departman yöneticileri
 • Tüm çalışanlar bu alanda temel eğitim almalıdır.

iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ders İçeriği Nedir?

 • İş sağlığı ve güvenliği nedir?
 • İş sağlığı ve güvenliğinin amacı
 • İş kazası
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni
 • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği
 • Meslek hastalığı
 • Genel sağlık
 • Acil durumlar
 • İş Hijyeni
 • Risk Yönetimi

Yukarıda verilen dersler genel olarak eğitimin içeriğini belirmektedir. Eğitimin alındığı yere göre içerik farklılık gösterebilir.

Bu Eğitim Neden Önemlidir?

Can güvenliği ve sağlık açısından önem taşımaktadır. Çalışma ortamında can güvenliği ve sağlığını öncelik haline getirmek zorunluluktur. İnsan merkezli yaklaşım gerekmektedir. İş yerinde oluşabilecek herhangi bir yaralanma, meslek hastalığı, acil bir durum, organ kabı vb. riskler ortaya çıkabilmektedir. Amaç bu riskleri minimum seviyeye indirmek ya da ortadan kaldırmaktır. Bu eğitim işletmeler için önem taşır. Bir işletmenin en önemli sermayesi insandır, çalışanlarıdır.

İş yerinde oluşabilecek bir risk ve olumsuzluk işletme için verim düşüklüğüne yol açmaktadır. Bu durum ekonomik olarak da zorlar. Aynı zamanda çalışan için de büyük problemler doğurur. Bu eğitim sayesinde, tüm işletmelerde çalışma esnasında oluşabilecek tüm olumsuzlukların, kazaların ve sorunların önüne geçilebilmesi ve en az seviyeye inmesi için nitelik kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim ile çalışanların ve işletmelerin problem yaşama ihtimalleri ortadan kaldırılır. Genel olarak bu eğitim insanı ve işletmeyi kurtaran bir eğitimdir.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş güvenliği uzmanı; bakanlık ve ilgili kuruluşlarda çalışma hayatını denetleyen müfettişler olabilir. Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık eğitimi fakültelerinden mezun olan kişiler de iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Üniversitelerde bulunan iş sağlığı ve güvenliği bölümünün lisans veya ön lisans mezunları da olabilmektedir. Teknik öğretmenler de olabilmektedir. Ayrıca kimyager, fizikçi ve biyolog unvanına sahip olan kişiler iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmektedir.

İş Güvenliği Sertifikası ve Faydaları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası çalışan herkesin alması gereken bir sertifikadır. Özellikle patron, yönetici, işveren iseniz bu sertifikayı almak çok önemlidir. İşveren bilinçlendikçe çalışanını da bilinçlendirir. İş yerinde gerekli sağlık ve güvenlik ortamının oluşması için çaba sarf eder. Çalışanlarının da bu alanda bilinçlenmesini sağlar. Bu sertifikaya sahip olan kişiler güvenli ve sağlıklı bir ortamda nasıl çalışılacağını ve bu koşullarda nasıl davranacağını öğrenir.

iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası,

Bu sertifikayı alarak bu alanda temel ve gerekli bilgiler hakkında bilgi sahibi olursunuz. Genel sağlık kavramından, meslek hastalıklarına kadar bilgiyi öğrenebilirsiniz. Bu durumlarda nasıl davranılması gerektiğini öğrenirsiniz. Çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli bir ortam olması için neler yapılması gerektiğini öğrenirsiniz.

İş kazalarına neden olacak konular nedir ve bu durumlar karşısında neler yapmanız gerektiğinin bilincinde olursunuz. Bu sertifika sayesinde çalışma ortamında meydana gelebilecek tehlikeler hakkında bilgi sahibi olursunuz. Önceden tedbirinizi alarak bu tehlikelerin önüne geçersiniz. Herhangi bir olumsuz ve tatsız durumun yaşanmamasını sağlarsınız. Aynı zamanda acil durumlarda nasıl davranılması gerektiğinin de bilincinde olursunuz.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olursunuz. Ülkemizin bu konu hakkında hangi seviyede olduğu dünyada bu alanda hangi çalışmalar yapıldığının bilgisini edinirsiniz. Karşılaştırmalı olarak yorumlama yapabilirsiniz. Bu sayede kendiniz ve iş yeriniz için gerekli hangi adımları atmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Çalışma ortamında oluşabilecek herhangi bir olumsuz durum karşısında nasıl hareket edebileceğinizi öğrenirsiniz. Risk yönetimi hakkında bilgi sahibi olursunuz.

Enstitü Online Sertifika İmkanı

Enstitü'nün vermiş olduğu online eğitimler arasındayer alan de “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Bilgilendirme)” eğitimi uzmanlık eğitimi değildir. Bu eğitim iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgileri veren bir eğitimdir. Yöneticileri ve çalışanları bilgilendirme özelliği taşır. Bu sayede eğitimi alanlar çalışma ortamında karşılaşılan olumsuzluklar karşısında bilinçli hareket ederler. Olumsuzlukları tanımayı, bunlara karşı tedbirler almayı ve bunlarla karşılaştıklarında nasıl yönetecekleri konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlar.

Online eğitim için internet bağlantınız ve akıllı telefon, tablet veya bilgisayara ihtiyacınız bulunmaktadır. Eğitime yeterli sayıda katılım sağlandığında dersler canlı olarak işlenmektedir. Yeterli katılım sağlanmazsa kayıt videolar ile ders işlenmektedir. Eğitimin süresi 7 gündür. Eğitim sona erdiğinde sınav olunur. Sınavda başarı notunu yakalayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanır. Bu sertifika sayesinde riskleri belirlerken nelerin dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz. Risk belirleyerek, risklerin olma olasılıklarını hesaplamayı ve değerlendirmeyi öğreneceksiniz. Kişisel bakış açınızı da katarak güvenli ortamlar oluşturmayı öğreneceksiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nedir?

Çalışma ortamında iş nedeniyle her türlü sağlık problemi meydana gelebilir. Bu sorunu aşmak için de tedbirlerin alınması ve istenmeyen olumsuz olayların önüne geçilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra çalışanların da bilinçlenmesi amacı ile verilen sertifikaya denir.

Sertifikayı Kimler Alabilir?

Bu sertifikayı kendisini bu alanda bilinçlendirmek isteyenler, teknisyenler ve teknikerler alabilir. Mühendis ve mimarlar da bu sertifikayı alabilmektedir. İşletme sahipleri, yöneticiler bu sertifikayı alabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

Bu sertifikayı alan kişiler güvenli ve sağlıklı bir yerde çalışma ortamı oluşturma bilincinde olur. Çalışma ortamında karşılaşılan problemler karşısında neler yapılması gerektiğini ve problemleri en aza indirgemeyi öğretir. Kısacası bu alan için gerekli temel bilgilerin öğretilmesinde faydalı olur.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!