Close
Mobil Menu Bars

Finansal Okuryazarlık Nedir?

09 Mart 2020, 3778 defa okundu.
Finansal Okuryazarlık Nedir?
finansal okuryazarlık, finansal okuryazarlık önemi, finansal okuryazarlık avantajları, finansal okuryazarlık kavramları, finansal okuryazar

İnsanın yaşamını sürdürürken ekonomik durumunu da doğru bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Gelir durumuna göre belirlenen bütçenin, genel ve kişisel olarak finansal planlamalarını yapabilmek için finansal okuryazarlık önemlidir. Bu beceriyi kazanabilmek ve hayata farklı bir pencereden bakabilmek için kişinin kendisini ekonomi alanında geliştirmesi gerekir. Ekonomi ve finans alanlarına yeterli önemi vermeyen kişiler finansal bir problem ile karşılaştıklarında doğru kararları almakta ve süreci yönetmekte sorun yaşayabilirler. Bu nedenle insanlar, farklı alanlarda finansal planlamaları yapma açısından kendilerini yetiştirmelidir.

Finansal okuryazarlık, bireylerin finans alanında farklı durumlara göre doğru planlamaları yaparak ekonomik süreci yönetecek donanıma sahip olmasıdır. Bu kavram ilk kez 1990’lı yılların ortalarında pek çok ülke için bir öncelik olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ise bu alandaki gelişmeler son dönemlerde hız kazanmış, verilen eğitimlerle bireylerin gelişimi sağlanmaya başlanmıştır. O halde eğitim bireysel bir yatırım amacı mıdır? Finansal planlamayı doğru yapan kişilerin hayatta daha başarılı olduğu fark edildikçe bu kavramın önemi de anlaşılmıştır.

finansal okuryazarlık, finansal okuryazarlık önemi, finansal okuryazarlık avantajları, finansal okuryazarlık kavramları, finansal okuryazar

Amerika, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da çok önem verilen bu kavramın farklı tanımlamaları bulunmaktadır. Bu ülkelerin hepsi ortak dil olan İngilizce konuşmalarına rağmen yaptıkları tanımlama farklıdır. İngiltere ve Kanada’da financial capability yani finansal yeterlilik tanımlaması yapılırken, Amerika ve Avustralya’da financial literacy yani finansal okuryazarlık tanımlaması yapılmaktadır. Pek çok gelişmiş ülkede, bu alandaki eğitimler yoğun ve planlı bir şekilde verilerek, bireylerin ve toplumun hayatın farklı dönemlerinde kararlarını bilinçli bir şekilde alması ve ekonomi yönetimini doğru yapmaları sağlanmaktadır.

Finansal Okuryazarlık Neden Önemlidir?

Bu becerinin kazanılması finans alanında bilgi edinerek ekonomik davranışlar ile ilgili doğru tutumlara sahip olmaktan geçer. Bireylerin bütçe yapma, tasarruf etme, borç alma ve yatırım yapma gibi finans alanının temel kavramları hakkında donanıma sahip olarak, bilgilerini karar verme aşamalarında kullanabilme becerisidir. Finansal okuryazarlık becerisine sahip olan bireyler, finans kavramları ile ilgili geniş kapsamlı bilgilere sahip olurlar. Böylece finansal kavramlar çerçevesinde iletişim sağlama yetisini kazanırlar. Bireysel finans yönetimini gerçekleştirirken uygun kararları verebilirler. Gelecek dönemde doğabilecek olan ekonomik ihtiyaçlar için planlama yapabilme davranışına sahip olurlar.

finansal okuryazarlık, finansal okuryazarlık önemi, finansal okuryazarlık avantajları, finansal okuryazarlık kavramları, finansal okuryazar

Kazandırılan niteliklere bakıldığında kavramın üç temel unsuru bulunduğundan bahsedilebilir. Bunlar finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranıştır. Finansal bilgi; bireylerin finans ile ilgili bütçe, yatırım, borç, kredi, faiz, enflasyon, vade ve benzeri temel kavramlar hakkında bilgilere sahip olmasıdır. Finansal tutum; bireylerin parayı kullanma konusunda dikkatli davranma, idareli olma ve birikim yapma gibi konularda önceki deneyimlerine de dayanarak, düzenli ve tutarlı bir finansal tavra sahip olmasıdır. Finansal davranış ise; bireylerin kişisel bütçelerini takip etmeleri, alışveriş yaparken dikkatli davranmaları, yatırım ve tasarruflar ile kişisel kredi ve borçlarını yönetebilmeleri, kısa ve uzun vadeli yatırım değerlendirmelerini yapabilmeleridir.

