Close
Mobil Menu Bars

İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitimin Rolü

09 Eylül 2019, 1426 defa okundu.
İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitimin Rolü
insan kaynakları, insan kaynakları yönetimi,  kurum içi eğitim, kurum dışı eğitim, online eğitimler, formal eğitim, informal eğitim, eğitim,

Küçükten büyüğe beşikten mezara eğitim hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Bazen edinilen tecrübelerin bir yansıması bazen öğretilenlerin aktarılması şeklinde bilgi, beceri alımı olarak gerçekleşebilir. Gelişen teknoloji ile birlikte gelen yeniliklere ayak uydurma zorunluluğu eğitimin rolünün ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Eğitimin Rolü

Eğitim beşeri sermaye olarak adlandırılan insan kaynaklarının yönetimi aşamasının olmazsa olmazları arasındaki yerini almıştır. Eğitim hayat boyu eğitim olarak ele alındığında ki öyledir bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte bazen kendiliğinden informal olarak gelişir bazen ise öğreticiler sayesinde formal olarak geliştirilir. Her yaştan insan kişisel gelişimleri noktasında informal ya da formal olarak yönetilmesi gereken bu sürece otomatikman dahil olurlar. Doğal olarak insan kaynaklarının yönetilmesi ve bu süreçte eğitimin rolü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Yönetilmesi    

İnsan kaynakları ülkemiz gibi insan kaynakları bakımından oldukça zengin ülkelerde son derece büyük bir öneme sahiptir. Bu önem kaynağın yönetilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. 

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

İnsan kaynakları yönetimini nitelikli insan, çalışanın gücünü ortaya çıkarma, işe alma ve işten çıkarma süreçlerini takip etme, kaynakların verimli kullanımını sağlama, fırsat eşitliğine dayalı çalışma ortamı yaratma, etkin bir performans yönetim sistemi uygulama, maaş ve terfi gibi diğer özlük işlerini yerine getirme olarak tanımlamak mümkündür. 

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere insan kaynakları yönetimi sürecinde bir rol model sergileyen insan aynı zamanda sürecin gerçekleştiricisidir. Her alanda olduğu gibi burada da eğitimin rolü kendini göstermektedir. Zira insan kaynakları yönetimi sürecinde gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilecek olan unsurların da birer eğitim ürünü olduğu ortadadır. Eğitim gerek formal olsun gerekse informal olsun belli başlı bazı araç ve gereçlerle birlikte kullanıldığında etkinliğini daha da arttırmaktadır. Yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarımı kalıcılık ve ileride kullanılabilirlik açısından eğitimin rolü her alanda olduğu gibi burada da önemini bir kez daha göstermektedir. 

İnsan kaynakları yönetimi sürecine dahil olan insanlar, yeniliklere hakim olmak ve daha da önemlisi kendilerini geliştirme yönünde hareket ederek eğitim uygulamalarının oluşmasını ve bunun sürekliliğini sağlayabilirler. İnsan kaynakları yönetim sürecinde yönetim seviyesinden en alt seviyeye kadar bütün pozisyonlarda yer alanlar, eğitimin rolü kapsamında kurum içi ve kurum dışı değişik eğitim uygulamalarına tabi olabilirler.

Kurum İçi Eğitim Uygulamaları 

Kurum içi eğitime hizmet içi eğitim de denilmektedir. Kurum içerisinde bulunan eğitim birimleri tarafından yazılı ve görsel olarak hazırlanan ders materyalleri ile verilecek bu eğitimler çalışanların çalışma alanlarına yönelik gelişimlerini, bilgi ve becerilerini arttıracaktır. 

Kurum içi eğitimler nelerdir?

Kurum içi eğitim kapsamında iş başında işi gösterme, yetkiyi tek elde tutmak yerine devretme, yazılı ve görsel materyallerle sunum düzenleyip anlatma, sorumluluk kontrolü yapma, çalışma birimi değişimleri gibi uygulamalar ile eğitimler gerçekleştirilir.
Eğitimin rolünün bu şekilde ortaya çıkarılması aynı zamanda kurum kültürünün çalışanlarca benimsenerek, geleceğe aktarılmasını sağlayacaktır.

Kurum Dışı Eğitim Uygulamaları 

Eğitimin rolü kapsamında kurum içi eğitim kadar kurum dışı eğitimin de önemi yadsınamaz bir gerçektir. Gelişen teknoloji ile birlikte çağın gereklerine ayak uydurmak, işletmeler ve kurumlar ile çalışanları için bir zaruret haline gelmiştir. Kurum içi eğitimlerin yetersizliği kurum dışı eğitim uygulamalarının ihtiyacını ve önemini doğurmuştur.

Kurum dışı eğitimler açık oturum, paneller, seminer ve kurslar, online eğitimler, benzer işletmeleri ziyaret, eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dışı gezileri gibi eylem ve etkinlikler ile kurum dışı eğitim uygulamaları oluşturulabilir. Özellikle nüfusu hızla artan dünyamızda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte online eğitimler çok popüler hale gelmiştir.

Kurum dışı eğitim uygulamalarına ulaşmak ve bunu en ekonomik hale getirmek artık mümkündür. Bu eğitimler hem zamandan tasarrufu hem de mali yönden tasarrufu bizlere sunmaktadır. Bahsedilen kurum dışı eğitim uygulamaları da kurum içi eğitim uygulamaları gibi insan kaynakları yönetiminde eğitimin rolünün ne kadar etkin olduğunu ortaya koymaktadır.

İnsan kaynakları üzerine eğitimler nereden alınır?

İstanbul İşletme Enstitüsü ücretsiz eğitim üzerine faaliyet gösteren kurumların başında gelmektedir. Sizde gerek insan kaynakları eğitimleri gerek iş hayatı eğitimleri için buradan farklı eğitimlere ulaşabilir ve başarılı olduğunuzda ise sertifika sahibi olabilirsiniz.
İnsan kaynakları yönetiminde eğitimin rolü dahilinde özellikle değerlendirilebilecek uygulamalardan online eğitimler ücretsiz olarak sağlanabilmekte ve zamanın değerini ortaya koymaktadır. Kurum dışı olduğu kadar kurum içi eğitim uygulamaları olarak da bu şekilde değerlendirilebilir. 

Yazar: Kadir Kafadar
 

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!