Published on: 17 Aralık 2014 Konuk Yazar 0 Yorum

İK (İnsan Kaynakları) eğitimi, her türlü işletmede her pozisyondaki yönetici ve patronun alması gereken bir eğitimdir. Sertifika Eğitimleri içinde en çok tercih edilen branşlardan biri olan İnsan Kaynakları eğitimi, yönetici ve patronlar için önemli avantajlar sağlar.

Online Sertifika Eğitimi Programları içerisinde yer alan İK eğitimleri, personel ihtiyacının belirlenmesi, doğru vasıflardaki personelin seçilmesi, personelin doğru birimde görevlendirilmesi, maaş, özlük hakları, servis, yemek, dinlenme yeri gibi ihtiyaçlarının karşılanması, personelin ödüllendirilmesi, iş akdinin sona erdirilmesi gibi hizmetleri kapsar. Eğitimde, İK Fonksiyonu ve AES, Sendikalar, Performans Değerlendirme, Performans Yönetimi, Ücretlendirmeye Genel Bakış, Ücretlendirme Sistemleri Tasarımı, Kar Amacı Gütmeyenler gibi ana konularda önemli bilgiler verilir.

İK eğitiminde, hem İK Birimi çalışanları, hem üst düzey yöneticiler hem de patronlar için faydalı konular işlenir. Böylece işletme personelinin daha verimli çalışması, doğru personelin çalıştırılması, işyeri toplam kalitesinin artışına katkı sağlanmış olur.

  • ik eğitimleri ,
  • insan kaynakları eğitimi ,
  • Online sertifika eğitimi programları ,
  • Sertifika Eğitimleri
Blog Yazarı

Özgeçmiş