Published on: 09 Eylül 2014 Konuk Yazar 0 Yorum

Teknolojinin hayatı kolaylaştıran imkanlarından eğitim de hissesine düşeni almıştır. Daha nitelikli ve kaliteli bir eğitimin sağlanması adına, e-eğitim sisteminin oluşturulması eğitim ve teknoloji kardeşliğinin en büyük ifade bulduğu kavramdır. Bilgi çağında, bilgiye ulaşılması adına zamanın ve mekanın ortadan kaldırılmasını sağlayan internet teknolojisi, eğitimde de zaman ve mekan kavramını rafa kaldırmış, kişilerin bilgi çağına adapte olmalarında hızlı ve aktif olmalarını sağlamış, donanımlı bir fert olmanın bilincine sahip olanlara, daha esnek ve hızlı bir şekilde ideallerine kavuşma imkanı tanımıştır.

Artık eskisinden daha donanımlı ve birikimli olmanın, hayatta başarılı ve aranan eleman olmakla eşdeğer görüldüğü bir zamanı yaşamaktayız. Değer yaratmak adına kendinizi bilgi toplumunun tamamlayıcı öğesi durumuna getirmek, kaliteli yaşam standartlarına ulaşma idealinizi gerçekleştirmek anlamında yapmanız gereken ilk iş arasındadır.

E-eğitim bunun neresinde? Eğitim hayatınızı daha güzel dizayn etmek adına gerekli olan ufkun ve bilincin kazanılmasını sağlayan, erdemli ve basiretli bir insan karakterine sahip olmanızda geçmeniz gereken elekleri size sunan hayatın sürükleyici değişmez bir parçası. Bilgi, zamanla beraber dönüşüme tabi olduğu gibi, sizinde her zaman dönüşüm yaşayan bilgiyle donanmanız gerekir.

Bugün bilgi toplumunun ayrılmaz bir dönüştürücü aracı durumunu ifade eden internet, bilgiye hızlı ulaşılmasını sağlayan bir dönüşümü ortaya çıkarmıştır. Bilgiye ulaşılması açısından meydana gelen rekabet, insanların birbirinden farklı konum ve statülere, kazanımlara sahip olmasını sağlayan, firmalar arasındaki rekabetin kaçınılmaz bir gerçeği olara bilgi toplumunda yerini almıştır.

Eğitim de, bilgi toplumunun sürükleyici hız dönüşümünden kendisini koparmak yerine aksi bir davranışla kendisini buna adapte ederek, zaman ve yeri ortadan kaldıran bir eğitim işleyişiyle, bilgi toplumuna adapte olmak isteyen fertlerin zaman ve mekana bağlı kalmadan hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirme imkanlarını ortaya koymuştur.

  • e-eğitim ,
  • eegitim ,
  • online eğitim ,
  • sertifikalı eğitim ,
  • uzaktan eğitim