Published on: 30 Nisan 2019 Konuk Yazar 0 Yorum
Okuma Sayısı : 698

En bilinen anlamı ile iletişim kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi ve haber alışverişidir. Çeşitli araçlarla oluşturduğumuz bilgi ağlarıyla da iletişimi sağlayabiliriz. En basit tabiriyle karşılıklı olarak birbirimizi anlama ve kendimizi ifade etme biçimimize, iletişim diyebiliriz. İletişimin sağlıklı olması ve amacına ulaşması durumuna ise etkili iletişim denir.

Etkili İletişim Kurmanın Yolları

Etkili iletişim kurabilmek için bazı becerilere sahip olmamız gerekir. İnsanoğlu tarih boyunca iletişimin birçok türünü deneyerek duman, kuş ve ıslık gibi geçmişten günümüze dek gerek haber almak gerekse kendini ifade etmek için çeşitli şekillerde bağ kurmuştur. İnsan var olduğu sürece iletişim kaçınılmazdır. Bu durum toplumsal yapının temeli ve sosyal bir gerekliliktir. İnsanların kendilerini ifade etme biçimleri farklılık gösterse de özünde kendini anlatma ihtiyacı vardır. Kendini tanıyan ve özelliklerinin farkında olan insan sosyal açıdan uyumludur, daha kolay anlar ve algılar.

 Etkili ve Sağlıklı Bir İletişim İçin Gerekenler

 • Hoşgörülü olmak
 • Karşımızdakini dinlemek
 • Empati kurmak
 • Önyargılarımızdan arınmış   olmak
 • Olumlu ve olumsuz eleştirilere açık olmak
 • Beden dili, göz teması, ses ayarı ve hitap şekline dikkat etmek gerekir.

Etkili iletişim kurmak, aynı zamanda iyi bir dinleyici olmayı gerektirir. Kendimizi ifade etmenin yahut bir problemi çözmenin en iyi yollarından biri, duruma ve konuya hâkim olmaktır. Yani doğru bir biçimde anlarsak kendimizi daha iyi ifade ederiz, olaylara ve kişilere olan yaklaşımlarımız daha sağlıklı ve adil olur. Bunun için bizimle iletişim kurmaya çalışan kişileri hoşgörülü, saygılı ve dikkatli bir şekilde, mümkün olduğunca anlayarak dinlemeliyiz. Karşımızdakini doğru şekilde anlayabilmek, özellikle de iş hayatında başarı ve etkili konuşma - dinleme yapabilmek için iyi birer dinleyici olmamız gerekir.

İyi Bir Dinleyicin Özellikleri

 • Konuşan kişinin sözünü kesmeden dinler.
 • Dinlerken vereceği cevaba odaklı dinlemez.
 • Göz teması kurar ve önemsediğini gösterir.
 • En baştan sonuca ulaşmaya çalışmaz.
 • Başka bir iş ile meşgul olmaz.
 • Karşısındaki insana saygı gösterir.
 • Karşısındaki kişi ile empati kurmaya çalışır.

Kendini ifade etmek kadar dinlemek de önemli ve zordur. Etkili iletişim kurmak başlı başına sabır ve zaman işidir. Anlatma ihtiyacının sadece bizim için gerekli bir şey olmadığını, etrafımızda bizimle birlikte var olan her kişinin aynı oranda anlatma ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurmamız, bizim için artı bir durum oluşturacaktır.

İletişim Kurarken Yaptığımız Hatalar

 • Kendi sorunlarımızla karşılık vermek
 • Nutuk Çekmek, öğüt vermek
 • Tenkit etmek, yüksek tonda konuşmak
 • Acımazca eleştirmek
 • Konuyu farklı noktalara taşımak
 • Bütünden kopmak
 • Suçlayıcı bir dil kullanmak
 • Alaycı bakmak
 • Yargılayıcı olmak

Zaman zaman hepimiz iletişimde bu kazalara uğrayabiliyor olayalar ve kişiler karşısında empati duygumuzu yitirebiliyoruz. Etkili iletişim kurabilmek için, yaptığımız hataların farkına vararak topluluk içinde kendimizi daha rahat ifade edebiliriz. İletişim becerilerimizin gelişmesi aynı zamanda öz güvenimizi de artıracaktır. Bu durum sosyal hayatta ve iş hayatında daha başarılı olmamızı sağlayacaktır.

İnsan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır ve sürekli bir iletişim içindedir. Hayatımızın her alanında iletişim doğumdan ölüme kadar en önemli parçalardan biridir. Bu konuda kendimizi geliştirebilir profesyonel kurslardan, eğitimlerden ve yayınlardan destek alabiliriz. Bu sayede becerilerimizi daha iyi bir noktaya taşır, bu konuda yaşadığımız sorunları ortadan kaldırırız.  Çevremizdeki insanlar ile iletişim içerisindeyken etkili iletişim kurmanın gerekliliklerini yerine getirmeliyiz.

Yazar: Arzu Doğan

 • doğru iletişim ,
 • etkili iletişim
Yazar
  Blog Yazarı
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı