Close
Mobil Menu Bars

Diksiyon Neden Önemli?

27 Mart 2020, 1361 defa okundu.
Diksiyon Neden Önemli?
diksiyon dersi, güzel konuşma sanatı, etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon eğitimi, diksiyon kursu

Etkili ve güzel konuşma sanatı olarak ifade edilen diksiyon, doğru zamanda doğru seslerin çıkarılması ve bedensel hareketlerle desteklenmesi sonucunda iletişim kalitesinin artırılmasıdır. Günlük hayatta ve iş hayatında karşılaşılan sorunların çözümünde etkili bir iletişim kurulması, konunun anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Etkili iletişim kurulabilmesi için diksiyon becerilerinin geliştirilmesi gerekir. Böylece çok daha anlaşılır ve ikna edici olabiliriz.

Etkili bir diksiyona sahip olabilmek sadece uygun seslerin çıkarılmasıyla değil aynı zamanda söylediklerimizle uyumlu olan vücut dili ile mümkündür. Böylece kendimizi ve inandığımız değerleri doğru ifade edebiliriz. Bu doğrultuda dinleyicilere duygularımızı net olarak aktarabilmek, kendimize olan güvenimizi artırır. Toplumsal yaşamdaki sosyal becerilerin geliştirilmesinde güzel konuşma sanatı ve tekniklerinin payı sandığımızdan çok daha fazla yer tutar.

diksiyon dersi, güzel konuşma sanatı, etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon eğitimi, diksiyon kursu

İnsanları başka canlılardan ayıran en önemli özellik, kurmuş olduğu iletişim ve anlaşma şeklidir. Etkili bir diksiyon ve konuya hakimiyet, aktarılmak istenen duygu ve düşüncelerin dinleyiciye geçmesi ve söylediklerimizin anlaşılmasıyla başarılı olur. Böylece inandığımız değerleri güçlü argümanlarla destekleyerek hedeflediğimiz kitlelere aktarabilir ve savunduğumuz düşünceler doğrultusunda kararlarının değişmesini sağlayabiliriz. Kapsamlı bilgi sahibi veya uzmanı olduğumuz konularda sade bir anlatımla dinleyicilerin ilgili konu hakkında bilinçlenmesini sağlayabiliriz.

Etkili ve güzel konuşma bir sanattır. İyi bir sanatçı olabilmek, güzel konuşma sanatı ve diksiyon becerileri konusunda gösterilen performansa bağlıdır. Bu sanatın içerisinde aynı anda birden fazla durumu kontrol etmeniz gerekir. Diğer bir ifadeyle bir yandan karşımızdakileri gözlemleyerek nabzı yakalayıp dinleyicinin dikkatini canlı tutarken bir yandan da konuşmanın gidişatına göre konuşma üslubu ile vücut dilini harmanlacak eğitime ve kapsamlı birikime sahip olmak gerekir. Bu durum bireylere, toplum karşısında rahat hareket etme kabiliyetini kazandırır ve konuşmacının başkalarının gözünde konunun profesyoneli olduğu izlenimine katkı sağlayarak kişinin saygınlığını artırır. Kendimizi güçlü bir iletişim anlamında donatmak için iletişim eğitimleri alabiliriz.

Diksiyon Dersi

diksiyon dersi, güzel konuşma sanatı, etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon eğitimi, diksiyon kursu

Konuşmanın insanlar arası bir iletişim davranışı olduğuna değinmiştik. Doğru ses çıkarma ve vurgulama yapabilme diksiyonu oluşturur. Samimi olarak duygu ve düşünceleri aktarabilme özelliği, kişiliğimiz hakkında başkalarına bir fikir verir. Etkili iletişim kurabilmek güzel konuşma sanatı veya diksiyon tekniklerini uygulayarak yapılan planlı etkinliklerden oluşur. Bireyin bilgi birikimi ve yetkinliklerini farkında olması ve karşısındakilerin ilgi alanlarını bilmesi, yani konuya bütün yönleriyle hakim olması gerekir.

Başarılı ve etkili bir konuşma yapabilmek için birtakım becerilere ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Bu konudaki teknikleri bilmeniz için kapsamlı bir bilgi birikimi yanında belli uygulamalar ve alıştırmaları içeren kapsamlı eğitimler almanız oldukça önemlidir. İyi bir diksiyon kursu sayesinde konuya başlarken dikkat çekici bir girişle başlangıç yaparak ilk izlenimi iyi verebilecek kapasiteye sahip olabilme, konuya hakimiyet, içeriğe uygun doğru vurgu, tonlama ve vücut dili kullanımı, diyaframla egzersizleri, nefesi doğru kullanma, seslendirme alıştırmaları, gereksiz kelime kullanmama, yazı ile konuşma dili arasındaki farkları bilme gibi birçok niteliği kazanmanız mümkündür.

Etkili bir diksiyon dersi iletişim becerilerinizi geliştirerek gerek yüz yüze konuşmalarda gerekse toplantı, konferans gibi toplu kitlelere hitap ederken etkili konuşmanın yolu ve bunlara ilişkin tekniklerin bilinmesini sağlayacaktır. Böylece karşımızdakilere bir konu hakkında ne hissediyorsak ve düşünüyorsak bunu tam olarak aktararak onların bizi daha iyi anlamasını sağlayabiliriz.

Diksiyon ve Güzel Konuşma Sanatı

Hayatın akışı içerisinde olup biten olayları gözlemleyip tüm yönleriyle anlamlandırma ve yorumlama çabası insani bir süreçtir. Bu insani süreç daima sonu gelmeyen bir merakla sürdürülen bir döngüye neden olur. İnsan sosyal bir varlık olduğu için, çevresini anlamaya çalışır ve anladıklarını başkalarına anlatarak bildiklerini paylaşmak ister. İşte bu aşamada işin içerisine güzel konuşma sanatını uygulayabilmek için gerekli olan diksiyon becerileri girer.

diksiyon dersi, güzel konuşma sanatı, etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon eğitimi, diksiyon kursu

İnsanların kendini ifade edebilmesi ve yarattığı etkiyle başkalarını etkileyebilmesi için güzel konuşma sanatı ve diksiyonunu destekleyecek durumlar da söz konusudur. Bunlardan en önemlisi konuşmacının anlattığı konuya inanması ve anlattıklarının bir amacı olduğunun farkında olmasıdır. Konuşacağımız konu inandığımız doğrulardan oluşuyorsa kullanılan kelimelerin sayısı ve çeşitliliği de artacaktır. Böyle bir durumun oluşmasında kendinize duyduğunuz güven ve hissettiğiniz coşkunun payı da büyüktür.

Etkili iletişim stratejileri ile birlikte konunun ilgi çekici olması çok önemlidir. Ayrıca anlatılan içeriğin toplumsal inanç ve değerlere saygılı olması bir anlamda dinleyicinin gözünde sizin kim olduğunuzu ve kişiliğinizi yani kısacası imajınızı belirler. Böyle durumlarda bazen dinleyicinin, sizi ilk kez görüp size dair kafasında o an bir fikir oluşacağı için ne söylerseniz bir anda o olursunuz.

Güzel konuşma tekniklerini bilmek aslında olaya geniş bir çerçeveden bakmayı gerektirir. Bu tekniklere hakim olmak toplumsal değerlere saygılı olmayı, ikna ve kabul ettirme becerisini iyi sunabilmeyi öğrenmek demektir. Etkili bir diksiyona sahip olabilmek kötü gereksiz ya da abartılı sözcüklerden kaçınmayı, topluluklar önünde utanmadan empati kurarak samimiyetle konuşabilmeyi ve kendini ifade edebilmeyi amaçlar.