Finansal okuryazarlık, kişilerin kendilerini ekonomik anlamda yeterli duruma getirmelerine, bu sayede finansal bir sürekliliği sağlamalarına yardımcı olur. Kavram üzerinde hakimiyet arttırıldıkça satın alınmak istenen bir ögenin gerekliliği, uygunluğu veya bunun bir sorumluluk olup olmadığı değerlendirilerek satın alma süreci ile ilgili sağlıklı kararların verilmesini sağlar. Böylece giderlerin ihtiyaca göre belirlenebilmesi konusunda yol gösterici olur. Kişinin harcayacağı paranın kazancına göre belirlenmesi için önem arz eder.

Tüm bu süreçlerin bilinçli bir şekilde kontrolü, insan yaşamının ekonomik açıdan daha güvenli ve kontrollü olarak sürdürülmesini sağlar. Her yaş grubu ve sosyo-ekonomik düzey grubu için etkilidir. Bu konudaki yetersizlik, pek çok bireyin iflas veya haciz ile sonuçlanan yanlış kredilendirme, dolandırıcılık ve yüksek faiz oranlarının kötü etkilerine maruz kalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle kavramın önemi mutlaktır.

Finansal Okuryazarlık Avantajları

finansal okuryazarlık, finansal okuryazarlık önemi, finansal okuryazarlık avantajları, finansal okuryazarlık kavramları, finansal okuryazar

Finansal okuryazarlık her kişinin ihtiyacı olan bir temel yaşam becerisidir. Ekonomi ve finans konularında temel bilgileri öğrenerek bunların günlük yaşamda uygulanmasını sağlar. Ayrıca sağladığı avantajlar da bulunmaktadır. Bu avantajlar sayesinde yapılabilecekler şunlardır:

  • Küçük alışverişlerden, yapılacak büyük yatırımlara kadar tüm finansal kararların doğru bir şekilde verilebilmesini sağlar.
  • Finansal hedeflere ulaşmak için çok önemli olan para yönetimi becerilerinin kazanılmasını sağlar. Böylece parayı doğru yöneterek hedeflere ulaşılabilir.
  • Dünya ve ülke ekonomisi ile ilgili faiz oranları, krediler gibi finansal konuları anlayarak bunlar hakkında yorum yapabilme becerisi kazanılabilir.
  • Yatırım araçlarının tümü hakkında bilgi sahibi olarak paranın nasıl değerlendirileceği ve hangi yatırımların yapılabileceği gibi konularda doğru kararlar alınabilir.
  • Finansal yönetim doğru şekilde yapılarak finansal istikrar sağlanabilir. Böylece yaşam boyu ekonomik güvence oluşturulabilir.
  • Elde edilen bilgiler ile aile üyelerinin ya da yakın çevrenin finans alanında bilinçlendirilmesine katkı sağlanabilir.

Finansal Okuryazarlık İçin Temel Kavramlar

Finansal okuryazarlık temellerini oluşturan kavramlar bulunmaktadır. Bireyler bu kavramlar ile ilgili kendilerini geliştirdiklerinde finans ve ekonomi alanında kişisel gelişim sürecini başlatmış olurlar.

finansal okuryazarlık, finansal okuryazarlık önemi, finansal okuryazarlık avantajları, finansal okuryazarlık kavramları, finansal okuryazar

Bütçe: Para yönetimi ile ilgili günlük, haftalık ve aylık süreçlerde oluşan sorunları anlamayı sağlayan bilgi ve becerileri temsil eder. Gelir, gider ve düzenli ödemelerin dengelenmesi için kullanılan varlıktır.

Birikim: Yatırım yapabilmek için gereken bilgi ve becerilerdir. Birikim yapmak için menkul kıymetler, faiz oranları, mevduat hesapları gibi kavramları anlayarak uygulama yapabilmektir.

