Close
Mobil Menu Bars

Finansal Tablolar Analizi Eğitimi Bize Ne Kazandırır?

15 Mart 2020, 5016 defa okundu.
Finansal Tablolar Analizi Eğitimi Bize Ne Kazandırır?
finansal tablo analizi, mali tablo analizi, finanasal analiz, muhasebe, yönetici

İşletmeye ait varlıklar, kaynaklar ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri tespit etmek amacı ile finansal tablo analizi yapılır. Bütün kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgiler, hazırlanan finansal tablolar aracılığı ile iletilir. Finansal tablo analizinin belli başlı üç amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, işletme yetkilileri için karar alma sürecinde yararlı bilgiler sağlar. Bir diğeri gelecekte meydana gelecek nakit akışları hakkında değerlendirmeye olanak sunar. Üçüncü amaç ise, varlık ve kaynaklarda ortaya çıkan değişimlerin bilgisini verir. Finansal bilgiler ve çıktılar işletmeleri yansıtır. Finansal tabloların bilinmesi, analizinin doğru yapılması, yorumlanması işletmelerin sürdürülebilir olması için önemlidir. Finansal tablo analizi eğitimi; finans yöneticilerinin, iş geliştirme sorumlularının, finansal tabloları analiz etme ve karar verme becerisi edinmesi için önemli bir rol oynar. Eğitim, finansal tablo analizinin kavranmasını ve analiz tekniklerinin öğrenilmesini hedefler. Bu alanda uzmanlaşmak isteyenlerin finans ve muhasebe konularına hakim olmaları gerekir. 

Mali Tablo Analizi Ne Demek? Eş Değer Anlamımı Var?

finansal tablo analizi, mali tablo analizi, finanasal analiz, muhasebe, yönetici

Mali tablo analizi; işletmenin ana mali tablosu olan bilanço ve gelir tablosuna dayanarak, analistler tarafından farklı analiz teknikleri ile oluşturulan, işletmenin performansını ve mali yapısını ortaya çıkaran analizlere verilen finansal addır. Mali tablo analizi hesaplama ve yorumlama olarak iki adımda uygulanır. Hesaplama yöntemi ile yeni bilgiler üretmek ve yorumlarını yapmak amaçtır. Eş değer anlamı finansal analizdir. Finansal analiz iki türlü yapılır. Bunlar içeriğine göre statik ve dinamik olarak bilinir. Statik analiz tek bir döneme ait verileri kapsar. Sadece bir dönem içindeki değişimler, statik analiz ile incelenmektedir. Dinamik analiz, birden çok döneme ait verileri kapsamına alır. İşletme yöneticileri tarafından ortaya çıkarılan mali tablolar analizine iç analiz, işletme dışından kişiler tarafından ortaya çıkarılan analize, dış analiz adı verilir. Sonuç olarak, finansal analiz işletmenin malî durumu “bilanço” ve faaliyet sonuçları “gelir tablosu” gelecek olarak analiz edilmesi ve yorum yapılmasıdır.

Mali Tablo Analizini Amacı Nedir?

İşletmenin ortaya konulan finans sonuçları, işletmenin kendisi için ve işletme dışındakiler için çok önemlidir.

finansal tablo analizi, mali tablo analizi, finanasal analiz, muhasebe, yönetici

  • Yönetim açısından mali tablo analizi önemi: işletmenin gelecek için belirlediği hedeflere ne kadar ulaştığını analiz eder. Analiz neticesinde işletme performansı ortaya çıkar. İşletme kararlarına yol göstermesi açısından oldukça önemlidir.
  • Kredi sağlayıcılar açısından mali tablo analizi: İşletmenin faaliyetlerini devam ettirmesi ve yapmış olduğu yatırımların finansmanını sağlayabilmesi için kredilere ihtiyacı olur. Bu kredilerin, işletmenin göstermiş olduğu performansa göre tahsisi sağlanır. Kredi veren kurum, işletmenin borcuna karşılık tavrını gelebilmek için finansal tablo analizinden faydalanır.
  • Yatırım analizi: işletmenin yapacağı yatırımlarının öz kaynaklarıyla mı ya da uzun vadeli kredi olanakları ile mi finansmanını sağlayacağı araştırılır. İşletme yönetimi ve finansörler açısından büyük önem taşıyan konuların başında işletmenin öz kaynak yapısı ve yatırım gücü gelir.
  • Pay sahipleri bakımından mali tablo analizi: işletmenin mevcut değeri ile borsa değeri arasındaki farklılıkların ortaya konması için mali tablo analizi çok önemlidir. Mali tablo analizi aynı zamanda gelecek kâr potansiyeli ve finansal sonuçlarının olumlu ya da olumsuz hangi yönde etkilendiğinin analizi açısından önem taşır.