Diksiyon ve Etkili İletişimin Özellikleri

Doğru konuşma kurallarının iyi bir uygulayıcısı olup etkili iletişim kurabilmek, hem konu içeriğinin iyi planlanmasına hem de konuşmacının bu konudaki kişisel yetkinlik ve becerilerinin doğru zamanda kullanılmasıyla mümkün olur. Dinleyici kitlesi önünde yapılan konuşmalarda nasıl algılandığınızın farkında olmak gerekir. Dış görünüş ve giyim anlatılacak konuyla uyumlu olmalıdır. Küstah ve kibirli bir imaj yerine kendinden emin sakinliğinizi koruyan bir yaklaşımla duygu ve davranış bütünlüğünün sağlandığı sağlam bir diksiyon iletişim kurma başarısını olumlu yönde etkiler.

diksiyon dersi, güzel konuşma sanatı, etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon eğitimi, diksiyon kursu

İyi bir diksiyona sahip olabilmek için öncelikle duygu ve düşüncelerin karşınızdaki dinleyiciye aktarırken bunu beden dilinin de desteklemesi gerekir. Dolayısıyla ağız, ses, dil ve bedeni en optimal koşullarda kullanabilme becerisi iyi bir diksiyonda olması gereken özelliklerden bir tanesidir. İyi bir diksiyon için en önemli etkenlerden biri de, kapsamlı bir kelime dağarcığına sahip olmaktır. Bireylerin kendilerini doğru ifade edebilmeleri için doğru kelimeleri seçip onları bir araya getirebilmeleri gerekir. Çok uzun kafa karıştırıcı cümleler ya da çok kısa olabilecek anlamsız cümleler kurmaktan kaçınmak gerekir. Söylenilenleri uygun jest, mimik, vurgulama ve ses tonuyla ifade edebilmek, diksiyonun kapsama alanı içerisinde ele alınır.

Etkili bir iletişim kurulabilmesi dinleyiciyle etkileşime girilmesine bağlıdır. Gözlemlediğimiz kişilerin gülümsemesi, başını sallayıp onay vermesi veya gözlerini sizden ayırmaması size yaptığınız konuşma ve kurduğunuz iletişime dair bazı ipuçları verir. İletişim sırasında bir şeyi zengin bir kelime dağarcığıyla ve farklı bakış açılarıyla çok boyutlu anlatabilmek veya sorular sorabilmek ilginin ve dikkatin sizde toplanmasını sağlar. Anlayış ve güven ikliminde temeli atılan bir iletişim ortamının varlığı; empati kurmaya, dinleyiciyi yüceltmeye ve yerinde yapacağımız iltifatlar da bulunmaya, farklı düşüncelere açık olmaya, fikirlere saygı gösterip ağır eleştirilerden kaçınmaya bağlıdır.

Diksiyon Nedir?

Doğru ses çıkarma ve vurgulama yapabilme diksiyonu oluşturur. Etkili ve güzel konuşma sanatı olarak ifade edilen diksiyon, doğru zamanda doğru seslerin çıkarılması ve bedensel hareketlerle desteklenmesi sonucunda iletişim kalitesinin artırılmasıdır. Ağız, ses, dil ve bedeni en optimal koşullarda kullanabilme becerisidir.

Diksiyon Dersi Neden Gereklidir?

Etkili iletişim kurabilmek güzel konuşma sanatı veya diksiyon tekniklerini uygulayarak yapılan planlı etkinliklerden oluşur. Bireyin bilgi birikimi ve yetkinliklerini farkında olması ve karşısındakilerin ilgi alanlarını bilmesi, yani konuya bütün yönleriyle hakim olması gerekir. Başarılı ve etkili bir konuşma yapabilmek için birtakım becerilere ve özelliklere sahip olmalısınız.

Diksiyonun Etkili Konuşma ve İletişimle İlişkisi Nedir?

İnsan sosyal bir varlık olduğu için, çevresini anlamaya çalışır ve anladıklarını başkalarına anlatarak bildiklerini paylaşmak ister. İşte bu aşamada işin içerisine güzel konuşma sanatını uygulayabilmek için gerekli olan diksiyon becerileri girer. İletişim sırasında bir şeyi zengin bir kelime dağarcığı, uygun ses tonu ve vurgulamalarla ifade etmek önemlidir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!