Close
Mobil Menu Bars

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

10 Mart 2020, 1872 defa okundu.
İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?
iş güvenliği uzmanı, eğitim, işletme, işveren, bakanlık

İş güvenliği uzmanı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetki verilen, iş güvenliği uzmanlık belgesi bulunan, bakanlık ve ilgili kurumların çalışma şeklini denetleyen, meslek ile ilgili bölümlerden mezun kişilere verilen addır. Çalışma sahasının çeşitliliği nedeni ile, her geçen gün ilgi gören bir meslek haline gelmiştir. İş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusu hemen hemen herkesin mesleği tanıma sürecinde cevabını aradığı bir sorudur. İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden mezun olan lisans veya ön lisans öğrencileri, fizik, kimya, biyoloji gibi bölümlerden mezun olan kişiler, mühendislik veya mimarlık mezunları ve bakanlık veya ilgili kuruluşlarda çalışma şeklini denetleyen müfettişler, iş güvenliği uzmanı olabilir. Bu süreçte öncelikli olarak, bakanlıkların yetki verdiği eğitim kurumlarında uygulanan eğitimlere katılmak ve belge alma hakkını elde etmek gerekir. ÖSYM tarafından uygulanan sınavdan başarılı olan kişiler iş güvenliği uzmanı belgesini alabilirler.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlukları Nelerdir?

iş güvenliği uzmanı, eğitim, işletme, işveren, bakanlık

İş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusunu yanıtladıktan sonra iş güvenliği uzmanı ve sorumluluklarını inceleyelim.

 •  İş güvenliği uzmanı görevini yerine getirirken, işin normal işleyişini mümkün olduğunca aksatmamalıdır. İşletmede verimli bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmalıdır. İşverenin ve işletmenin meslek sırları, ticari durumları ile alakalı gizli tutulması gereken bilgileri, işletme dışına çıkarmamakla yükümlüdür.
 • İş güvenliği uzmanı, iş güvenliği görevinin aksamaması için, hizmet verdiği işverene karşı sorumluluk taşımalıdır.
 • Çalışanın personelin ölümü veya maluliyetiyle neticelenen, vücut bütünlüğünün bozulmasına sebep olan iş kazaları olması sonucunda, ihmali bulunan iş güvenliği uzmanına ait yetki belgesi geçerliliği altı ay askıya alınır. İhmalin kesinleşmesi yargı kararı ve malullüğün belirlenmesinde “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.”
 • İş güvenliği uzmanı, çalışmakta olduğu işletmede meydana gelen çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri, işyeri doktoru ile oluşan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer tüm konuları onaylı deftere yazar.

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süresi Nasıldır?

İş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusu araştırılırken en çok merak edilen detayların başında çalışma süreleri gelmektedir.

iş güvenliği uzmanı, eğitim, işletme, işveren, bakanlık

 • 10 kişiden az çalışan sayısına sahip, düşük tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde çalışan başına senede en az 60 dakikadır.
 • Düşük tehlikeli sınıfta bulunan çalışan başına ayrılan süre ayda en az 10 dakikadır.
 • İşletmeler arasında tehlikeli sınıfta bulunanlarda, çalışan başına ayrılan süre ayda en az 20 dakikadır.
 • Fazla tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde, çalışan başına ayrılan süre ayda en az 40 dakikadır.
 • Düşük tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde, her 1000 çalışanı kapsayacak tam gün çalışması belirlenen, en az bir iş güvenliği uzmanı bulundurulur. İşletmede çalışan rakamının 1000 sayısının tam katlarından çok olduğu durumlarda, arda kalan çalışan sayısı göz önüne alınarak, birinci fıkrada değinilen özelliklere uygun iş güvenliği uzmanı ilave olarak bulundurulur.
 • Tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde, 500 çalışan personel için tam gün bulunacak en az bir iş güvenliği uzmanı görev alır. Çalışan personel sayısının 500 kişi sayısının tam katlarından yüksek olması durumunda arda kalan çalışan sayısı göz önüne alınarak, birinci fıkrada değinilen özelliklere uygun iş güvenliği uzmanı ilave olarak bulundurulur.
 •  Fazla tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde her 250 çalışan personel için tam gün görev alacak en az bir iş güvenliği uzmanına görev verilir. Çalışan personel sayısının 250 kişi sayısının tam katlarından çok olması durumunda, arda kalan çalışan sayısı göz önüne alınarak birinci fıkrada değinilen özelliklere uygun iş güvenliği uzmanı ilave olarak göreve alınır.
 • İş güvenliği uzmanı, işletme ile karşılıklı yapılan sözleşmede belirtilen süre boyunca iş yerinde hizmet verir. Birden fazla işletme ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapılması durumunda, işletmeler arasında yol süresi belirlenir ve bu süreler haftalık kanuni çalışma süresinden indirilir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Nasıl Alınır?