Finansal Tablolar Analizi Eğitimi

Şirketlerin resmini ortaya koyan bilançolar, inceleyen için işletme hakkında yol gösterir. Finansal tablolar analizi eğitiminin asıl amacı; işletmede bulunan yöneticilere, şirket analizi yapmakla yükümlü olanlara, işletmelerini yatırımcılar ile buluşturmayı hedefleyenlere, mali tabloların analizini yapma ve yorumlayabilme hakkında bilgi verir. Bir anlamda finansal okuryazarlık yetisini geliştirir. İşletme hakkında çözümleme ihtiyacını giderecek oranda mali tablo analizi yapabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

finansal tablo analizi, mali tablo analizi, finanasal analiz, muhasebe, yönetici

Finansal tablolar analizi eğitimi, genel muhasebe kavramlarını ile birlikte ilerlemektedir. Katılımcının muhasebe bilgisinin olması, anlatılan konuları daha hızlı ve etkin olarak anlamalarını sağlar. Enstitü online eğitimleri içinde yer alan mali tablolar analizi ve istihbarat eğitimi, alacak risklerinin yönetimi hakkında bilgilendirici bir eğitim vermeyi hedeflemektedir. Alacak riskleri yönetimi, ekonomik sorunların her geçen gün gündemde daha fazla yer aldığı dünyada ve ülkemizde, işletmelerin devamlılığını sağlama açısından önemli bir yere sahiptir. Muhasebe yetkilileri ve finans yöneticileri ile işletmede yönetim kadrosunda yer alan idari kadro çalışanları, mali müşavirler ve adayları, muhasebe çalışanları, muhasebe bölümü sorumluları, mali tabloların hazırlık süreci hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlayan yöneticiler eğitime katılmak için uygun adaylardır.

Finansal Tablo Analiz Teknikleri

Finansal tablo analiz teknikleri dört başlık altında incelenir.

Yatay analiz: Diğer adı ile karşılaştırmalı tablolar analizi. Yatay analiz, birden çok dönemi kapsar. Birden çok dönemin finansal sonuçlarını karşılaştırır. Karşılaştırma yapılan dönemlerde, hesaplar arasında meydana gelen değişimler yüzdesel olarak incelenir. Bu değişimler, işletmenin mevcut mali durumunu yorumlamaya olanak verir. Aynı hesabın birbirini takip eden dönemlerini karşılaştırması sebebi ile “yatay analiz” olarak adlandırılır.

finansal tablo analizi, mali tablo analizi, finanasal analiz, muhasebe, yönetici

Dikey Analiz: Diğer adı ile yüzde yöntemi. Belirli bir döneme ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının aralarındaki ilişkilerinin analiz edilmesidir. Farklı bir dönemle değil bir hesaba ait aynı dönemde meydana gelen farklı bir hesapla karşılaştırılması sebebi ile “dikey analiz” olarak adlandırılır.

Trend analizi: Diğer adı ile eğilim yüzdeleri yöntemi. Birden çok dönemin analizi yapıldığı için dinamik bir finansal analiz yöntemidir. Çok faklı açıdan normal olarak kabul edilen yıl baz olarak kabul edilir. Hesaplamalar bu baz yıl üzerinden yapılır. Doğru bir değerlendirme sonucuna ulaşmak için yüzdelerin yanında mutlak rakamların özenle incelemeye alınması gerekir.

Oran Analizi: Rasyo analizi olarak ta bilinir. İşletmeye ait finansal değerlendirmeleri hızlı ve farklı açılardan ele alır. Oran analizinde finansal tabloda bulunana farklı hesaplar arasında bulunan ilişkiler, matematiksel olarak gösterilir. Rasyo analizinin amacı işletmeye ait finansal yapılanmayı karlılık açısından ele almak ve rakipler ile mukayese edecek verilere ulaşmak.

Finansal tablo analizi ne anlama gelir?

İşletmeye ait varlıklar, kaynaklar ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri tespit etmek amacı ile finansal tablo analizi yapılır. Bütün kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgiler hazırlanan finansal tablolar aracılığı ile iletilir. Finansal tabloların bilinmesi, analizinin doğru yapılması, yorumlanması işletmelerin sürdürülebilir olması için önemlidir.

Finansal tablo analizi eğitiminin amacı nedir?

Şirketlerin resmini ortaya koyan bilançolar, inceleyen için işletme hakkında yol gösterir. Finansal tablolar analizi eğitiminin asıl amacı; işletmede bulunan yöneticilere, şirket analizi yapmakla yükümlü olanlara, işletmelerini yatırımcılar ile buluşturmayı hedefleyenlere, mali tabloların analizini yapma ve yorumlayabilme hakkında bilgi verir. İşletme hakkında çözümleme ihtiyacını giderecek oranda mali tablo analizi yapabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Mali tablo analizinin eş değer anlamı nedir?

Mali tablo analizi; işletmenin ana mali tablosu olan bilanço ve gelir tablosuna dayanarak, analistler tarafından farklı analiz teknikleri ile oluşturulan, işletmenin performansını ve mali yapısını ortaya çıkaran analizlere verilen finansal addır. Eş değer anlamı finansal analizdir. Statik ve dinamik olarak iki türü vardır.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!