Published on: 01 Aralık 2014 Konuk Yazar 0 Yorum

Eğitim; özel yaşam, akademik yaşam, iş yaşamı, kültürel yaşam, sosyal yaşam, iletişim, gibi bir çok alanda gerekli bilgi, beceri ve anlayışların eğitim alana verilmesi, öğretilmesi, bilgilerin pekiştirilmesidir. Eğitim, bir çok alanda yaşam boyu sürer. Mesleki eğitimler ise genellikle Çıraklık Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri, Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Fakülteleri kapsar. Buralarda gerçekleşen eğitim süreci sonunda alınacak belgeler (diploma) ile de eğitim süreci tamamlanır. Bir çok insan için mesleki eğitim alınacak son diploma ile nihayete erer. Oysa, özellikle mesleki eğitimlerde bir üst basamak, en son uygulamalar, teknikler ve düşünceleri öğrenmenin yolu olan Sertifika Eğitimleri ile devam etmelidir.

Sertifika Eğitimleri genellikle işçi, yönetici ya da işveren tarafından iş devam ederken ihtiyaç duyulan eğitimlerdir. Bu nedenle de Sertifika eğitimine zaman ayırmak, bir çokları için sorun olmaktadır. Bir başka şehirde geçici ikamet, fiziki bir okul binasına, belirlenen programı dahilinde gidip gelmek, iş hayatının yoğunluğundan genellikle mümkün olmamaktadır.

Oysa dünyada 200 yıldır başarıyla uygulanan uzaktan eğitim sistemi, Sertifika Programları için hayati bir çözüm olmuştur. Özellikle Bilgisayar teknolojisi ve internet hizmetinin gelişmesi sonucu, bu eğitimler online olarak alınabilmektedir. İnsanlar, eğitim almak istedikleri zamanı (ders zamanı) kendileri belirleyip, iş yaşamlarını aksatmadan online sertifika eğitim programları hizmeti almaktadır.

 

  • online sertifika eğitim programları ,
  • Sertifika Eğitimleri ,
  • sertifika programları ,
  • uzaktan eğitim ,
  • blog
Blog Yazarı