Bakanlık tarafından belirlenen eğitim programları iki bölümden meydana gelir. Bunlar; teorik ve uygulamalıdır. Teorik eğitimin süresi 180 saatten az olamaz. Uygulama eğitimi 40 saatten az olamaz. Toplamda uygulanan eğitim 220 saatin altında olamaz. Teorik eğitim uzaktan en fazla yarısı olacak şekilde verilebilir. Uyulama eğitimleri ise ancak iş güvenliği uzmanı çalışan işletmelerde yapılabilir. İş güvenliği uzmanı nasıl olunur, eğitim nasıl alınır sorusunu akıllara getiriyor. İş güvenliği uzmanı eğitimi, gereken donanıma sahip, Bakanlık tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilebilir. Bu kuruluşlar, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerini uygulayan işletmeler tarafından kurulan kurumlardır. Enstitü online eğitimler arasında yer alan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimini tamamlayan iş güvenliği uzmanı adayının sınavı Bakanlık tarafından yapılır. İlk sınavda başarılı olamayan, bir sınava daha girme hakkına sahiptir. İkisinden de başarısız olursa yeniden eğitim programına katılması gerekir. Sınavdan 100 puan üzerinden 70 puana ulaşan adaylar başarılı kabul edilir.

İş Güvenliği Uzmanlığının Yetki Alanları

iş güvenliği uzmanı, eğitim, işletme, işveren, bakanlık

İş güvenliği uzmanı nasıl olunur, yetkileri nelerle sınırlıdır, merak edilen bir diğer önemli husustur. İş güvenliği uzmanının yetkilerini inceleyelim.

 • İşletmeye yazılı olarak iletilen, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulanması gereken tedbirlerden hayati tehlikesi olanları, iş güvenliği uzmanının belirlemesi ve makul bir zaman içinde  işveren tarafından oluşturulması durumunda, bu durumu iş yerinin bağlı olduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
 •  İşletmede belirlenen, hayati tehlikenin çok önemli ve önlenemez olması ve bu durumun acil müdahaleye başvurmaya ihtiyaç olması halinde, işin durdurulması için işverenle görüşme yapmak.
 • Görevi üzerine iş yerinin bütün iş akışı içinde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve derinlemesine araştırma yapmak, gereken bilgi ve belgeleri elde etmek ve çalışanlarla görüşmeler yapmak.
 •  Kendi sorumluklarını kapsayan konularda işverenin bilgisi olması şartı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işletmenin iç düzenlemelerine uyacak şekilde iş birliğinde bulunmak.
 • İş güvenliği uzmanı, tam süreli iş sözleşmesine bağlı ise, çalıştıkları işletme ile ilgili mesleki gelişimlerini arttırmaya yönelik eğitim, seminer organizasyonlarında bulunma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda bulunduğu sürelerden bir sene içinde toplam beş iş günü çalışma süresi sayılır ve bu süreler nedeniyle iş güvenliği uzmanın hak edişinden kesinti yapılamaz.

Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden mezun olan lisans veya ön lisans öğrencilerinin yanı sıra farkı bölümlerden mezun olanlar da bu alanda çalışabilir. Bu bölümler şöyledir. Fizik, kimya, biyoloji gibi bölümlerden mezun olan kişiler, mühendislik veya mimarlık mezunları ve bakanlık veya ilgili kuruluşlarda çalışma şeklini denetleyen müfettişler, iş güvenliği uzmanı olabilir.

İş güvenliği eğitim programı nasıl uygulanır?

Bakanlık tarafından belirlenen eğitim programları iki bölümden meydana gelir. Bunlar; teorik ve uygulamalıdır. Teorik eğitimin süresi 180 saatten az, uygulama eğitimi 40 saatten az toplamda eğitim 220 saatten az olamaz. Uyulama eğitimleri ancak iş güvenliği uzmanı çalışan işletmelerde yapılabilir.

İş güvenliği uzmanı sınavı başarı kriteri nedir?

İlk sınavda başarılı olamayan, bir sınava daha girme hakkına sahiptir. İkisinden de başarısız olursa yeniden eğitim programına katılması gerekir. Sınavdan 100 puan üzerinden 70 puana ulaşan adaylar başarılı kabul edilir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!