Doğru personeli seçip, doğru ilişki kurun

İnsan Kaynakları (İK) yöneticisi, görev yaptığı işletmede, ürün ve hizmetin meydana getirilmesi sürecinde yararlanılan insan gücünün organizasyonunu yapar. Ürün ve hizmetin üretilip, pazarlanması, satılması, satış sonrası hizmetler gibi tüm süreçte firmanın çalışacağı personelin niteliklerini belirleyip, o niteliklere uygun personeli seçip, örgütleyip,  işçi ve işveren arasındaki hukuki düzenlemeleri takip edip, personelin ödüllendirilmesi, cezalandırılması, işine son verilmesi ya da işe alınması uygulamalarını gerçekleştirir.

Hem firmalar, hem de İnsan Kaynakları Çalışanları, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi almalıdır. Bu eğitim, sertifika programları ile akademik eğitim sonrasında da sürmelidir. Yeni uygulamalar, yeni öğretiler hakkında bilgi sahibi olunarak, İK personeli hem mesleki gelişim, hem de işveren için personel hakimiyeti, doğru ekiple çalışma, ekibi doğru organize etme bilgisi olacaktır. Online İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi almak, hem çalışan hem de patron için büyük bir zaman kazanımıdır. Uzaktan eğitim yöntemi ile bir çok İnsan Kaynakları uzmanı, çalışanı ve şirket üst düzey yöneticisi, CEO'su, eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayıp, işlerinde daha verimli olmuşlardır.

Ders kapsamında genel müdürlerin perspektifleri göz önünde bulundurulacak ve insan kaynaklarındaki ana uygulama alanları

Eklenme Tarihi: 05 Aralık 2014


  • İK personeli ,
  • insan kaynakları ,
  • İnsan Kaynakları Çalışanları ,
  • insan kaynakları uzmanı ,
  • insan kaynakları yönetimi eğitimi ,
  • Online İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi
Blog Yazarı