İhtiyaç Yönetimi: Yiyecek, içecek, barınma gibi karşılanması zorunlu olan ihtiyaçların doğru şekilde yönetilerek karşılayabilme becerisidir. Bu konuda istek ve ihtiyaç ayrımının yapılabilmesini sağlar.

Bankacılık: Kullanılan banka hesaplarının yönetimi ile ilgili detayların en ince ayrıntısına kadar anlaşılabilmesini sağlar. Bu konuda uzmanlaşmak istiyorsanız bankacılık için popüler sertifika programları size katkı sağlayacaktır.

Sigorta: Sağlık, yaşam, deprem gibi sigorta türlerinin anlaşılabilmesini sağlar. Sigortaların kapsama ve muafiyet alanlarının değerlendirilmesine yardımcı olur.

Borç Yönetimi: Borç oluşturabilecek kredi kartı kullanma, kredi çekme, masraflar gibi tüm etkenlerin doğru yönetimini sağlar. Mevcut şartlara ve faiz oranlarına göre değerlendirmelerin bilgi ve becerilerle yapılabilmesine yardımcı olur.

Kredi Yönetimi: Kredi notunun seviyesini iyi noktada tutabilmek için gereken bilgi ve becerileri ifade eder. Düşük kredi notu gibi sorunlarla ilgili çözüm yolları gösterir.

Emeklilik: Bireysel emeklilik gibi yöntemlerin anlaşılmasını sağlar. Ayrıca tasarruf ve birikim konularını da içerir.

Finansal Okuryazar Olmak

finansal okuryazarlık, finansal okuryazarlık önemi, finansal okuryazarlık avantajları, finansal okuryazarlık kavramları, finansal okuryazar

Finansal okuryazar olmak için yukarıda belirttiğimiz temel kavramlara hâkim olmanın yanında çeşitli eğitimlere katılmak da oldukça faydalı olacaktır. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Herkes İçin Ekonomi başlığı altında eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca FODER, Türk Ekonomi Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu ve Borsa İstanbul gibi kuruluşlarında verdiği eğitimler bulunmaktadır.

Finansal okuryazarlık alanında eğitimlere katılarak gereken donanıma sahip olmak yaşam boyunca ekonomik konularda doğru adımlar atan, gerekli risk faktörlerini bilen ve yatırımlarını buna göre yapan, ihtiyaçları ile isteklerini ayırt edebilen bilinçli bireylerin yetiştirilmesi için önemlidir. Bu bilinçlendirme bireysel ekonomi için önemli olduğu kadar ulusal ekonomi açısından da önemlidir. Çünkü bilinçli bireyler bilinçli toplumu meydana getirmektedir.

Siz de finans ve ekonomi alanında bilgiler edinerek kendinizi geliştirmek ve bu alanda yetkinliğinizi kanıtlayacak sertifika sahibi olmak isterseniz, Finansal Yönetim Eğitimi alabilirsiniz. Bu sayede çok önemli bir konu olan, kazancınızı doğru şekilde nasıl yöneteceğinizi öğrenebilir, risk analizlerini etkili şekilde yaparak yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Alanda sıkça kullanılan temel kavramlar ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Finansal Okuryazarlık Nedir?

Finans ve ekonomi alanlarında temel kavramları öğrenerek gündelik yaşamda paranın doğru yönetilmesini sağlar. Gelir ve bütçenin etkin bir şekilde yönetilebilmesine yardımcı olur. Tasarruf, yatırım ve birikim yapma konusunda bireylerin doğru adımlar atabilmesini sağlar.

Finansal Okuryazarlık Önemi Nedir?

Kişilerin eksik bilgilerle yanlış ekonomik adımlar atmaması için önemlidir. Pek çok kişi bu alandaki bilgi eksikliği yüzünden finansal problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu kavram, finansal açıdan kişisel gelişimi sağlaması nedeniyle önemlidir.

Finansal Okuryazarlık Eğitimi Nasıl Alınır?

Bu alanda eğitim almak önemli ve gereklidir. Bunun için yazıda geçen kurumlara başvuru yapılabilir. Ayrıca, Enstitü tarafından verilen eğitime ücretsiz olarak kayıt olunabilir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!